Katalog

Anna Siwek, 2013-09-04
Gryfino

Język rosyjski, Konkursy

KONKURS „Janusz Korczak – Stary Doktor, który wyprzedził swoją epokę.”

- n +

Imię i nazwisko ……………………………………………………

Klasa ………………………………………..


KONKURS
„Janusz Korczak – Stary Doktor, który wyprzedził swoją epokę.”


1. Podaj dokładna datę urodzenia Janusza Korczaka. __/ 2 p.
……………………………………………………………………
2. Dlaczego rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka?
Kto tak postanowił? ___/ 2 p.
……………………………………………………………………………………………….
3. Jak brzmi prawdziwe nazwisko Janusza Korczaka? __/ 1 p.
………………………………………………………………..
4. Korczak urodził się w: ___/ 1 p.
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Lwowie
5. Podaj tytuł utworu, którym w 1896 roku debiutował J. Korczak. __/ 1 p.
…………………………………………………………………………………
6. Pod jakim pseudonimem zadebiutował Janusz Korczak? ___/ 1 p.
…………………………………………………………………………………….
7. Kiedy po raz pierwszy doktor użył swego pseudonimu Janusz Korczak. Podaj tytuł tekstu, który został nim podpisany. ___/ 2 p.
………………………………………………………………………………………..
8. Podaj tytuły 3 książek dla dzieci napisanych przez Janusza Korczaka. ___/ 3 p.
……………………………………………………………………..
9. Jak Korczak mówił o swym pochodzeniu? ___ / 1 p.
………………………………………………………………………………………..
10. Dlaczego Korczak w wieku 15 – 16 lat udzielał korepetycji? ____/ 2 p.
……………………………………………………………………………………………
11. Podaj tytuł debiutu książkowego J. Korczaka. ___/ 1 p.
…………………………………………………………………………………………..
12. Lekarzem jakiej specjalizacji był Korczak? ___/ 1 p.
a) ortopedą
b) kardiologiem
c) pediatrą
d) okulistą
13. Wymień dwa miasta, w których za granicą odbywał Korczak staże medyczne. ___/ 1 p.
………………………………………………………………………………………….
14. Dla jakich dzieci przeznaczony był Dom Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie? ___/ 1 p.
……………………………………………………………………………………
15. Podaj imię i nazwisko współpracowniczki J. Korczaka w Domu Sierot. ___/ 1 p.
…………………………………………………………………………………………….

16. Z kim Janusz Korczak zorganizował sierociniec Nasz Dom? Dla jakich dzieci był przeznaczony? ___/ 2 p.
………………………………………………………………………………………..

17. Wymień co najmniej dwa nowatorskie środki wychowawcze, które wprowadzał Korczak w prowadzonym przez siebie domu . ___/ 2 p.
………………………………………………………………………………………….
18. Wymień trzy korczakowskie elementy dotyczące wychowania dziecka. ___/ 3 p.
1)……………………………………………………
2) ……………………………………………………
3) ……………………………………………………..
19. Podaj trzy prawa dziecka wymienione przez Korczaka w publikacji Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. ___ / 3 p.
1)………………………………………………….............................................
2) ………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………….
20. Jak nazywano prowadzone przez Korczaka audycje radiowe? ___/ 1 p.
…………………………………………………………………………………………….
21. Jaki tytuł nosiło redagowane przez Janusza Korczaka od 1926 r czasopismo dla dzieci?
Na czym polegała jego niezwykłość? ___/ 2 p.
……………………………………………………………………………………………..
22. W którym roku sierociniec zostaje przeniesiony do getta? __/ 1 p.
…………………………………………………………………………………………..
23. Podaj tytuł ostatniej ksiązki Janusza Korczaka. ____/ 1 p.
………………………………………………………………………………………………
24. Kiedy zginął Janusz Korczak? Podaj dokładną datę? ___/ 1 p.
……………………………………………………………………………………………….
25. W jakich okolicznościach i gdzie zginął Janusz Korczak? ____/ 2 p.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Wyświetleń: 639


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.