Katalog

Wioletta Sobieralska, 2013-06-07
Praszka

Pedagogika, Konkursy

Regulamin i scenariusz konkursu "Uczeń na medal"

- n +

Regulamin konkursu „Uczeń na medal”

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Czas trwania konkursu około 2,5 do 3 godzin.

CELE KONKURSU:
- wdrażanie uczniów do współpracy w zespołach zadaniowych; - budowanie poczucia wiary we własne siły i możliwości; - integracja dzieci niepełnosprawnych z różnych Placówek; - rozwijanie zainteresowań uczniów.

ZADANIA KONKURSOWE:
Konkurs będzie składał się z pięciu konkurencji: plastycznej, muzycznej, kulinarnej, matematycznej, sportowej.
ZASADY KONKURSU:
1. Każda Placówka powinna: - wytypować 3 – osobową drużynę , może być mieszana oraz jednego opiekuna; - zgłosić do naszej Placówki pisemnie lub telefonicznie potwierdzenie udziału w konkursie „Uczeń na medal”. 2. Każda drużyna pracować będzie pod kierunkiem opiekuna. 3. Dobór opiekuna odbędzie się drogą losowania przed rozpoczęciem działań. 4. Wykonanie poszczególnych zadań oceniać będzie 3 – osobowe jury. 5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma medal za udział w konkursie, a Placówka dyplom.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
•warsztat pracy • posiłek dla uczestników – żurek z kiełbaską • dobrą zabawę

SCENARIUSZ KONKURSU
„Uczeń na medal”

Czas trwania: ok. 2,5 godziny.
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Cel główny:
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;
- ukazanie zasad zdrowej rywalizacji.

Cele szczegółowe:
Uczniowie:
- nawiążą nowe kontakty;
- nabiorą pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości;
- zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności;
- potrafią współpracować w grupie;
- czerpią radość ze wspólnej zabawy i współzawodnictwa;
- nabiorą chęci do starania się o osiąganie lepszych wyników w nauce na miarę swoich możliwości.
Metody:
• słowne,
• oglądowe – pokaz, obserwacja uczestnicząca,
• metody aktywizujące,
• sytuacji zadaniowej.

Forma: zespołowa, grupowa.

Pomoce dydaktyczne: sprzęt muzyczny – magnetofon, głośniki, mikrofon, tablica zbiorcza do punktacji, karty pracy do zadania plastycznego, mazaki, kredki, farby i pędzelki, kubki na wodę, plastelina, bibuła, klej, nożyczki, płyta CD z nagraniami dźwięków, plansze z obrazkami przedmiotów/instrumentów, bryły geometryczne, plansze z wzorami budowli do odwzorowania, tablice z przykładami działań na dodawanie.

Forma nagrody: medal dla każdego uczestnika biorącego udział w konkursie, dyplom dla każdej placówki, słodki poczęstunek dla wszystkich – baton i napój.

Przebieg konkursu:

1). Uroczyste powitanie wszystkich zgromadzonych na sali przez głównego prowadzącego i Panią Dyrektor.
2). Zapoznanie z przebiegiem konkursu.
3). Przystąpienie do zadań konkursowych:
KONKURENCJA PLASTYCZNA:
• Zadaniem każdej z drużyn jest pokolorowanie i wycięcie znaku drogowego STOP. Na początku wybierają kolor kredki, później kolorują odpowiednie elementy znaku i wycinają go. Na wykonanie zadania jest max. 10 min.

KONKURENCJA KULINARNA:
• Obieranie jabłka – konkurs na najdłuższą skórkę:
Proszę wybrać jednego przedstawiciela z uczniów, który będzie obierać jabłko.
Proszę pracować spokojnie i ostrożnie, podkreślam, że liczy się długość skórki, a nie szybkość obrania jabłka.

KONKURENCJA MUZYCZNA:

• Zadanie polega na wysłuchaniu i rozpoznaniu dźwięków wydawanych przez różne przedmioty/instrumenty i ich dopasowaniu do odpowiedniego obrazka.
KONKURENCJA MATEMATYCZNA:
1. Układanie puzzli: Zadanie polega na ułożeniu puzzli, składających się z 6 elementów. Po ułożeniu puzzle przyklejamy na karton i oceniamy czas tej pracy.
2. Orientacja w przestrzeni. Tekst zawiera 7 elementów, które zgodnie z poleceniem należy umieścić w odpowiednim miejscu na kartce. Te elementy to: piłka, bramka, kibice, bramkarz, trybuny, tablica, sędzia. Tekst brzmi: Na boisku piłkarskim rozgrywa się mecz piłki nożnej. Zadanie dla Was polega na umieszczeniu obrazków zgodnie z moim poleceniem: 1 – Na środku kartki nalep sędziego, 2 – W prawym górnym rogu bramkarza, 3 – W lewym górnym rogu umieść bramkę, 4 – W prawym dolnym rogu umieść kibiców, 5 – W lewym dolnym rogu umieść trybuny – miejsca siedzące dla kibiców, 6 – Na samej górze, na środku tablicę z wynikami meczu, 7 – a w bramce, co umieścisz?
KONKURENCJA SPORTOWA:
• Strzały piłeczką do bramki z użyciem kija hokejowego:
Każdy zawodnik danej drużyny oddaje trzy starzy do bramki.
•Rzuty dużą piłką do bramki:
Każdy zawodnik danej drużyny oddaje trzy rzuty do bramki.

4). Podsumowanie wyników.
5). Uroczyste wręczenie przez Panią Dyrektor dyplomów i medali. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymuje medal, a każda placówka dyplom.
6). Oddanie głosu Pani Dyrektor.
7). Poczęstunek.
8). Wspólna zabawa przy muzyce – tańce, pląsy, korowody.
9). Zakończenie imprezy, podziękowanie wszystkim za udział.
10). Posprzątanie sali przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Opracowała: Wioletta Sobieralska
Wyświetleń: 764


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.