Katalog

Lucyna Dziadkiewicz, 2014-01-14
Szprotawa

Awans zawodowy, Bazy danych

Zestawienie bibliograficzne

- n +

Szprotawa 2012


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W INNYCH KRAJACH
Zestawienie bibliograficzne za lata 1989-2011
Wybór i opracowanie Lucyna Dziadkiewicz

Wydawnictwa zwarte
1. DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. – Warszawa : Żak, 1997
2. ENCYKLOPEDIA Pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2008
3. LEWOWICKI Tadeusz : Przemiany oświaty : szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / Tadeusz Lewowicki. – Warszawa : Żak, 1997
Artykuły z czasopism
4. AL-KHAMISY Danuta. Przedszkola na Litwie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 3, s. 141-143
5. AL-KHAMISY Danuta. Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 24-28
6. AL-KHAMISY Danuta. Wspieranie rozwoju dziecka na Ukrainie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 28-31
7. AL-KHAMISY Danuta. Wychowanie przedszkolne w Libanie / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 7, s. 408-410
8. AL-KHAMISY Danuta. Z pobytu w Słowacji / Danuta Al-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 4, s. 223-224
9. ANDRZEJEWSKA Ewa, PROSZEK Janina. Polska leży w Europie / Ewa Andrzejewska, Janina Proszek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 39
10. BANACH Czesław. Reforma systemu edukacji w Polsce – na tle tendencji europejskich / Czesław Banach // Nowa Szkoła. – 1999, nr 9, s. 16-21
11. BARAN Zbigniew. IX Międzynarodowe Forum Pedagogiki Zabawy na Węgrzech / Zbigniew Baran // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 10, s. 755-757
12. BARAN Zbigniew. Przedszkola w Austrii / Zbigniew Baran // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 9, s. 530-532
13. BILEWICZ-KUŹNIA Barbara. W angielskich przedszkolach / Barbara Bilewicz-Kuźnia / Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 25-27
14. BOSZKO-SZCZĘŚNIAK Agnieszka. Z wizytą we Vlotho / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 21-22
15. BRYLIŃSKA Iwona, MARKOWICZ Zofia. Z wizytą w Pradze / Iwona Brylińska, Zofia Markowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 1, s. 27-29
16. CHMIEL Izabela, SOWIAR Danuta. Wrażenia z przedszkola w Austrii / Izabela Chmiel, Danuta Sowiar // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 8, s. 467
17. CICHOŃ Agnieszka. Przedszkole w Bolonii / Agnieszka Cichoń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 9, s. 34-36
18. CURTIS Audrej. Monopol nauczyciela czy dialog? / Audrej Curtis // Wychowanie w Przedszkolu. – 1995, nr 10, s. 592-597
19. CZERWIEC Wiesława. Jestem Polakiem i Europejczykiem / Wiesława Czerwiec // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 40-41
20. CZERWIEC Wiesława. Wrażenia z pobytu w Austrii / Wiesława Czerwiec // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 9, s. 19-22
21. CZERWIŃSKA Elżbieta. Z wizytą w Nowej Zelandii / Elżbieta Czerwińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 1, s. 19-21
22. DRYJAS Katarzyna, GORDON Anna, WÓJCIK Marzena. Wyjazd Studyjny do Gothy / Katarzyna Dryjas, Anna Gordon, Marzena Wójcik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 29-30
23. DUNIN-WĄSOWICZ Maria. Dlaczego wychowanie przedszkolne? / Maria Dunin-Wąsowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 10, s. 458-460
24. DUNIN-WĄSOWICZ Maria. W kręgu myśli Komeńskiego. Spotkanie historyków wychowania przedszkolnego w Pradze / Maria Dunin-Wąsowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 1990, nr 10, s. 525-533
25. DZIURZYŃSKA Teresa. Genewska mozaika / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 8, s. 21-24
26. DZIURZYŃSKA Teresa. Kossan – niepubliczne przedszkole w Szwecji / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 2, s. 17-22
27. DZIURZYŃSKA Teresa. OMEP w Europie. Konferencja w Komarnie na Słowacji / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 9, s. 529-531
28. DZIURZYŃSKA Teresa. „Sztuka otwiera duszę dziecka”. Seminarium OMEP w Pradze / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 1, s. 23-25
29. DZIURZYŃSKA Teresa. Unia Europejska – wspólnota ojczyzn / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s. 16-19
30. FABRYKOWSKI-NOWAK- Krystyna. Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych / Krystyna Fabrykowski-Nowak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 30-33
31. FILIPPOWA Inessa. Socjalizacja przedszkolaków w Polsce i na Ukrainie / Inessa Filippowa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 8, s.12-17
32. GAJEK Elżbieta. Czy języki są podobne? / Elżbieta Gajek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 37-39
33. GARBULA-ORZECHOWSKA Joanna. Eureka - muzeum dla dzieci / Joanna Garbula-Orzechowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 6, s. 358-361
34. GARBULA-ORZECHOWSKA Joanna. „Zabawa to droga poznania świata” – Forum Pedagogiki zabawy na Węgrzech / Joanna Garbula-Orzechowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1990, nr 2-3, s. 103-107
35. GRAZIENA Vita. Edukacja w okresie wczesnego dzieciństwa na Litwie / Vita Graziena // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 8, s. 460-462
36. GWIZDAŁA Edyta, STACHOWIAK Maria. Przedstawiciele OMEP w Berlinie / Edyta Gwizdała, Maria Stachowiak // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 4, s. 224-228
37. HAŁASA Grażyna, MROTEK Hanna. Współpraca z Ośrodkiem Integracji Europejskiej / Grażyna Hałasa, Hanna Mrotek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 38
38. HELLWIG Jan. Jan Amos Komeński a wychowanie przedszkolne. Spotkanie naukowe w Pradze / Jan Hellwig // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 8, s. 485-488
39. HELLWIG Jan. Spotkanie historyków wychowania przedszkolnego / Jan Hellwig // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 1, s. 16-18
40. JABŁONOWSKA Wiesława, JASZCZYSZYN Elżbieta. Współpraca metodyczna między Białymstokiem a Wilnem / Wiesława Jabłonowska, Elżbieta Jaszczyszyn // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 8, s. 490-491
41. JACEWICZ Agata. Edukacja przedszkolna w Finlandii / Agata Jacewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 23-27
42. JACEWICZ Agata. Edukacja przedszkolna w północnych Włoszech / Agata Jacewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s. 24-26
43. JAKUBOWSKA Elżbieta. Przedszkole polsko-amerykańskie / Elżbieta Jakubowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 6, s. 32-33
44. JANIAK Maria, KAMIŃSKA Krystyna. XXII Światowy Kongres OMEP w Kopenhadze / Maria Janiak, Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 10, s. 757-759
45. JANIAK Maria, KAMIŃSKA Krystyna. Z wizytą w przedszkolu w Kopenhadze / Maria Janiak, Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 98-99
46. JASIUK Barbara. Wrażenia z przedszkola w Londynie / Barbara Jasiuk // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 3, s. 189-190
47. JEZIERSKA Renata. Muzeum Gier i zabawek im. Leonarda Servadio / Renata Jezierska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 26-28
48. JOŃCZYK Wiesława. Pociągiem do Rzymu / Wiesława Jończyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 42-43
49. KALICIŃSKA Urszula. Festyn w wiedeńskim przedszkolu / Urszula Kalicińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1995, nr 5, s. 274-276
50. KAMIŃSKA Dorota. Wyjazd studyjny do Holandii / Dorota Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 23-25
51. KAMIŃSKA Krystyna. Holenderski projekt opieki nad dzieckiem / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 8, s. 586-588
52. KAMIŃSKA Krystyna. Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 404-408
53. KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata. Komunikowanie się i twórcza ekspresja we wczesnym dzieciństwie / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 2, s. 79-83
54. KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata. „Małe dziecko – zakładnikiem społeczeństw” seminarium OMEP regionu europejskiego / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 9, s. 531-536
55. KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata. Praktyka właściwa rozwojowo. Rozważania na podstawie literatury amerykańskiej / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 6, s. 338-343
56. KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata. Wychowanie przedszkolne w USA – wybrane problemy / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 4, s. 204-210
57. KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata. Wychowanie przedszkolne w Wielkiej Brytanii i Szwecji / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 8, s. 330-339
58. KATINIENIE Albina. Muzyka w litewskich przedszkolach / Albina Katinienie // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, s. 104-105
59. KIELAR-TURSKA Maria. Elementy uniwersalne i narodowe w wychowaniu przedszkolnym. Międzynarodowe seminarium OMEP w Moskwie / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 5, s. 274-280
60. KINTOP Elżbieta. Wizyta w Pasewalku / Elżbieta Kintop // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 3, s. 146-147
61. KOŁODZIEJ Lidia. Dlaczego warto wpaść na Pragę / Lidia Kołodziej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 32-33
62. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga. Kongres OMEP w Kopenhadze / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 1, s. 19-24
63. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga. Wczesne wychowywanie przedszkolne – model krajów skandynawskich / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 1, s. 22-24
64. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga. Wychowanie przedszkolne w Kantonie Genewskim – Różne formy organizacyjne/ Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 6, s. 339-341
65. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga. Z obrad XIX Światowego Kongresu OMEP / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1990, nr 2-3, s. 100-103
66. KOWALSKA Grażyna, MIECZKOWSKA Marta, POŁOMSKA Lidia, SIEBIELEC Elżbieta. Przedszkola Unii Europejskiej / Grażyna Kowalska, Marta Mieczkowska, Lidia Połomska, Elżbieta Siebielec // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 2, s. 27-31
67. KRASUCKA-SCHMID Bożena. KIGA 96 – Targi w Ulm / Bożena Krasucka-Schmid // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 8, s. 487-489
68. KRASUCKA-SCHMID Bożena. Przedszkola w Niemczech – poszukiwanie różnych rozwiązań / Bożena Krasucka-Schmid // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 7, s. 391-397
69. KRASUCKA-SCHMID Bożena. Wychowanie przedszkolne w niemieckich czasopismach / Bożena Krasucka-Schmid // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 8, s. 476-478
70. KRYSZYŃ Teresa, LEWONIEWSKA Helena. Polska oświata na Białorusi / Teresa Kryszyń, Lewoniewska Helena // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 7, s. 509-511
71. LEWIŃSCY Teresa i Andrzej. Dzieci Etiopii / Teresa i Andrzej Lewińscy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 7, s. 14-16
72. LEWIŃSCY Teresa i Andrzej. Dzieci Państwa Środka / Teresa i Andrzej Lewińscy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 6, s. 14-15
73. LEWIŃSCY Teresa i Andrzej. Dzieci z wyspy Beniowskiego / Teresa i Andrzej Lewińscy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 6, s. 20-23
74. LEWIŃSCY Teresa i Andrzej. Muzeum Zabawek w Peenemunde / Teresa i Andrzej Lewińscy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 11, s. 24-25
75. LEWIŃSKA Teresa. Duńskie Muzeum Lalek / Teresa Lewińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 3, s. 149-155
76. LEWIŃSKA Teresa. Hans Christian Andersen i jego muzeum w Odense w Danii / Teresa Lewińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1995, nr 3, s. 161-164
77. LEWIŃSKA Teresa. Legoland i klocki Lego / Teresa Lewińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 2, s. 93-96
78. LEWIŃSKA Teresa. Wystawa zabawek w Muzeum Narodowym w Kopenhadze / Teresa Lewińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 5, s. 342-345
79. LEWIŃSKA Teresa, LEWIŃSKI Andrzej. Wielki Post i Wielkanoc w Ameryce Środkowej / Teresa Lewińska, Andrzej Lewiński // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 4, s. 207-209
80. LUBIANIEC Ewa. Wrażenia z przedszkola integracyjnego w Giessen / Ewa Lubianiec // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 6, s. 355-357
81. LUBOMIRSKA Krystyna. Edukacja przedszkolna w Finlandii / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 5, s. 32-35
82. LUBOMIRSKA Krystyna. Edukacja przedszkolna w Hiszpanii / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 1, s. 26-30
83. LUBOMIRSKA Krystyna. Modele edukacyjne w przedszkolu francuskim / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 4, s. 217-220
84. LUBOWIECKA Jadwiga. Przedszkola waldorfowskie w Holandii / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 7, s. 404-420
85. MAJCHRZAK Irena. Wprowadzenie dziecka w świat pisma / Irena Majszak // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 5, s. 290-296
86. MIKRUT Elżbieta, MIKRUT Leszek. Niezwykłe przedszkole w Moskwie / Elżbieta Mikrut, Leszek Mikrut // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 333-335
87. MIŃOVA Monika. Edukacja przedszkolna na Słowacji / Monika Mińova // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s. 27-29
88. MITROS Katarzyna. Przedszkola „za wielką wodą” (cz. I.) / Katarzyna Mitros // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 344-350
89. MITROS Katarzyna. Przedszkola „za wielką wodą” (cz. II.) / Katarzyna Mitros // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 7, s. 411-415
90. MSZYCA Małgorzata. Edukacja europejska / Małgorzata Mszyca // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 4, s. 32-34
91. NAROŻNIK Małgorzata. Baśniowe podróże / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 6, s. 38-40
92. NAROŻNIK Małgorzata. Baśniowe podróże / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 8, s. 38-41
93. NAROŻNIK Małgorzata. Konferencja OMEP na Cyprze / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 9, s. 14-17
94. NAROŻNIK Małgorzata. Wczesna edukacja. Konferencja w Bratysławie / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 7, s. 48-49
95. NAROŻNIK Małgorzata. Zaprośmy Andersena / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 42-45
96. NOWAK- FABRYKOWSKI Krystyna. Przedszkole Reggio Emilia / Krystyna Nowak-Fabrykowski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 10, s. 30-34
97. NOWAK- FABRYKOWSKI Krystyna. Rozwijanie zachowań opiekuńczych. Z doświadczeń przedszkoli amerykańskich / Krystyna Nowak-Fabrykowski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 4, s. 13-16
98. OCHMAN Anna. Z wizytą w chorwackim przedszkolu / Anna Ochman // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 20-22
99. OLKUSZ Jolanta. Spotkanie ze sztuką w Dordrechts Muzeum / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 5, s. 274-279
100. OTAWA Henryka. W węgierskim przedszkolu / Henryka Otawa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 9, s. 531-532
101. PARCZEWSKA Teresa. W duńskich przedszkolach / Teresa Parczewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 2, s. 21-25
102. PAWLAK Agnieszka. Inny – nie znaczy obcy / Agnieszka Pawlak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 8, s. 18-19
103. PAWŁOWSKA Małgorzata, LASOTA Lidia. Europa bez granic – edukacja przedszkolna we Francji / Małgorzata Pawłowska, Lidia Lasota // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 2, s. 20-24
104. PIKIEWICZ Jerzy. Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Bratysławie / Jerzy Pikiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 6, s. 336-338
105. PRACZYK Renata. Przedszkolaki w Unii Europejskiej / Renata Praczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 3, s. 34-36
106. PRUS-WIŚNIEWSKA Helena. Wrażenia z pobytu w Stanach Zjednoczonych / Helena Prus-Wiśniewska. – Wychowanie w Przedszkolu. – 1989, nr 9, s. 532-542
107. PRZEDSZKOLE w systemie edukacyjnym Łotwy // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 4, s. 213-216
108. ROHNER Roel. Edukacja daltońska w grupach przedszkolnych / Roel Rohner // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 4, s. 26-29
109. ROJOWSKA Roma, RAJTAR Magdalena, ŻMUDA Bogusława. „Prime Enfance” w Polsce / Roma Rojowska, Magdalena Rajtar, Bogusława Żmuda // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 2, s. 77-81
110. RUDZKA Agnieszka. Z wizytą w Anglii / Agnieszka Rudzka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 3, s. 26-29
111. RURA Grażyna. Przedszkolak z Polski na Wyspach Brytyjskich / Grażyna Rura // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 10, s. 23-28
112. RURKA Anna. „Twoje niepowodzenia mnie interesują”. O przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji / Anna Rurka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 10, s. 592-595
113. RYGLEWICZ-PEŁKA Bronisława. Wizyta w Szwecji / Bronisława Ryglewicz-Pełka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 4, s. 271-274
114. RYTEL Bożena. Przedszkole pod Brukselą / Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 10, s. 24-27
115. RYTEL-LAYCOCK Kinga. Chopin w Belgii / Kinga Rytel-Laycock // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 8, s. 38-39
116. SIEBIELEC Elżbieta, KUKAWSKA-ŻYDEK Agnieszka. O Unii już w przedszkolu / Elżbieta Siebielec, Agnieszka Kukawska-Żydek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 35-37
117. SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa. Muzeum dla przedszkolaka? / Ewa Słodownik-Rycaj // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 7, s. 419/421
118. SMOGORZEWSKA Iwona. Konferencja w Hildesheim i Targi w Bolonii. Książka w centrum zainteresowania / Iwona Smogorzewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 14-16
119. SOCHACZEWSKA Grażyna. Jakość życia dziecka – Europejskie Seminarium Regionalne OMEP / Grażyna Sochaczewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 9, s. 527-531
120. SOCHACZEWSKA Grażyna. Przedszkola w Szwecji / Grażyna Sochaczewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1990, nr 4-5, s. 190-192
121. SOCHACZEWSKA Grażyna. W hiszpańskich przedszkolach / Grażyna Sochaczewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 3, s. 138-141
122. SOROKA-FEDORCZUK Aneta, KOWALSKA Ewa. Polscy studenci w niemieckich przedszkolach / Aneta Soroka-Fedorczuk, Ewa Kowalska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 10, s. 24-29
123. SOSIŃSKA Teresa. Zespół Piccolo Caro Dell Antonino / Teresa Sosińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1990, nr 8, s. 427-431
124. STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata. Szkoła na Zielonym Wzgórzu / Renata Stawczyk-Mizińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 4, s. 22-24
125. STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata. Z wizytą w Danii / Renata Stawczyk-Mizińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 7, s. 16-19
126. STĘPNIEWSKA Elżbieta. Z wizytą na Ukrainie / Elżbieta Stępniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 10, s. 16-17
127. SUCHOCKA Mirosława. O Edukacji przedszkolnej w Finlandii / Mirosława Suchocka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 8, s. 12-16
128. SUCHOCKA Mirosława. Przedszkole w Szwecji uczy samodzielności / Mirosława Suchocka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 6, s. 18-20
129. SUCHOCKA Mirosława. Reggio Emilia po walijsku / Mirosława Suchocka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 2, s. 25-29
130. SUŚWIŁŁO Małgorzata. Z wizytą w przedszkolu w Holandii / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 5, s. 282-284
131. SYSLOVA Zora. Rozwój edukacji przedszkolnej w Republice Czeskiej / Zora Syslova // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 14-18
132. SZCZOTKA Zofia. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi. Targi Gier i Zabaw Edukacyjnych w Remscheid / Zofia Szczotka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 7, s. 413-419
133. TERLECKA Wanda. Międzynarodowa sieć „wczesne dzieciństwo” / Wanda Terlecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 2, s. 76-77
134. TRACZYK Elżbieta. Współpraca z austriackim przedszkolem / Elżbieta Traczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 30-31
135. TYTKE Ewa. Przedszkole w Bejrucie / Ewa Tytke // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 1, s. 21-22
136. WIĘCZKOWSKA Małgorzata. Wrażenia z pobytu we Fritzral / Małgorzata Więczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 9, s. 533-534
137. WŁOCH Stanisława. Wychowanie przedszkolne w Japonii / Stanisława Włoch // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 10, s. 591-593
138. WYSMUŁEK Ilona. Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii / Ilona Wysmułek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 3, s. 10-14
139. ZALEWSKA-PAWLAK Mirosława. Kształcenie nauczycieli przedszkola – eksperyment rzymski / Mirosława Zalewska-Pawlak // Wychowanie w Przedszkolu. – 1990, nr 7, s. 348-353
140. ZIELIŃSKA Ewa. Przedszkola w Detmold / Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 9, s. 536-539
141. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta. O przedszkolach w USA i gdzie indziej / Marta Ziółkowska-Sobecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 5, s. 353-356
142. ŻELICHOWSKA Katarzyna. OMEP w Turcji / Katarzyna Żelichowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 5, s. 19-21
Wyświetleń: 1462


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.