Katalog

Lucyna Rybak
Chemia, Artykuły

Rys historyczny rozwoju teorii cząsteczkowej budowy ciał

- n +

Rys historyczny rozwoju teorii cząsteczkowej budowy ciał

Cząsteczkowa teoria budowy materii została stworzona przez greckich filozofów przyrody ok. V w. p.n.e. Za ojca cząsteczkowej teorii budowy materii uważany jest Demokryt z Abdery żyjący w latach ok. 460 - 370 p.n.e, filozof grecki, główny przedstawiciel starożytnego materializmu. Około 430 p.n.e. ogłosił on teorię o atomistycznej budowie świata. Zakładała ona, że materia zbudowana jest z małych niepodzielnych cząstek, zwanych atomami. W okresie średniowiecza teoria ta nie była popularna. Odrodziła się w XVII wieku dzięki pracom Gassendiego, natomiast jej rozkwit zapoczątkował J. Dalton, wprowadzając pojęcie ciężaru atomowego oraz określenie w składzie pierwiastka chemicznego masy atomowej i rozmiarów atomów. W 1811 roku A. Avogadro wprowadził pojęcie gramoatomu i gramocząsteczki - czyli pojęcie mola. W 1833 roku M. Faraday, odkrywając zjawisko elektrolizy, wykazał, że atomy posiadają ładunki elektryczne, a w 1869 roku Dymitr Mendelejew opracował układ okresowy pierwiastków, który ostatecznie potwierdza cząsteczkową teorię budowy materii.


Literatura.

1. J. Massalski, M. Massalska - "Fizyka dla inżynierów" - Wydawnictwo Naukowo-techniczne - Warszawa 1975,
2. Z. Kamiński - "Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne" - Wydawnictwo Naukowo-techniczne - Warszawa, wydanie siódme,
3. V. Acosta, C. Cowan, J. Graham - "Podstawy fizyki współczesnej" - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981,
4. Praca zbiorowa - "Encyklopedia fizyki współczesnej" - Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1983,
5. J. Ginter - "Fizyka" - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986, Cz. Kupisiewicz - "Podstawy dydaktyki ogólnej" - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Opracowanie: Lucyna Rybak

Wyświetleń: 4395


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.