Katalog

Joanna Wtulich, 2013-06-21
Stupsk

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę.

- n +

TEMAT: Wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę.

Cele ogólny:
Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem promieniotwórczości, jego wykorzystaniem dla dobra człowieka oraz wypróbowanymi, skutecznymi sposobami eliminowania bądź znacznego ograniczenia jego skutków.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie terminu promieniotwórczość;
- omawia wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta i wodę;
- podaje wysokość dawki promieniowania, która powoduje typowe objawy choroby popromiennej;
- wyjaśnia, na czym polegają zabiegi sanitarne i zabiegi specjalne;
- podaje nazwy instytucji w Polsce, w ramach których działają służby monitorujące poziom radiacji.

Metody:
- projektu,
- wykład uczestniczący,

Formy pracy:
- w grupach
- zbiorowa

Przebieg lekcji

1. Uczniowie podzieleni na grupy na poprzednich zajęciach przygotowali materiały, które prezentują w czasie lekcji. Wklejenie do zeszytów symbolu oznaczającego niebezpieczeństwo napromieniowania. W trakcie uczniowie zapisują najważniejsze informacje.
I grupa
Co to jest promieniotwórczość, promieniowanie?
Źródła promieniowania?
Rodzaje promieniowania?
II grupa
Negatywne skutki wykorzystywania promieniotwórczości.
Przykłady katastrof i celowego użycia promieniotwórczości.
III grupa
Przykłady pozytywnego wykorzystania promieniotwórczości:
- medycyna,
- przemysł,
- biologia,
- archeologia.
IV grupa
Oddziaływanie promieniowania na organizmy żywe:
- dawka promieniowania,
- choroba popromienna, objawy
- mutacje, nowotwory.
Stopnie porażenia w zależności od dawki promieniowania.
Skutki napromieniowania żywności.

Zaznaczenie, ze skażona żywność i woda nie nadają się do spożycia!

V grupa
Ochrona przed promieniowaniem.
Sposoby zabezpieczania ludzi.
Instytucje, które zajmują się kontrolowaniem radiacji.
Dekontaminacja – wyjaśnienie pojęcia.
VI grupa
Ochrona zwierząt przed skażeniami.

2. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej na temat usuwania substancji promieniotwórczych: zabiegów sanitarnych, specjalnych i weterynaryjnych.(dostępna na stronie internetowej:www.gimstupsk.w.interia.pl)

3. Ocena wystąpień grup oraz najaktywniejszych uczniów.
4. Zadanie pracy domowej: ćw. 7 str. 122 - Podręcznik Żyję i działam bezpiecznie.
Przynieść na następną lekcję różne puste opakowania żywności i napojów.
Opracowała: Joanna Wtulich
Wyświetleń: 3027


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.