Katalog

Joanna Wtulich, 2013-06-21
Stupsk

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Łańcuch przeżycia - Scenariusz zajęć edukacji dla bezpieczeństwa

- n +

Scenariusz zajęć edukacji dla bezpieczeństwa

TEMAT: Łańcuch przeżycia


Cele:
- uświadomienie uczniom znaczenia czasu w ratowaniu osób poszkodowanych,;
- zapoznanie z polskim systemem ratowniczym;
- kształtowanie postaw gotowości niesienia pomocy potrzebującym.
Uczeń:
- wymienia ogniwa łańcucha przeżycia i omawia działanie poszczególnych ogniw;
- wyjaśnia, jak działa w Polsce system ratowniczy;
- wymienia numery alarmowe i przedstawia właściwy sposób wzywania pomocy;
- omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika.

Metody:
- wykład uczestniczący;
- pytania i odpowiedzi;
- burza mózgów.

Środki dydaktyczne:
- foliogramy

Formy pracy:
- praca zbiorowa

Przebieg zajęć:
1. Wykład uczestniczący – wprowadzamy pojęcie łańcucha przeżycia i omawiamy działanie systemu ratownictwa w Polsce.
Bodźcem do uruchomienia łańcucha przeżycia może być nagłe schorzenie wewnętrzne, np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zakrztuszenie, napad astmy oskrzelowej albo uraz zewnętrzny: poparzenie, uraz termiczny, mechaniczny, utonięcie. Proces umierania jest rozciągnięty w czasie. Rozpoczyna się od ustania pracy serca, a kończy w momencie śmierci mózgowej. Do ciężkiego uszkodzenia mózgu dochodzi po ok. 4 minutach od zatrzymania krążenia śródmózgowego. Prawidłowo udzielona pomoc w pierwszych minutach po urazie stwarza szansę przeżycia i minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanki mózgowej.

2. Prezentacja foliogramów przedstawiających kolejne elementy łańcucha przeżycia. Zapisanie w zeszycie:
1. Wczesne rozpoznanie sytuacji i wezwanie służb ratunkowych.
2. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
3. Wczesne wykonanie defibrylacji.
4. Opieka poresuscytacyjna.

3. Prezentacja foliogramów z numerami telefonów alarmowych.
999 – pogotowie ratunkowe
998 – straż pożarna
997 – policja
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

4. Ustalenie w czasie burzy mózgów najważniejszych elementów komunikatu telefonicznego o nagłym zdarzeniu z udziałem osób poszkodowanych. Zapisanie w zeszycie ustaleń.

Kim jesteś? – dane personalne, numer, spod którego dzwonisz
Co się stało? – rodzaj wypadku (np. zderzenie samochodów)
Gdzie? – miejsce wypadku (adres)
Ilu jest poszkodowanych?
Jaki jest ich stan?
Co zrobiłeś? – informacja o udzielonej pomocy przedmedycznej

5. Ustalenie, jakie zagrożenia dla ratownika mogą się pojawić w trakcie udzielania pomocy. Zapisanie środków ochrony indywidualnej, które mogą się przydać ratownikowi.
• maska twarzowa,
• rękawiczki jednorazowe,
• okulary ochronne,
• kamizelka odblaskowa,
• trójkąt ostrzegawczy

6. Podsumowanie zajęć, powtórzenie elementów łańcucha przeżycia.

7. Praca domowa:
• Zadania 1 str. 66; 3 str. 67, 6 i 8 str. 68.
• Plakat z numerami alarmowymi


Opracowała: Joanna Wtulich
Wyświetleń: 3334


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.