Katalog

Beata Murawiec, 2013-10-08
elbląg

Pedagogika, Ankiety

Ankieta- poznanie zainteresowań uczniów

- n +

ANKIETA DLA UCZNIÓW
Przeczytaj dokładnie pytania i odpowiedz na nie. Twoje odpowiedzi powinny być szczere i zgodne z prawdą. Uzyskane wyniki posłużą mi do lepszego poznania Twoich zainteresowań.
Ankieta jest anonimowa.
1. W ciągu tygodnia mój czas wolny najczęściej spędzam (wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi)
a. w domu z rodziną
b. z kolegami /koleżankami ze szkoły
c. z kolegami / koleżankami spoza szkoły
d. inne, jakie ?…………………………………………………………………………………………………
2. W dni wolne mój wolny czas spędzam ( podkreśl właściwe odpowiedzi )
a. w domu z rodziną
b. z kolegami / koleżankami ze szkoły
c. z kolegami / koleżankami spoza szkoły
d. inne, jakie ? ………………………………………………………………………………………………
3. W ciągu tygodnia, kiedy mam wolny czas to najczęściej; (wybierz maksymalnie 5 odpowiedzi)
a. oglądam telewizję
b. oglądam filmy na DVD, video
c. czytam prasę i czasopisma
d. czytam książki
e. uprawiam sport
f. idę do kina
g. idę na spacer
h. idę do kolegów / koleżanek albo oni przychodzą do mnie
i. spędzam dzień przed komputerem
j. poświęcam się mojemu hobby (napisz jakie) …………………………………………………………………………………………………………………..
k. inne, jakie? ……….………….…………………..……..………………………………………………
4. Moją ulubioną formą spędzania czasu wolnego jest: (napisz co)
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Moją ulubioną rozrywką jest (wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi)
a. sport (jaki?)………………………………………………………
b. moje hobby (jakie?)………………………………………………………
c. film
d. teatr
e. dyskoteki
f. wycieczki
g. inne, jakie……………………………………………………………………………………………………..
6. W jaki sposób najczęściej Twoja rodzina spędza wolny czas? (napisz kilka zdań)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………............................
7. W jakich rozrywkach rodzinnych Ty najchętniej uczestniczysz? (napisz kilka zdań)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
8. Który z domowników jest twoim autorytetem? ( podkreśl )
a. mama / tata
b. babcia /dziadek
c. brat / siostra
d. nie mam autorytetu
e. ktoś inny ( napisz kto )……………………………………………………………….
9. Czy dostajesz od rodziców kieszonkowe ? ( podkreśl )
a. tak b. nie c. jeżeli tak, to w jakiej kwocie? ……………….
10. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy do kogo się zwracasz z prośbą ?..................................................
11. Czy masz w domu swoje codzienne obowiązki?
a. tak, jakie?.......................................................................................................................................
b. nie
12. Kto decyduje o zakupie ubrań dla Ciebie ? ( podkreśl )
a. mama b. tata c. babcia/ dziadek d. sam/a decyduję
Wyświetleń: 2504


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.