Katalog

AGNIESZKA BOROWCZYK, 2013-08-05
środa wlkp

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

- n +

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Nauczycielka: mgr Agnieszka Borowczyk
Przedszkole nr1 Kórnik
Cele współpracy z rodzicami:
1. Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w „ życiu grupy i przedszkola”.
2. Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielki oddziału.
3. Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci.
4. Obustronne wsparcie Rodzic-Nauczyciel-Rodzic, w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
5. Promocja placówki w środowisku lokalnym.
6. Nawiązanie przyjacielskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków.
Formy współpracy:
1. Spotkania:
o informacyjne
o organizacyjne
o informacyjno-integracyjne
2. Uroczystości przedszkolne.
3. Rozmowy indywidualne.
4. Konsultacje.
5. Imprezy okolicznościowe ( terenowe, kiermasze, wycieczki)
6. Zajęcia otwarte.
7. Ekspozycje.
8. Gazetka przedszkolna
9. Inne
I ZEBRANIA Z RODZICAMI:
1. Zebranie organizacyjne.
2. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe.
3. Spotkanie informacyjne- podsumowujące pracę z dziećmi 5-letnimi w roku szkolnym 2013/2014
II. Zajęcia otwarte dla rodziców.
III. Pedagogizacja rodziców.
• Gazetka dla rodziców
• Ksero ciekawych artykułów
• Przedruki z Internetu
• Rozmowy i konsultacje z nauczycielem
IV. Ekspozycje prac dzieci.
• Tablice obok sali
• Korytarz
• Szatnia
• Sala zajęć
• Galerie Internetowe
V. Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym.
• Spotkanie z Gwiazdorem
• Dzień Babci i Dziadka.
• Dzień Mamy i Taty
• Dzień Dziecka.
• Zakończenie roku szkolnego
VI. Angażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola.
• Pomoc w zagospodarowywaniu kącików przedszkolnych.
• Dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć.
• Pomoc w szykowaniu stroi dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.
• Darowizny na rzecz grupy
• Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsięwzięcia.
• Przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci.
VII. Wszystkie inne działania wypływające z inicjatywy rodziców, opiekunów dzieci , pomysłów nauczycielek i potrzeb placówki .

Wyświetleń: 916


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.