Katalog

Katarzyna Wajdzik, 2013-08-13
Kraków

Chemia, Sprawdziany i testy

Pytania sprawdzające wiadomości o solach nieorganicznych i organicznych

- n +

1.Napisz równanie reakcji dysocjacji soli o wzorze (NH4)2CO3

2.Napisz równanie reakcji amoniaku z fluorowodorem.

3.Ile powstanie w czasie reakcji dysocjacji jonów wapnia jeżeli w tej reakcji powstało 600 jonów siarczanowych(VI)?

4.Napisz równanie reakcji przedstawiające proces działania kwaśnych deszczy budowle oraz rzeźby marmurowe.

5.Napisz równanie reakcji dysocjacji soli o wzorze Pb3(PO4)2 i uzgodnij współczynniki tego równania.

6.Podaj zastosowanie chlorku sodu.

7.Napisz równanie reakcji amoniaku z chlorowodorem.

8.Podaj zastosowanie siarczanu(VI) miedzi(II).

9.Podaj, jakie zastosowanie w gospodarce ma dolomit.

10.Jak zbudowane są sole amonowe?

11.Napisz równanie reakcji wodorotlenku magnezu z tlenkiem siarki(IV) i uzgodnij współczynniki tego równania.

12.Napisz równanie reakcji dysocjacji soli o wzorze Ni3(PO4)2 i uzgodnij współczynniki tego równania.

13.Jak nadmiar azotanów wpływa na środowisko i dlaczego?

14.Z czego zbudowane są sole?

15.Podaj zastosowanie benzoesanu sodu.

16.Podaj jakie zastosowanie ma węglan amonu.

17.Podaj zastosowanie soli glinowej kwasu etanowego (octan glinu).

18.Napisz równanie reakcji wodorotlenku baru z tlenkiem siarki(IV) i uzgodnij współczynniki tego równania.

19.Napisz równanie reakcji wodorotlenku berylu z tlenkiem siarki(IV) i uzgodnij współczynniki tego równania.

20.Ile powstanie w czasie reakcji dysocjacji jonów sodu jeżeli w tej reakcji powstało 330 jonów siarczanowych(VI)?

21.Napisz wzór minerału o nazwie saletra.

22.Napisz równanie reakcji dysocjacji soli o wzorze Ba3(PO4)2 i uzgodnij współczynniki tego równania.

23.Dlaczego kwaśne deszcze stanowią tak duże zagrożenie dla rzeźb marmurowych oraz budowli?

24.Napisz równanie reakcji dysocjacji soli o wzorze (NH4)2SO3

25.Napisz równanie reakcji dysocjacji związku o nazwie mrówczan chromu(II) i uzgodnij współczynniki tego równania.

26.Podaj jakie zastosowanie ma węglan sodu.

27.Co to jest roztwarzanie?

28.Ile powstanie w czasie reakcji dysocjacji jonów glinu jeżeli w tej reakcji powstało 789 jonów siarczanowych(VI)?

29.Napisz równanie reakcji przedstawiające proces otrzymywania gipsu palonego.

30.Podaj jakie zastosowanie, w życiu i gospodarce człowieka, znajdują fosforany(V).

31.Napisz równanie reakcji kwasu octowego (etanowego) z wodorotlenkiem potasu i uzgodnij współczynniki tego równania.

32.Napisz wzór minerału o nazwie anhydryt.

33.Napisz wzór związku o nazwie pięciohydrat siarczanu(VI) magnezu

34.Podaj zastosowanie soli potasowych i sodowych kwasów palmitynowego i stearynowego.

35.Napisz równanie reakcji dysocjacji soli o wzorze (NH4)2SO4

36.Napisz równanie reakcji amoniaku z jodowodorem.

37.Podaj nazwę związku o wzorze CaCl2×2H2O

38.Napisz równanie reakcji kwasu mrówkowego (metanowego) z wodorotlenkiem sodu i uzgodnij współczynniki tego równania.

39.Jak nadmiar fosforanów(V) wpływa na środowisko i dlaczego?

40.Napisz wzór związku o nazwie pięciohydrat azotanu(III) ołowiu(II).

41.Napisz równanie reakcji potasu z kwasem fosforowym(V) i uzgodnij współczynniki tego równania.

42.Napisz równanie reakcji kwasu siarkowego(VI) z tlenkiem glinu i uzgodnij współczynniki tego równania.

43.Która z wymienionych soli jest trudno rozpuszczalna? NH4NO3, NH4Cl, Fe(NO3)2.

44.Napisz równanie reakcji dysocjacji związku o nazwie maślan miedzi(II) i uzgodnij współczynniki tego równania.

45.Napisz równanie reakcji kwasu masłowego (butanowego) z wodorotlenkiem litu i uzgodnij współczynniki tego równania.

46.Napisz równanie reakcji kwasu siarkowego(VI) z tlenkiem chromu(III) i uzgodnij współczynniki tego równania.

47.Podaj nazwę związku o wzorze SnCl2×2H2O

48.Napisz równanie reakcji manganu(II) z kwasem fosforowym(V) i uzgodnij współczynniki tego równania.

49. Podaj zastosowanie siarczanu(VI) glinu.

50.Podaj jakie zastosowanie, w życiu i gospodarce człowieka, znajduje azotan(V) srebra.

51.Napisz równanie reakcji przedstawiające proces twardnienia zaprawy gipsowej.

52.Podaj jakie zastosowanie, w życiu i gospodarce człowieka, znajduje azotan(V) potasu.

53.Która z wymienionych soli jest trudno rozpuszczalna? Na2SO4, CaSO4, CH3COOK.

54.Podaj nazwę związku o wzorze BaCl2×2H2O
Wyświetleń: 1428


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.