Katalog

Joanna Warmuz, 2013-10-17
Maków Podhalański

Technika, Konspekty

Konspekt lekcji techniki w SOSW w Makowie Podhalańskim Klasa I , Gimnazjum

- n +

Konspekt lekcji techniki
w SOSW w Makowie Podhalańskim
Klasa I , Gimnazjum

Grupa: 8 uczniów
Prowadząca: Joanna Warmuz
Temat lekcji: Wykonywanie kartek okolicznościowych z wykorzystaniem papieru dekoracyjnego i flizeliny kwiaciarskiej.
Czas trwania:45 minut
Data: 11.05.2007
Cele rewalidacyjne:
1. Doskonalenie sprawności w obrębie motoryki małej i dużej.
2. Rozwijanie wytrwałości przy wykonywaniu zadań
3. Wdrażanie do kreatywnego myślenia


Cel ogólny poznawczy:
1. Zapoznanie uczniów z techniką wykonywania kartek z ozdobnego papieru

Cele operacyjne poznawcze:
1.1 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Wycinać po śladzie małe i duże elementy z flizeliny kwiaciarskiej, kolorowego papieru.
1.2 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Naklejać poszczególne (duże i małe) elementy na szablon według instrukcji nauczyciela.
1.3 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Komponować układ na kartce według wzoru.


Cele ogólne kształcące:
1. Doskonalenie umiejętności wycinania po śladzie nożyczkami dekoracyjnymi, korzystania z taśmy dwustronnej, dziurkacza, linijki .
2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego odpoznawania i dobierania kolorów.Cele operacyjne kształcące:
1.1 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Prawidłowo korzysta z nożyczek, dziurkacza, taśmy dwustronnej
2.1 Uczeń potrafi na miarę swoich możliwości: Dobrać odpowiednie kolory zgodnie z instrukcją nauczyciela

Cele wychowawcze:
1. Wdrażanie uczniów do zachowania porządku w miejscu pracy.
2. Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
3. Doskonalenie znajomości reguł i zasad obowiązujących w czasie lekcji.Metody pracy wg Okonia

- ćwiczebne: odpoznawanie kolorów, wycinanie po śladzie
- waloryzacyjne:
* ekspresja plastyczna – wykonywanie kartek okolicznościowych
* impresja muzyczna – słuchanie utworów muzycznych w czasie pracy
- podające – przekazanie instrukcji kolejnych etapów pracy.
- poszukujące – pogadanka heurystyczna na temat wysyłania, otrzymywania kartek okolicznościowych.


Formy pracy:
- indywidualna jednolita głośna i cicha
- grupowa

Środki dydaktyczne:
- papier kolorowy ( w dwóch odcieniach)
- papier tekturowy – fakturowany ecri
- klej wikol, taśma dwustronna
- skrawki flizeliny – jasna zieleń
- nożyczki, nożyczki dekoracyjne (fale)
- dziurkacz
- zielona rafia
- linijka, ołówek, gumka do mazania
- gotowe kartki do pokazu (zał.1)
Struktura zajęć

I. Faza wstępna
I.1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
- powitanie
- przygotowanie przyborów do pracy
I.2. Podział na grupy według kolorów etykiet
II. Faza zasadnicza

II.1. Wprowadzenie do tematu – pogadanka heurystyczna pogadanka na temat wysyłania, otrzymywania kartek okolicznościowych.
II.2. Praca plastyczno - techniczna– ozdobne kartki okolicznościowe

III. Faza końcowa
III.1. Prezentacja wykonanych prac
III.2. Podsumowane zajęć.
III.3. Uporządkowanie miejsc pracy.

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela Czynności uczniów Uwagi
I. Faza wstępna
I.1. Czynności organizacyjno – porządkowe
Nauczyciel wita się z uczniami, prosi o zajęcie miejsca w ławkach i przygotowanie przyborów do pracy.
I.2. Podział na grupy według kolorów etykiet
Nauczyciel prosi uczniów o wylosowanie po jednej karteczce a następnie pyta jaki kartka ma kolor.
Następnie dzieli uczniów na dwie grupy według koloru wylosowanych kartek(niebieski, czerwone)

I.1. Uczniowie witają się z nauczycielem, zajmują miejsca w ławkach i przygotowują przybory.

I.2. Uczniowie losują karteczki, odpowiadają jaki mają kolor kartki i dzielą się na dwie grupy.

.

I


II. Faza zasadnicza
II.1. Wprowadzenie do tematu:
N-l rozdaje dzieciom kartki okolicznościowe (imieninowe, urodzinowe, ślubne, związane z tematyką świąteczną) Poleca uczniom: ”Przyjrzyjcie się kartą i powiedzcie kiedy takie kartki wysyłam, kiedy otrzymujemy?”
Następnie prezentuje kartki zrobione ręcznie i mówi: „Dzisiaj postaramy się wykonać ręcznie kartki, które tak jak te wykonane w fabrykach będziecie mogli wręczyć swoim bliskim z okazji ich święta”.II.2 .Praca plastyczno - techniczna– ozdobne kartki okolicznościowe
Prowadzący prezentuje uczniom wcześniej przygotowane karki, które będą służyć jako wzór(zał1,2).Rozdaje uczniom potrzebne pomoce. Następnie przekazuje kolejne etapy wykonywania podanej pracy:
Etap 1 – Przygotowujemy bazę pod kartkę z papieru tekturowego falistego, składamy kartkę na połowę i przecinam zgodnie z linią zgięcia.
Etap 2 – Z niebieskiego papieru wycinamy nożyczkami falistymi prostokąt, który należy odrysować od szablonu.
Etap 3 – Z papieru tekturowego wycinamy prostokąt odrobinę mniejszy od niebieskiego, który także odrysowujemy od szablonu
Etap 4 – Jasny prostokąt przyklejamy do niebieskiego, a niebieski do kartki bazowej za pomocą dwustronnej taśmy klejącej
Etap 5- Niebieski papier składamy na kilka części, odrysowujemy z szablonu małe kwiatki i wycinamy, podobnie wycinamy listki z flizeliny.
Etap 6 – Kwiatki i listki dopasowujemy do kartki i przyklejamy za pomocą kropelek klej wikol.
Etap 7 – Przyklejamy bilecik „Serdeczne życzenia” i kartka czeka na wysłanie.
II.1. Uczniowie siedzą w grupach, przyglądają się kartką rozdanym przez nauczyciela i na miarę swoich możliwości odpowiadają na pytania

II.2 Uczniowie wykonują powierzona im pracę zgodnie z etapami prezentowanymi przez nauczyciela.

II.2 Zwrócenie uwagi na współpracę w grupie i porządek w miejscu pracy.


Każdy etap wykonania pracy przez uczniów poprzedzony jest pokazem nauczyciela.

III. Faza końcowa
III.1.Prezentacja wykonanych prac
III.2. Podsumowanie zajęć
III.3 Uporządkowanie miejsc pracy i pożegnanie
III.1Uczniowie układaj swoje prace w wyznaczonym miejscu.

.
Wyświetleń: 1557


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.