Katalog

Joanna Warmuz, 2013-10-17
Maków Podhalański

Technika, Konspekty

Konspekt zajęć zintegrowanych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

- n +

Konspekt zajęć zintegrowanych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
w SOSW w Makowie Podhalańskim
Klasa III Szkoła Podstawowa

Grupa: 7 uczniów
Prowadząca: Joanna Warmuz
Ośrodek tematyczny: Moja najbliższa rodzina
Temat lekcji: Papieroplastyka – wykonywanie ramki na rodzinne zdjęcia
Czas trwania:45 minut
Data: 14.11.2007

Cele rewalidacyjne:
1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów( werbalnych i pozawerbalnych)
2. Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i pamięci oraz sprawności manualnej i grafomotorycznej
3. Stwarzanie pozytywnej atmosfery bezpieczeństwa i zaufania

Cel ogólny poznawczy:
1. Zapoznanie uczniów z techniką wykonania ramki z tektury i dekorowania jej według instrukcji nauczyciela

Cele operacyjne poznawcze:
1.1 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Połączyć za pomocą kleju i taśmy klejącej poszczególne elementy ramki.
1.2 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Naklejać poszczególne (duże i małe) elementy na szablon według instrukcji nauczyciela.
1.3 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Komponować układ na szablonie według wzoru.


Cele ogólne kształcące:
1. Doskonalenie umiejętności , korzystania z taśmy dwustronnej, dziurkacza z wzorami, linijki, kleju .
2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego odpoznawania i dobierania kolorów.Cele operacyjne kształcące:
1.1 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Prawidłowo korzystać, dziurkacza, taśmy dwustronnej
2.1 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Dobrać odpowiednie kolory zgodnie z instrukcją nauczyciela

Cele wychowawcze:
1. Wdrażanie uczniów do zachowania porządku w miejscu pracy.
2. Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
3. Doskonalenie znajomości reguł i zasad obowiązujących w czasie lekcji.
4. Wdrażanie uczniów do przestrzegania form grzecznościowych
5. Rozwijanie poczucia poszanowania pracy innych uczniówMetody pracy wg Okonia

- ćwiczebne: odpoznawanie kolorów, omawianie rodzinnych zdjęć
- waloryzacyjne:
* ekspresja plastyczna – wykonanie ramki na zdjęcia
* impresja muzyczna – słuchanie utworów muzycznych w czasie pracy
*ekspresja ruchowa – zabawa naśladowcza
- podające – przekazanie instrukcji kolejnych etapów pracy.
- poszukujące – pogadanka heurystyczna na temat członków rodziny


Formy pracy:
- indywidualna jednolita głośna i cicha

Środki dydaktyczne:
- papier kolorowy ( w dwóch odcieniach)
- papier tekturowy
- klej wikol, taśma dwustronna
- nożyczki
- dziurkacz ozdobny
- linijka, ołówek, gumka do mazania
- zdjęcia rodzinne
- papier samoprzylepny
- wzór ramki (zał.1)
-elementy dekoracji (zał.2)
- magnetofon
-płyty z muzyką relaksacyjną
- ziarna słonecznika


Struktura zajęć

I. Faza wstępna
I.1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
- powitanie
- przygotowanie przyborów do pracy
I.2. Zabawa naśladowcza – „kółko małe…”
I.3. Zabawa tematyczna – „Poszukiwanie kolorów”

II. Faza zasadnicza
II.1. Wprowadzenie do tematu – pogadanka na temat rodziny na podstawie przyniesionych przez uczniów zdjęć rodziny
II.2. Praca plastyczno – techniczna: tekturowa ramka na zdjęcia

III. Faza końcowa
III.1. Prezentacja wykonanych prac
III.2. Podsumowane zajęć.
III.3. Uporządkowanie miejsc pracy.Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela Czynności uczniów Uwagi
I. Faza wstępna
I.1. Czynności organizacyjno – porządkowe
Nauczyciel wita się z uczniami, prosi o zajęcie miejsca w ławkach i przygotowanie przyborów do pracy.
I.2. Zabawa naśladowcza – „Kółko małe…”
Nauczyciel mówi z pokazem treść wiersza
I.3. Zabawa tematyczna: „Poszukiwanie kolorów”
N-l rozdaje uczniom kolorowe klocki i przekazuje instrukcje zabawy.
I.1. Uczniowie witają się z nauczycielem, zajmują miejsca w ławkach i przygotowują przybory.

I.2 Dzieci słuchają treści wiersza i naśladują ruchy nauczyciela.
I.3. Każdy uczeń otrzymuje jeden klocek w wybranym kolorze(podaje jego nazwę) i grupę różnokolorowych klocków. Na podany sygnał „poszukujemy klocków”, uczniowie rozpoczynają poszukiwania wszystkich klocków np. w kolorze zielonym . Na sygnał „kończymy poszukiwania”, dzieci układają swoje zbiory na ławce nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania.


.II. Faza zasadnicza
II.1. Wprowadzenie do tematu:
N-l prosi dzieci aby przygotowały rodzinne zdjęcia, które miały przynieść na lekcję.
Poleca uczniom: Przyjrzyjcie się dokładnie zdjęciu które przynieśliście? Kto się na nim znajduje?
Wybiera kolejno uczniów aby opowiedzieli o przyniesionych pomocach.
Następnie n-l mówi: Dzisiaj wykonamy ramkę w której będziecie mogli umieścić przyniesione zdjęcia lub te które macie w domu. Taką ramę możecie ułożyć na półce w swoim pokoju albo będzie ona prezentem np.dla mamy.


II.2 .Praca plastyczno - techniczna– tekturowe ramki na zdjęcia
Prowadzący prezentuje uczniom wcześniej przygotowaną ramkę ze zdjęciem, która będzie służyć jako wzór. Rozdaje uczniom potrzebne pomoce. Następnie przekazuje kolejne etapy wykonywania podanej pracy:
Etap 1 –Połączymy teraz elementy podstawowe ramki przygotowane z tektury i za pomocą dwustronnej taśmy klejącej
Etap 2 –Każdy uczeń otrzymał kopertę w której znajdują się elementy do dekoracji ramki i kolejno przyklejamy:
- liście
- kwiaty
- środki kwiatów
Etap 3 – Obwódkę ramki tak ja we wzorze wylepiamy ziarnami słonecznika.
Etap 4 – Gdy ramka jest gotowa umieszczamy w niej zdjęcie.
II.1. Każde dziecko opowiada na miarę swoich możliwości o osobach które znajdują się na zdjęciach.


II.2 Uczniowie wykonują powierzona im pracę zgodnie z etapami prezentowanymi przez nauczyciela.
II.1. Dla ucznia nie mówiącego n-l kieruje pytania zamknie – „Czy na Twoim zdjęciu jest…?”

II.2 Zwrócenie uwagi na współpracę w grupie i porządek w miejscu pracy.
Udzielanie prostych instrukcji. Pomoc uczniom ,którzy mają trudności z wykonaniem zadania


Każdy etap wykonania pracy przez uczniów poprzedzony jest pokazem nauczyciela.

III. Faza końcowa
III.1.Prezentacja wykonanych prac
III.2. Podsumowanie zajęć
III.3 Uporządkowanie miejsc pracy i pożegnanie
III.1Uczniowie układaj swoje prace w wyznaczonym miejscu.

.
Wyświetleń: 2756


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.