Katalog

Beata Dyl, 2013-06-28
lublin

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla dzieci 3 – 4 -letnich

- n +

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla dzieci 3 – 4 -letnich.
Kwiecień 2012

Nauczycielki: Beata Dyl

Tematyka:
1. Wielka tajemnica Paschalna.
2. Wiosna na wsi.
3. Dbamy o naszą Ziemię.
4. Kwiecień w oczach małego artysty.

Cele i zadania z Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego:
- Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
- Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Cele i zadania ogólne:
- Wyjaśnienie symboli wielkanocnych i wprowadzenie w zwyczaje i tradycje związane z Wielkanocą .
- Wyrabiane sprawnych ruchów palców obu rąk.
- Poznanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.
- Przyswajanie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych
dla zdrowia np.: mleka, sera...
- Uświadomienie konieczności ochrony przyrody np.; nieniszczenia roślin czyli niełamania gałęzi drzew, wyrzucanie śmieci do kosza, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami.
- Zapoznanie dzieci z pojęciem segregacji odpadów.
- Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej rodzajów odpadów i sposobów ich segregowania.
- Uwrażliwienie na otaczającą przyrodę– zastosowanie techniki frottage. Wykorzystanie materiału przyrodniczego w twórczości plastycznej.
- Wspomaganie koordynacji wzrokowo – ruchowej przy wykonywaniu wzorów
i wybranych przedmiotów metodą wydzieranki.
I. Wielka tajemnica Paschalna.
1.„Wielkanocne symbole”- oglądanie przez dzieci świątecznych kartek. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat zbliżających się świąt i symboli, które są dla nich charakterystyczne. Wyjaśnienie symboli wielkanocnych i wprowadzenie w zwyczaje
i tradycje związane z Wielkanocą.
„Baranki” –zabawa ruchowa z elementem czworakowania. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci na ich miarę.
2. .„Liczymy pisanki”- zabawa matematyczna. Kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie. Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Poznanie zapisu cyfrowego 3.Wykonywanie czynności manipulacyjnych zgodnie z poleceniem słownym nauczyciela, aktywizowanie myślenia oraz spostrzegawczości wzrokowej.
„Moja pisanka”- wyklejanie kawałkami koronek sylwety jajka. Rozwijanie pomysłowości, fantazji oraz umiejętności prawidłowego wykorzystania materiałów. Wdrażanie do kultywowania tradycji i zwyczajów świątecznych.
3.”Poznajemy budowę jajka” -zabawa badawcza. Nauczyciel rozbija jajko, dzieci oglądają jego zawartość.
Dzieci nazywają poszczególne części składowe; skorupka, białko , żółtko.
„Miło być barankiem”- sł. F. Leszczyńska, muz. B. Lewandowska. Nauka słów
i melodii. Wspólny śpiew.
4. „Śmingusowe wyliczanki”- zabawa z rytmiczną wyliczanką. Wychwytywanie tego, co się powtarza w wyliczankach. Pamięciowe opanowanie wyliczanek i próby układania wyliczanek według własnego pomysłu.
„Wielkanocna przygoda’”- zestaw zabaw w formie opowieści ruchowej. Wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, ramion oraz grzbietu. Odkrywanie własnych możliwości ruchowych. Zachęcenie dzieci tworzenia własnego zakończenia opowiadania.

II. Wiosna na wsi.
1. .„Na wiejskim podwórku”– zabawa dydaktyczna. Układanie sylwet białych gąsek i żółtych kaczuszek w pętlach z bibuły. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na kolor, liczenie wg indywidualnych możliwości.
„Moje kurczątko”- wykonanie z papieru techniką origami kurczątka. Zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania kurczątka z koła. Kształtowanie sprawności manualnych rąk podczas składania papieru.
2.„Podwórkowa awantura” słuchanie wiersza czytanego przez nauczycielkę ilustrowanego sylwetami.
Rozwijanie uważnego słuchania i formułowania dłuższych wypowiedzi .
„Chodzimy gęsiego”- zabawa ruchowa. Dziecko wchodzi w rolę powierzoną przez nauczycielkę.
3. „Mieszkańcy wiejskiego podwórka”. opowieść matematyczna. Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem sylwet zwierząt wiejskich. Stworzenie sytuacji do liczenia.
„Wyścigi króliczków”- zestaw ćwiczeń w formie toru przeszkód w terenie. Kształtowanie umiejętności równowagi.
4. „Prawdziwy przyjaciel”- słuchanie opowiadania wg T. Stempkowicza pt. „Przyjaciele”. Uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka. Rozpoznawanie i identyfikowanie litery „u”, usprawnianie analizatora wzrokowego podczas wyszukiwania litery w wyrazach.„Piesek mój i ja”- osłuchanie i nauka słów piosenki, Ilustracja ruchowa treści utworu, rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy melodii piosenki.
III. Dbamy o naszą Ziemię.
1.”Rzeczka”- słuchanie wiersza czytanego przez nauczycielkę. Rozmowa na temat wiersza .Rozwijanie płynnej mowy, dostosowywanie tonu głosu do sytuacji.
„Fruwające rączki” -rymowana gimnastyka dla smyka. Rozwijanie sprawności dzieci.
2. „Segregujemy śmieci”– zabawa dydaktyczna. Segregowanie opakowań ze względu na rodzaj tworzywa,
z którego został wykonany. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania. Według jednej cechy (plastik, szkło, metal, papier)Doskonalenie spostrzegawczości oraz sprawności motorycznej.
„Nasze instrumenty” -samodzielne wykonanie instrumentu z odpadów. Rozpoznawanie różnej barwy dźwięków. Układanie prostych form rytmicznych, wykorzystanie akompaniamentu do poznanych piosenek.
3.Wyjście na spacer. Wyprawa małych ekologów- sprzątamy naszą Ziemię. Wdrażanie dzieci do szanowania naszej planety.”Wiosna”- sł i muz. K. Bayer. Nauka słów i melodii. Wspólny śpiew.
4.„Mali ekolodzy”- opowieść matematyczna. Kształtowanie umiejętności obserwacji roślin w terenie. Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej. Rozumienie pojęć: „na górze”, „na dole”, „na środku”, „obok”, „pod”, „nad”. „Spacer w deszczu”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych na sali gimnastycznej z wykorzystaniem woreczków. Poznanie możliwości własnego ciała. Doskonalenie orientacji w przestrzeni.
5.”Bańka mydlana” –słuchanie wiersza czytanego przez nauczycielkę. Nauczyciel robi bańki mydlane. Rozmowa na temat wiersza. Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
Taniec z balonami - dzieci swobodnie tańczą z balonami przy muzyce disco. Rozwijanie poczucia rytmu i kreatywności.
IV. Kwiecień w oczach małego artysty.
1.Zabawy z tekstem wyliczanki Ence – pence. Recytacja indywidualna i grupowa.
„Gdy muzyka gra wesoło”- sł M Wieman, muz F. Leszczyńska- zabawa ruchowa z obręczami przy piosence. Dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa, wyrażone we wspólnym pląsie.
2. „Ukryte figury” – zabawa matematyczna z figurami geometrycznymi. Utrwalenie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie percepcji dotykowej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. „Dookoła są figury” – układanie obrazków z mozaiki geometrycznej. Rozwijanie zainteresowań malarstwem i wykorzystaniem w malarstwie figur geometrycznych, poznanie dzieł znanych malarzy, zaznajomienie z różnorodnością odmian malarskich.
3. „Sadzimy tulipany”- zabawa badawcza. Dzieci sadzą tulipany w pojemnikach po jogurtach. Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do wzrostu roślin. „Przyroda wzywa”- sł i muz.
K Bayer. Granie na instrumentach perkusyjnych.
4.„W muzeum”- gra matematyczna. Wspólne konstruowanie gry-opowiadania. Wdrażanie do respektowania uzgodnionych umów. Wzbogacenie i utrwalenie słownictwa związanego ze sztuką : „bejtrama”, „rama”, „malarz”, „obraz”, „rzeźbiarz”,, „rzeźba”, „paleta”, ”pędzel”. Wdrażanie do zdrowej rywalizacji.
5. „Sztuka” zabawa dydaktyczna. Aktywizowanie myślenia logicznego w trakcie rozwiązywania zagadek, wzbogacenie i utrwalenie słownictwa związanego ze sztuką.„Rzeźbiarz to ja”- wykonanie dowolnej rzeźby z masy papierowej. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej, inspirowanie do wykonania pracy według własnego pomysłu. Doskonalenie sprawności manualnych.
Wyświetleń: 1970


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.