Katalog

Małgorzata Łoń - Kamola, 2013-10-14
Stężyca

Taniec, Plany pracy

Plan pracy Koła Tańca Ludowego

- n +


Plan pracy Koła Tańca Ludowego

Cel ogólny:
1. Stwarzanie dziecku możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.

Cele szczegółowe:
1. Wprowadzenie młodzieży w świat wartości estetycznych
i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę.
2. Troska o zdrowie uczniów i ich sprawność fizyczną, wspomaganie ich wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju.
3. Poznawanie tańców ludowych, regionalnych, narodowych Polski.
4. Poznawanie tańców innych narodów.
5. Tworzenie różnorodnych form technicznych w układzie choreograficznym.
6. Współdziałanie w uroczystościach szkolnych z okazji różnorodnych świąt, imprez oraz uroczystościach lokalnych.

Metody pracy: - zabawowa, syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa

Formy pracy:
1. Praca zbiorowa z cała grupą.
2. Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami.
Treści realizacji:
1. Tańce integracyjne. Zabawy przy muzyce, ćwiczenia relaksacyjne, układy taneczne
2. Tańce narodowe i ludowe. Układ podstawowych kroków
i figur np. Trojaka, Polki, Krakowiaka.
3. Tańce innych narodów. Układ podstawowych kroków i figur tańca Swing w uliczce, Tarantella.

Tematyka zajęć:
- Zajęcia poświęcone na rekrutację nowych członków
i podział na grupy, integrację.
- Przypomnienie kroku podstawowego Walczyka lubelskiego.
- Układanie choreografii do tańca – walczyk
- Przypomnienie kroku podstawowego Polki lubelskiej
- Układanie choreografii do tańca – polka
- Nauka kroku podstawowego oraz figur Cygana.
- Nauka tekstu piosenki Cygana i ćwiczenie układu.
- Nauka kroku podstawowego i figur Krakowiaka.
- Tworzenie choreografii do Krakowiaka
- Doskonalenie poznanych tańców.
- Nauka zabawy tanecznej Osa.
- Nauka kroków podstawowych i figur tańca Tarantella, Swing w uliczce.
- Przygotowania do uroczystości szkolnych i lokalnych.
- Doskonalenie układów tanecznychMałgorzata Łoń - Kamola


Wyświetleń: 840


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.