Katalog

Joanna Jabłońska
Zawodowe, Scenariusze

Decyzja formą rozstrzygnięcia sprawy

- n +

Decyzja formą rozstrzygnięcia sprawy

Cel: zapoznanie z formą prawną działania administracji i jej budową formalną, próby samodzielnego konstruowania decyzji zgodnie z wymogami formalnymi, kształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania adekwatnej podstawy prawnej i konstruowania uzasadnienia

Metoda: czynna - aktywizująca, zadań do wykonania oraz słowna,

Pomoce:
Wzory decyzji wypełnionych,
Wzór decyzji do wypełniania,
Skrypt - temat: decyzje,
Komputer i adresy internetowe oraz nazwy i numery wybranych aktów prawnych,

Forma pracy: z całą klasą (II policealna)

Wstęp:
Krótka pogadanka nauczyciela na temat podejmowania decyzji na co dzień. Zdążanie do konkluzji, iż decyzje podejmowane są nie tylko przez osoby fizyczne ,ale i instytucje oraz osoby prawne.

Część główna:
Zapoznanie z brzmieniem definicji decyzji zgodnie z kpa. Pytanie nauczyciela: w jakiej formie powinna zostać wydana decyzja przez organ administracji ? (nawiązanie do wiadomości uzyskanych na wcześniejszych lekcjach - zasad kpa, analiza czynności prawnych). Jeżeli obowiązuje ją forma pisemna, to powinna spełniać pewne wymogi formalne określone przez kpa, a mianowicie: (nauczyciel wymienia prosząc o zwrócenie uwagi na decyzję znajdującą się na planszy w komputerze). Następnie nauczyciel zapoznaje pokrótce z różnymi rodzajami decyzji załączając ich prezentację .(?)

Po tychże czynnościach zaprasza wszystkich do spróbowania samodzielnego napisania decyzji, której podstawą prawna będzie jeden ze wskazanych aktów prawnych i wybrany artykuł, stanowiący podstawę rozstrzygnięcia ( adresy internetowe powyżej).

Ewaluacja:
Odczytywanie napisanych samodzielnie decyzji na głos przez poszczególne osoby - reszta klasy ma za zadanie przysłuchiwać się i ocenić czy decyzje spełniają wymogi formalne oraz jakie zawierają błędy. Na zakończenie nauczyciel kieruje prośbę o podanie definicji decyzji.

Adres internetowy: www.infor.pl/dzienniki_ustaw

Akty prawne::
1. "Prawo budowlane"
Dz.U. nr 21 z 1981r
Dz.U.nr 27z 1988r
Dz.U. nr 34 z 1990r
Dz.U. nr 33 z 1989r (art.28 w zw.z art.32 i art.36)

2. "Prawo o aktach stanu cywilnego"
Dz.U.nr36,poz.180 z 1986r z póżń.zm. ( art.7)

3. "O pomocy społecznej"
Dz.U. nr13,poz.60 z 1993r z póżń.zm. (art.43)

4."Prawo wodne"
Dz.U. nr38,poz.230 z 1974r z pózń.zm

Załącznik - Wzór decyzji

Załącznik - Wzór decyzji

Wyświetleń: 1175


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.