Katalog

Ewelina Muntowska, 2013-06-21
Sztum

Język polski, Zadania maturalne

Zestaw pytań na egzamin semestralny z j.polskiego kl.I LO

- n +

ZESTAW 1
1. Wyjaśnij pojęcie mitu.
2. Geneza i treśc „Boskiej Komedii” Dantego.
3. Scharakteryzuj główne prądy filozoficzne renesansu.
ZESTAW 2
1. Omów funkcje mitów.
2. Streśc Ks. Hioba i przedstaw jej wymowę.
3. Powstanie i charakterystyka teatru elżbietańskiego.
ZESTAW 3
1. Omów rodzaje mitów i podaj przykład jednego z nich.
2. Treśc i wymowa „Legendy o św. Aleksym”.
3. Pieśń jako gatunek literacki.
ZESTAW 4
1. Streśc i zinterpretuj wybrany mit grecki.
2. Kim był Gall Aninim? Omów budowę jego Kroniki.
3. Opisz główne prądy literatury renesansu.
ZESTAW 5
1. Scharakteryzuj lirykę grecką wg rodzajów literackich.
2. Czym jest przypowieśc? Podaj przykład.
3. Wzorzec doskonałego władcy i rycerza w literaturze średniowiecza.
ZESTAW 6
1. Budowa teatru greckiego.
2. Wyjaśnij pojęcie średniowiecznej hagiografii polskiej.
3. Przedstaw sylwetkę Jana Kochanowskiego i opisz jedno z jego dzieł.
ZESTAW 7
1. Postac Homera oraz znaczenie tytułu „Iliada”.
2. Co oznaczają pojęcia: agape, hymn, psalm, alegoria.
3. Omów „Pieśń świętojańską o Sobótce” J. Kochanowskiego.
ZESTAW 8
1. Omów genezę teatru greckiego.
2. Treśc i wymowa Ks. Koheleta.
3. Fraszka jako gatunek literacki. Omów dwie wybrane fraszki.
ZESTAW 9
1. Cechy antycznego eposu.
2. Omów motyw „Dance macabre” na podstawie „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” M. Reja.
3. Ogólna charakterystyka epoki renesansu.


ZESTAW 10
1. Wyjaśnij pojęcie „Biblii” oraz podaj podział ksiąg biblijnych.
2. Czas i okoliczności powstania „Legendy o św. Aleksym”.
3. Treśc i interpretacja utworu M. Reja pt. „Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, wójtem i plebanem”.
ZESTAW 11
1. Na podstawie „Antygony” wyjaśnij pojęcie konfliktu tragicznego.
2. Opisz obraz raju oraz los człowieka po jego utracie.
3. Wyjaśnij średniowieczne hasła: „memento mori”, „ars moriendi”.
ZESTAW 12
1. Omów zasadę trzech jedności w antycznej tragedii.
2. Wyjaśnij pojęcie: „ chanson de gest” na podstawie wybranego utworu.
3. Interpretacja utworu J. Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie…”.
ZESTAW 13
1. Omów pojęcie decorum oraz cel tragedii greckiej.
2. Opisz dwa style średniowieczne: gotycki i romański.
3. Geneza i nowatorstwo „Trenów” J. Kochanowskiego.
ZESTWA 14
1. Wyjaśnij pojęcia: eschatologia, kazanie, przypowieśc.
2. Średniowiecze w czasie i przestrzeni.
3. Problem zła i moralności w „Makbecie” Szekspira
ZESTAW 15
1. Omów główne problemy poruszane w „Antygonie” Sofoklesa.
2. Omów motyw : „Sabat Mater Dolorosa” na podstawie „Lamentu Świętokrzyskiego”.
3. Wymień i scharakteryzuj wzorce osobowe literatury renesansu.
ZESTWA 16
1. Rodzaje błędów językowych.
2. Omów biblijną wizję końca świata.
3. Przedstaw sylwetkę M. Reja i streśc „Krótką rozprawę między trzema osobami…”
ZESTAW 17
1. Wymień i wyjaśnij wg Jacobsona składniki aktów mowy.
2. Omów pojęcie tragedii greckiej.
3. Charakterystyka postaci Makbeta.
ZESTAW 18
1. Omów funkcje poznawczą i ekspresywną.
2. Biblijny obraz miłości na podstawie „Pieśni nad Pieśniami” i „Hymnu św. Pawła”.
3. Tren jako gatunek literacki.


ZESTAW 19
1. Omów funkcję impresywną i fatyczną.
2. Omów filozoficzne fundamenty średniowiecza.
3. Cechy dramatu szekspirowskiego.

ZESTAW 20
1. Omów pojęcie stylu i opisz styl naukowy.
2. Scharakteryzuj pojęcie mitu kosmogenicznego.
3. Omów tematykę „Trenów” J. Kochanowskiego.

Wyświetleń: 1804


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.