Katalog

Danuta Piękoś-Janulis, 2013-06-28
Ostróda

Lekcja wychowawcza, Plany wynikowe

Plan lekcji wychowawczych kl. I ZSZ

- n +

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY I ZSZ
Cel wychowania :
Integracja zespołu klasowego, środowiska uczniowskiego w szkole poprzez kształtowanie postaw empatycznych, przygotowanie do odpowiedzialnego i samodzielnego działania.
Efekty działań wychowawczych :
Uczeń ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego ogniwa w życiu szkoły, współtworzy
i respektuje normy grupowe, staje się współodpowiedzialny za działanie klasy, chce i wyraża potrzebę działania na rzecz klasy i szkoły, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące własnej aktywności, umie przewidzieć skutki tych decyzji.
Plan pracy:
1. Zasady panujące w szkole i klasie (zapoznanie ze: Statutem Szkoły, prawami i obowiązkami ucznia, Regulaminem oceniania).
2. Wybór trójki klasowej (typowanie i wybranie przedstawicieli do samorządu klasowego oraz do Koleżeńskiego Sądu Uczniowskiego, poznanie zadań członków samorządu uczniowskiego).
3. Ewakuacja szkoły (zasady zachowania się podczas ewakuacji szkoły na wypadek zagrożeń).
4. Szkoła – moje miejsce (jak się czuję, co mi się (nie) podoba?, analiza szkolnego kalendarza imprez, uroczystości, konkursów, dbanie o czystość i estetykę w szkole).
5. Tolerancja wobec ludzi i zjawisk, akceptacja w grupie (ja i koledzy, a zasady współżycia
w grupie, klasa jako nowa grupa społeczna, rówieśnicza, potrzeby i oczekiwania względem kolegów
i nauczycieli, co możemy dać innym - pozytywne cechy naszej osobowości i charakteru, jakiego wsparcia oczekujemy, aby czuć się bezpiecznie w nowym środowisku, organizacja samopomocy koleżeńskiej). n
6. Priorytety w moim życiu (czyli jak zaplanować dzień, żeby starczyło czasu na naukę, jak się uczyć? – dyskusja, po co człowiek żyje? Jaki jest cel mojego życia? Zainteresowania
i hobby, wartości ankieta indywidualna – projekt grupowy – dyskusja sterowana).
7. Dyskusja na temat problemów z frekwencją, opuszczania zajęć oraz spóźniania się.
8. Zasady savoir vivre (określanie uniwersalnych cech kulturalnego człowieka; zwroty grzecznościowe na co dzień).
9. Mój ubiór moją wizytówką (zachowanie i wygląd podczas uroczystości szkolnych i dyżuru uczniowskiego, w szkole i miejscu praktyk).
10. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania (źródła konfliktów, jak je rozwiązywać?).
11. Przemoc, agresja przestępczość (objawy przemocy w szkole (świadomość zagrożeń wynikających z nawiązywania kontaktów społecznych, agresja słowna i czynna, poznanie sposobów radzenia sobie z agresją, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych - gdzie i u kogo szukać pomocy, przeciwdziałanie agresji i dewastacji w szkole i otoczeniu zwalczanie przyczyn agresji).
12. Nałogi – alkohol, papierosy (co jest nałogiem, a co nie, po co palić i pić – dyskusja
o szkodliwości używek, jak z nimi walczyć).
13. Trudna sztuka komunikacji (komunikaty „ja” i „ty” - jak mówić, żeby inni nas słuchali , jak rozmawiać z kolegą, nauczycielem, rodzicami, poziomy komunikacji, komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała).
14. Wigilia klasowa (opłatek, prezenty, kolędy, czy powinniśmy kultywować polskie tradycje i obyczaje?).
15. Wystawianie semestralnych ocen z zachowania (analiza i podsumowanie wyników nauczania i frekwencji).
16. Podsumowanie osiągnięć w pierwszym semestrze.
17. Propagowanie zdrowego odżywiania się (co jem i jak nieprawidłowe odżywianie wpływa na zdrowie).
18. Higiena okresu dojrzewania (dbałość o wygląd i higienę osobistą, ład i czystość otoczenia).
19. Manipulacja w dzisiejszym świecie (jak „nie dać się wkręcić?”).
20. Po co nam patriotyzm? (kształtowanie postawy samopoznania tradycji narodowej, wybrane pojęcia prawne i rodzaje prawa, równość obywateli wobec prawa, odpowiedzialność karna nieletnich, poznanie znaczenia uroczystego obchodzenia rocznic dla świadomości narodowej, poznanie lokalnych miejsc pamięci narodowej).
21. Odpowiedzialność za własna przyszłość (moje decyzje „dzisiaj” przekładają się na „jutro”).
22. Wolontariat – chcę pomagać innym (inspirowanie i zachęcanie do niesienia pomocy innym).
23. „Jestem asertywny” (czym jest charakter, czy opłaca się go kształtować, jak mówić nie, umiejętność okazywania i nazwania emocji, w razie konieczności panowania nad nimi).
24. Nałogi – narkotyki (co jest nałogiem, a co nie, po co brać – dyskusja, poznanie szkodliwego wpływu na zdrowie narkotyków – jak z nimi walczyć).
25. Dopalacze - był problem – nie ma problemu?.
26. Moje Miasto – wycieczka krajoznawcza po Ostródzie.
27. Komunikacja interpersonalna (relacje z innymi w szkole i miejscu praktyk, czy opłaca się mówić prawdę, jak działa plotka?).
28. Dyskusja na temat regulaminu szkoły (czy jest potrzebny, po co są kontrakty – co chciałbym zmienić?).
29. Mój udział w życiu szkoły (ocena własnej postawy uczniowskiej, ocena aktywności klasy
w szkole i środowisku, określanie znaczenia aktywności uczniów w wybranych formach działalności: zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań; które z nich spełniają oczekiwania - ankieta).
30. Wystawianie rocznych ocen z zachowania.
31. Podsumowanie osiągnięć w drugim semestrze.
32. Moje podsumowanie na kolejny rok.


1. Zasady panujące w szkole i klasie (zapoznanie ze: Statutem Szkoły, prawami i obowiązkami ucznia, Regulaminem oceniania).
2. Wybór trójki klasowej (typowanie i wybranie przedstawicieli do samorządu klasowego oraz do Koleżeńskiego Sądu Uczniowskiego, poznanie zadań członków samorządu uczniowskiego).
3. Ewakuacja szkoły (zasady zachowania się podczas ewakuacji szkoły na wypadek zagrożeń).
4. Szkoła – moje miejsce (jak się czuję, co mi się (nie) podoba?, analiza szkolnego kalendarza imprez, uroczystości, konkursów, dbanie o czystość i estetykę w szkole).
5. Tolerancja wobec ludzi i zjawisk, akceptacja w grupie (ja i koledzy, a zasady współżycia
w grupie, klasa jako nowa grupa społeczna, rówieśnicza, potrzeby i oczekiwania względem kolegów
i nauczycieli, co możemy dać innym - pozytywne cechy naszej osobowości i charakteru, jakiego wsparcia oczekujemy, aby czuć się bezpiecznie w nowym środowisku, organizacja samopomocy koleżeńskiej). n
6. Priorytety w moim życiu (czyli jak zaplanować dzień, żeby starczyło czasu na naukę, jak się uczyć? – dyskusja, po co człowiek żyje? Jaki jest cel mojego życia? Zainteresowania
i hobby, wartości ankieta indywidualna – projekt grupowy – dyskusja sterowana).
7. Dyskusja na temat problemów z frekwencją, opuszczania zajęć oraz spóźniania się.
8. Zasady savoir vivre (określanie uniwersalnych cech kulturalnego człowieka; zwroty grzecznościowe na co dzień).
9. Mój ubiór moją wizytówką (zachowanie i wygląd podczas uroczystości szkolnych i dyżuru uczniowskiego, w szkole i miejscu praktyk).
10. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania (źródła konfliktów, jak je rozwiązywać?).
11. Przemoc, agresja przestępczość (objawy przemocy w szkole (świadomość zagrożeń wynikających z nawiązywania kontaktów społecznych, agresja słowna i czynna, poznanie sposobów radzenia sobie z agresją, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych - gdzie i u kogo szukać pomocy, przeciwdziałanie agresji i dewastacji w szkole i otoczeniu zwalczanie przyczyn agresji).
12. Nałogi – alkohol, papierosy (co jest nałogiem, a co nie, po co palić i pić – dyskusja
o szkodliwości używek, jak z nimi walczyć).
13. Trudna sztuka komunikacji (komunikaty „ja” i „ty” - jak mówić, żeby inni nas słuchali , jak rozmawiać z kolegą, nauczycielem, rodzicami, poziomy komunikacji, komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała).
14. Wigilia klasowa (opłatek, prezenty, kolędy, czy powinniśmy kultywować polskie tradycje i obyczaje?).
15. Wystawianie semestralnych ocen z zachowania (analiza i podsumowanie wyników nauczania i frekwencji).
16. Podsumowanie osiągnięć w pierwszym semestrze.
17. Propagowanie zdrowego odżywiania się (co jem i jak nieprawidłowe odżywianie wpływa na zdrowie).
18. Higiena okresu dojrzewania (dbałość o wygląd i higienę osobistą, ład i czystość otoczenia).
19. Manipulacja w dzisiejszym świecie (jak „nie dać się wkręcić?”).
20. Po co nam patriotyzm? (kształtowanie postawy samopoznania tradycji narodowej, wybrane pojęcia prawne i rodzaje prawa, równość obywateli wobec prawa, odpowiedzialność karna nieletnich, poznanie znaczenia uroczystego obchodzenia rocznic dla świadomości narodowej, poznanie lokalnych miejsc pamięci narodowej).
21. Odpowiedzialność za własna przyszłość (moje decyzje „dzisiaj” przekładają się na „jutro”).
22. Wolontariat – chcę pomagać innym (inspirowanie i zachęcanie do niesienia pomocy innym).
23. „Jestem asertywny” (czym jest charakter, czy opłaca się go kształtować, jak mówić nie, umiejętność okazywania i nazwania emocji, w razie konieczności panowania nad nimi).
24. Nałogi – narkotyki (co jest nałogiem, a co nie, po co brać – dyskusja, poznanie szkodliwego wpływu na zdrowie narkotyków – jak z nimi walczyć).
25. Dopalacze - był problem – nie ma problemu?.
26. Moje Miasto – wycieczka krajoznawcza po Ostródzie.
27. Komunikacja interpersonalna (relacje z innymi w szkole i miejscu praktyk, czy opłaca się mówić prawdę, jak działa plotka?).
28. Dyskusja na temat regulaminu szkoły (czy jest potrzebny, po co są kontrakty – co chciałbym zmienić?).
29. Mój udział w życiu szkoły (ocena własnej postawy uczniowskiej, ocena aktywności klasy
w szkole i środowisku, określanie znaczenia aktywności uczniów w wybranych formach działalności: zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań; które z nich spełniają oczekiwania - ankieta).
30. Wystawianie rocznych ocen z zachowania.
31. Podsumowanie osiągnięć w drugim semestrze.
32. Moje podsumowanie na kolejny rok.

Wyświetleń: 1164


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.