Katalog

Lucyna Dziadkiewicz, 2014-01-10
Dzikowice

Awans zawodowy, Bazy danych

Zestawienie bibliograficzne

- n +

Szprotawa 2013
DZIECKO Z NADWAGĄ W SZKOLE

Zestawienie bibliograficzne za lata 1994-2012
Wybór i opracowanie Lucyna Dziadkiewicz

Wydawnictwa zwarte

1. BRYTEK-MATERA, Anna
Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym / Anna Brytek-Matera. – Warszawa : Wydaw. Difin, 2008. – 191 s.

2. BRYTEK-MATERA, Anna
Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej / Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk. – Warszawa : Wydaw. Difin, 2009. – 200 s.

3. HAMER, Hanna
Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. – Warszawa : Wydaw. Veda, 1994. – 296 s.

4. KOZIELECKI, Józef
Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii / Józef Kozielecki. – Warszawa : Wydaw. Żak, 2001. – 289 s.

5. OGIŃSKA-BULIK, Nina
Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. – Warszawa : Wydaw. Difin, 2010. – 216 s.

6. VASTA Ross, HAITH Marshall M., MILLER Scott A.
Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller. – Wyd.3. – Warszawa : WSiP, 2004. – 768 s.

Artykuły z czasopism

7. CHARZEWSKA, Jadwiga
Zasady zdrowego żywienia / Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 10, s. 24-28

8. CZAPCZYŃSKA, Agnieszka
Wyścig o szczupłość / Agnieszka Czapczyńska // Remedium.– 2008, nr 11,
s. 30-31

9. GŁOGOWSKA, Marzena
Zdrowe odżywianie – wiem, co jem / Marzena Głogowska, Urszula Grodecka, Monika Kita // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 3, s. 17-18

10. MAKAREWICZ-WUJEC, Magdalena
Otyłość u najmłodszych / Magdalena Makarewicz-Wujec // Wychowanie w
Przedszkolu. – 2009, nr 11, s. 23-26

11. PASZKIEWICZ, Aneta
Dziecko z nadwagą w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 7, s. 40-45

12. PRZYCHODNI, Agnieszka
Nadwaga i otyłość dzieci – przyczyny i zagrożenia / Agnieszka Przychodni // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 4, s. 35-41

13. RACZKOWSKA, Jadwiga
Między niedostatkiem a nadmiarem. O zaburzeniach odżywiania
/ Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.– 2008, nr 8,
s. 22-33

14. RAJCZYKOWSKA, Elżbieta
W kuchni przedszkolaka / Elżbieta Rajczykowska // Wychowanie w
Przedszkolu. – 2012, nr 9, s. 67-68

15. ROWICKA, Grażyna
Otyłość u dzieci / Grażyna Rowicka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s. 38-41

16. SULIGA, Edyta
Żywienie a rozwój psychofizyczny i stan zdrowia uczniów klas I-III / Edyta Suliga // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 4, s. 27-34

17. WOYNAROWSKA, Barbara
Przedszkole promujące zdrowie / Barbara Woynarowska, Agnieszka Kapuścińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 8, s. 5-10

Strony internetowe:
1. http://www.zywienie.org.pl/dzieci_mlodz_Otylo.php
2. http://www.forumpediatryczne.pl/txt/a,2500,0,otyle-dziecko- rozpoznawanie-i-postepowanie-w-otylosci-u-dzieci,box-art
3. http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-otylosci-u-uczniow.html
4. http://www.psychologia-spoleczna.pl/forum/viewtopic.php?id=1246
5. http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393710,otyle-dzieci-ma
6. http://www.scholaris.pl/frontend,4,1040568.html
7. http://otc.szczecin.pl/a1278768759pol-Otylosc-u-dzieci-najswiezsze-spojrzenie.htm
8. http://www.edukacja.edux.pl/p-13745-dziecko-otyle-w-roli-ucznia.php
9. http://www.aktywni konin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104:nadwaga-i-otyo-w-okresie-dziecistwa&catid=44:o-zdrowiu&Itemid=95
10. http://natemat.pl/14143,polskie-dzieci-w-czolowce-najbardziej-otylych-rodzice-robia-z-nich-grubasow-jak-uchowac-dziecko-od-nadwagi
11. http://www.eufic.org/article/pl/5/19/artid/Preventing-prevention-childhood-obesity-guidance-studies/
12. http://dziecisawazne.pl/nadwaga-i-otylosc-dzieci/
13. http://dziecko-i-zdrowie.wieszjak.pl/rozwoj-dziecka/264760,Jak-pomoc-dziecku-z-nadwaga.htm
14.http://www.dlazdrowia.uck.gda.pl/o_programie/program_61014_dla_zdrowia
Wyświetleń: 929


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.