Katalog

Grażyna Lubawa, 2013-07-30
Skoki

Awans zawodowy, Projekty edukacyjne

Projket edukacyjny "Bliżej Mickiewicza i Reymonta"

- n +

Projekt edukacyjny
„Bliżej Mickiewicza i Reymonta”
Jest adresowany do młodzieży Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, biorącej udział w rajdach:
• Mickiewiczowskim szlakiem Oborniki- Objezierze ( miesiąc wrzesień)
• Rajd Reymontowski w Kołaczkowie ( miesiąc maj)

Cele ogólne:
• Poszukiwanie elementów biografii A. Mickiewicza i Wł. Reymonta w różnych źródłach informacji
• Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych, turystycznych wychowanków
• Zachęcanie do poznawania historii, kultury narodowej i przyrody
• Wdrażanie do samodzielności i aktywnego spędzania czasu
Cele szczegółowe:
• Poznawanie interesujących turystycznie miejsc związanych z pobytem pisarzy Adama Mickiewicza i Władysława Reymonta w Wielkopolsce
• Wzbogacanie wiedzy dotyczącej twórczości A. Mickiewicza i Wł. Reymonta- genezy powstawania utworów
• Wdrażanie do podejmowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
• Wzmacnianie poczucia więzi kulturowej, historycznej, narodowej wychowanków
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
• Zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
• Rozwijanie umiejętności współpracy grupowej.

Zadania

• Aktywny udział uczniów w poszerzeniu wiedzy dot. życia i twórczości Adama Mickiewicza, przygotowanie do uczestnictwa w rajdzie Mickiewiczowskim Szlakiem

- Cykl zajęć z jęz. polskiego przeprowadzony we wszystkich
klasach gimnazjalnych - wrzesień 2010r. odpowiedzialni
poloniści: M.Ważniewicz, E.Berendt, M.Piasecka
biblioteka: I. Kasica

- Informatyka – na zajęciach uczniowie samodzielnie wyszukują
informacje dot. życia i twórczości pisarza wrzesień 2010r.

- Cykl lekcji z plastyki, zajęć artystycznych wrzesień 2010r.
uczniowie wykonują plakaty , rysunki pt” Bohaterowie
utworów A.Mickiewicza

-Wystawa prac plastycznych 22.09.2010- odpowiedzialni
wychowawcy gr.II – Jury konkursowe wybierze 3
najładniejsze prace, które zostaną zaprezentowane w
konkursie plastycznym w Obornikach, miejsca 1 - 6 będą premiowane
udziałem wykonawców prac w rajdzie „Mickiewiczowskim szlakiem”

- Przygotowanie i przeprowadzenie quizu „A.Mickiewicz w pigułce”
22.09.2010r. odpowiedzialni: M.Ważniewicz i K. Drzewosz
W quizie udział biorą po 3 osoby z każdej grupy.
Zwycięzcy otrzymują dyplomy, uczestnicy wezmą udział w Rajdzie
„ Mickiewiczowskim szlakiem” i w wycieczce do muzeum w Śmiełowie

- Wycieczka do Muzeum A.Mickiewicza- Śmiełów październik 2010
W wycieczce biorą udział uczestnicy rajdu
„Mickiewiczowskim szlakiem’ i quizu oraz inni uczniowie
wyróżniający się w zachowaniu i nauce odpowiedzialni –
wychowawcy gr. II

- Wieczornica poświecona A. Mickiewiczowi
marzec/kwiecień – odpowiedzialna za przygotowanie grupa II


• Aktywny udział uczniów w poszerzeniu wiedzy dot. życia i twórczości Wł. Reymonta, przygotowanie do uczestnictwa w rajdzie- Kołaczkowo maj 2011r.

- Zajęcia z jęz. polskiego przeprowadzone we wszystkich
grupach kwiecień 2011 odpowiedzialna:
biblioteka: I. Kasica

- Informatyka – na zajęciach uczniowie samodzielnie wyszukują
informacje dot. życia i twórczość kwiecien2011

- Konkurs językowy- przetłumaczenie tekstu staropolskiego
na współczesny,w konkursie udział biorą po 3 osoby z grupy
kwiecień 2011 odpowiedzialni:
I.Kasica , wychowawcy gr.II. Zwycięzcy otrzymują
pamiątkowe dyplomy oraz 6 osób z najlepszymi wynikami
ma zapewniony udział w Reymontowskim Rajdzie.

- Cykl lekcji z plastyki, zajęć artystycznych
kwiecień 2011 – odpowiedzialni nauczyciele przedmiotowi
uczniowie wykonują plakaty , rysunki pt” Bohaterowie
utworów Wł.Reymonta

- Wystawa prac plastycznych 20 kwiecień 2011r. - odpowiedzialni
wychowawcy gr.II – Jury konkursowe wybierze 3
najładniejsze prace, które zostaną zaprezentowane w
konkursie plastycznym wKołaczkowie, wykonawcy 6
najlepszych prac wezmą udział w Reymontowskim Rajdzie maj 2011

- Opracowanie broszurki do 12.04.211r.
„ Życie i twórczość Wł.Reymonta” - marzec/kwiecień, opracowanie gr. II

- Test sprawdzający wiedzę o Władysławie Reymoncie
20 kwiecień 2011r.
odpowiedzialni: M.Ważniewicz i K.Drzewosz
W teście udział biorą po 3 osoby z każdej grupy. Zwycięzcy
otrzymują dyplomy oraz reprezentują placówkę w konkursie
pt” Zycie i twórczość Wł. Reymonta”
w Kołaczkowie, dodatkowo najlepsze wyniki uzyskane przez uczniów
(od miejsca 4-10 są również przepustką do wzięcia udziału
w Reymontowskim Rajdzie - 08. 05.2011r

- Wycieczka do Skansenu - muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, położonego w przepięknym plenerze nad jeziorem
Lednica prezentujacego 53 obiekty tradycyjnego budownictwa
chłopskiego, dworskie¬go, sakralnego i folwarcznego,
przeniesione z różnych stron Wielkopolski.
– kwiecień 2011- odpowiedzialni wychowawcy gr.II
W wycieczce biorą uczestnicy kołaczkowskiego rajdu oraz
inni uczniowie wyróżniający się w zachowaniu i nauce
21- 22.05.2011r.
- Wycieczka do Łodzi - Reymont rozsławił poprzez swoją
powieść „Ziemia obiecana” Łódź, a jak miasto odwdzięczyło
się pisarzowi ? czerwiec 2011 odpowiedzialni: wychowawcy gr.II
M.Ważniewicz, I.Kasica,


• Wyszukiwanie i gromadzenie informacji korzystając z zasobów biblioteki i Internetu
• Prowadzenie dokumentacji fotograficznej
• Rozwijanie wzajemnej współpracy ucznia i nauczyciela
• Przygotowanie wystawy podsumowującej udział młodzieży w projekcie
• Współtworzenie strony internetowej- redagowanie i zamieszczanie artykułów


Czas trwania: wrzesień 2010-czerwiec 2011
Wyświetleń: 914


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.