Katalog

Katarzyna Łukaszewicz, 2013-11-12
Krzyż Wielkopolski

Informatyka, Sprawdziany i testy

Klikam i wiem

- n +

Klikam i wiem

Podkreśl prawidłową odpowiedź.

1. Skrót klawiaturowy Ctrl + A znaczy:
a) WKLEJ
b) USUŃ
c) ZAZNACZ WSZYSTKO

2. Które zdanie jest prawdziwe?
a) mysz to urządzenie wyjściowe
b) klawiatura to urządzenie wejściowe
c) monitor to urządzenie wejściowe

3. Skrót klawiaturowy Ctrl + S znaczy:
a) WKLEJ
b) ZAPISZ
c) USUŃ

4. Jedną z wielu przeglądarek internetowych jest:
a) Power Point
b) Internet Explorer
c) Outlook Express

5. Program do tworzenia baz danych to:
a) Excel
b) Publisher
c) Access

6. Podczas formatowania dyskietki:
a) Odzyskujemy dane na niej zawarte
b) Tracimy dane na niej zawarte
c) Nic się nie dzieje

7. Jak nazywa się program graficzny?
a) Notatnik
b) Word
c) Paint
d) Internet Explorer
8. Którym klawiszem kasujemy napisaną literę?
a) Ctrl
b) Shift c) Backspace d) <

9. Jaka jest różnica pomiędzy płytą CD-R a płytą CD-RW?
......................................................................................
......................................................................................

10. Najdłuższy klawisz u dołu klawiatury służy do:
a) robienia kresek
b) robienia odstępów miedzy wyrazami
c) rozpoczynania tekstu od nowego wiersza

11. Ikona służąca do zapisywania znajduje się na pasku:
a) menu
b) tytułu
c) narzędzi

12. Łącze to:
a) przewód łączący serwer z komputerem
b) aktywne miejsce, umożliwiające przejście na inną stronę WWW
c) krótki tekst nawiązujący do danego tematu

13. Serwer to:
a) komputer nadzorujący pracę innych komputerów
b) skomplikowany program komputerowy
c) urządzenie zawierajace3 spis stron WWW

14. Przeglądarka służy do:
a) przeglądania zawartości komputera
b) przeglądania stron WWW
c) uruchamianiu programu Internet Explorer

15. Poprawnie zapisany adres internetowy to:
a) www naszaklasa.wp.pl
b) www@naszaklasa.wp.pl
c) www.naszaklasa.wp.pl

16. Portal to:
a) rozbudowana strona internetowa
b) wejście do pracowni komputerowej
c) rozbudowane stanowisko komputerowe

17. Jeśli nie znamy adresu WWW, to używamy:
a) wyszukiwarki
b) przeglądarki
c) książki adresowej

18. Zbiór zasad panujących w Internecie nazywamy:
a) Zbiórolada
b) Netykieta
c) Interzbiór

19. Do zapisania 3 we wzorze WX użyjesz:
a) stopki
b) indeksu dolnego
c) indeksu górnego

20. Przycisk WSTECZ umożliwia powrót do:
a) strony sprzed aktualizacji
b) wcześniejszego okna
c) programu PaintPOWODZENIA :))
Wyświetleń: 867


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.