Katalog

Lucyna Dziadkiewicz, 2014-01-14
Szprotawa

Awans zawodowy, Bazy danych

Zestawienie bibliograficzne

- n +

Szprotawa 2012
HARCERSTWO

Zestawienie bibliograficzne za lata 1960-2012
Wybór i opracowanie Lucyna Dziadkiewicz

Wydawnictwa zwarte
1. ANDRUSIKIEWICZ Janusz : Harcerskie obozy wędrowne. Podręcznik metodyczno-techniczny / Janusz Andrusikiewicz. – Warszawa : Wydaw. Harcerskie, 1960
2. BARCZYŃSKI Dobiesław : Obóz harcerski a oczekiwania dzieci i rodziców : elementy teorii wypoczynku i wyniki badań nad obozami harcerskimi / Dobiesław Barczyński. – Zielona Góra : ZNP, 1983
3. BARTOSZEWSKI Adam, MAJEWSKI Stanisław : Harcerskie ABC / Adam Bartoszewski, Stanisław Majewski. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 1959
4. BOCIAN Feliks : W kręgu przyjaźni : o wychowaniu w ZHP / Feliks Bocian. – Warszawa : MAW, 1982
5. BRONIEWSKI Stanisław : Całym życiem : „Szare Szeregi” w relacji naczelnika / Stanisław Broniewski. – Warszawa : PWN, 1983
6. CIEŚLA Wiesław : Pierwsza Zawiszacka / Wiesław Cieśla. – Zielona Góra : ZHP, 1989
7. DĄBROWSKI Juliusz : Gry i zabawy w izbie harcerskiej / Juliusz Dąbrowski. – Kraków : „Czata” Wydaw. Białego Szczepu ZHP, 1981
8. DZIEWANOWSKA Alina, REJS Krystyna, ZAKRZEWSKA Zofia : Gry i ćwiczenia w zastępie harcerskim / Alina Dziewanowska, Krystyna Rejs, Zofia Zakrzewska. – Warszawa : „Iskry”, 1957
9. ENCYKLOPEDIA Pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2003
10. GRZELAK Włodzimierz, RZĄDCA Piotr : Drużyna i Ja. Podręcznik drużynowego drużyny harcerskiej w szkole podstawowej / Włodzimierz Grzelak, Piotr Rządca. – Warszawa : Wydaw. Horyzonty, 1970
11. HANUSZKIEWICZ Adam, ŚLIWERSKI Wojciech : Harcerski poradnik ilustrowany / Adam Hanuszkiewicz, Wojciech Śliwerski. – Kraków : HOW, 1990
12. HARCERZE spod znaku „Rodła”. – Zielona Góra : ZHP Chorągiew Zielona Góra, 1983
13. INFORMATOR harcerski / pod red. Wacława Wierzewskiego. – Kraków : Komenda Chorągwi ZHP, 1985
14. KRASUSKI Bolesław : Harcerstwo / Bolesław Krasuski. – Warszawa : Wydaw. Harcerskie, 1967
15. LEKSYKON harcerstwa / pod red. Olgierda Fietkiewicza. – Warszawa : MAW, 1989
16. MATERIAŁY pomocnicze dla nauczycieli – instruktorów ZHP. – Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1980
17. OLSZEWSKI Bogdan : Poradnik drużynowego harcerskiej drużyny wodnej / Bogdan Olszewski. – Warszawa : „Horyzonty”, 1973
18. PIOSENKI Harcerskie „Już rozpaliło się ognisko”. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., 1983
19. PORADNIK organizatora obozów harcerskich. – Warszawa : MAW, 1980
20. PROPOZYCJE zadań dla drużyn i zastępów wiejskich na porę jesienną. Biuletyn nr 2. Chorągiew sztab „Wieś” – Zielona Góra : Chorągiew ZHP, 1982
21. REGULAMIN mundurków, oznak i odznak zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP. – Warszawa : MAW, 1983
22. SIKORSKI Eugeniusz : Szkice z dziejów harcerstwa polskiego 1911-1939 / Eugeniusz Sikorski. – Warszawa : „Interpress”, 1989
23. SPRAWNOŚCI harcerskie. Odznaki i stopnie. – Warszawa : MAWś, 1980
24. SZCZYGIEŁ Władysław : Jak prowadzić drużynę harcerską : uwagi metodyczne / Władysław Szczygieł. – Warszawa : HOW, 1990
25. ŚNIEGUCKI Wiktor : Wychowanie gospodarcze w drużynie / Wiktor Śniegucki. – Warszawa : Wydaw. Harcerskie, 1959
26. WARDECKI Marek : Harcerskie gry terenowe / Marek Wardecki. – Warszawa : „Iskry”, 1956
27. WILSKA Zofia : Zajęcia przyrodnicze w drużynie harcerskiej / Zofia Wilska.- Warszawa : „Iskry”, 1958
Artykuły z czasopism
28. CAŁKA Dorota. Magia harcerstwa, czyli dlaczego dzieci to kochają? / Dorota Całka // Nowa Szkoła. – 2012, nr 6, s. 42-43
29. CAŁKA Dorota, GĄSIOROWSKA Ewa. Rola harcerstwa w państwie – dziś, jutro, pojutrze…/ Dorota Całka, Ewa Gąsiorowska // Nowa Szkoła.- 2011, nr 8, s. 52-55
30. CICHOCKI Jakub. Harcerstwo – uczenie przez przygodę i zabawę / Jakub Cichocki // Nowa Szkoła. – 2012, nr 3, s. 37-39
31. CZARKOWSKI Jakub. Czym jest metoda harcerska? / Jakub Czarkowski // Nowa Szkoła. – 2012, nr 2, s. 40-43
32. FRANCUZ Władysława Maria. Co mi dało harcerstwo? / Władysława Maria Francuz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 34-35
33. GAWEŁ Małgorzata. Gromada zuchowa w przedszkolu / Małgorzata Gaweł // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 61-62
34. GRUCHAŁA Edmund. Drużyna harcerska w internacie / Edmund Gruchała. – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1978, nr 6, s. 294-296
35. HARAJDA Ryszard. Rozwijanie dążeń samowychowawczych w drużynie harcerskiej / Ryszard Harajda // Życie Szkoły. – 1975, nr 3, s. 34-38
36. HARCERSKIE przyrzeczenie // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 6, s. 49-50
37. JACZEWSKI Andrzej. Harcerstwu zawdzięczam bardzo wiele… / Andrzej Jaczewski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 25-27
38. JANOWSKI Andrzej. Stulecie harcerstwa / Andrzej Janowski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 4-12
39. KACZOROWSKI Tomasz. Osobisty przykład a budowanie autorytetu / Tomasz Kaczorowski // Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s. 41-43
40. KRAWCZYK Aniela. Wartości dydaktyczno-wychowawcze niektórych form pracy z zuchami / Aniela Krawczyk // Życie Szkoły. – 1979, nr 2, s. 27-31
41. KRECZMAŃSKA Jolanta. Komu potrzebne jest harcerstwo? / Jolanta Kreczmańska // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 13-17
42. LENKIEWICZ Sylwia. Harcerstwo – działa z pasją / Sylwia Lenkiewicz // Nowa Szkoła. – 2011, nr 10, s. 36-38
43. LENKIEWICZ Sylwia, KRECZMAŃSKA Jolanta. Pasje – odnalezione powołania / Sylwia Lenkiewicz, Jolanta Kreczmańska // Nowa Szkoła. – 2012, nr 1, s. 50-52
44. MASSALSKI Adam. Harcerstwo jako trwały element historii i kultury polskiej / Adam Massalski // Nowa Szkoła. – 2011, nr 7, s. 39-44
45. MASSALSKI Adam. Harcerstwo – wielka przygoda mojego życia / Adam Massalski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 22-24
46. POLASZEWSKI Ryszard. Lider w grupie harcerskiej / Ryszard Polaszewski // Nowa Szkoła. – 2012, nr 4, s. 51-53
47. SIANECKI Bolesław. Harcerstwo w moim życiu… / Bolesław Sianecki // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 36-38
48. SOWA Józef. Dlaczego harcerstwo jest potrzebne dzieciom i młodzieży / Józef Sowa // Nowa Szkoła. – 1975, nr 12, s. 30
49. SOWA Józef. Miejsce „nieprzetartego szlaku” w procesie rehabilitacji / Józef Sowa // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 40-48
50. STRÓŻYŃSKI Klemens. Pedagogika współpracy z harcerstwem w tle (cz. I) / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2012, nr 6, s.37-41
51. SZANECKA Agnieszka. Poradnik rodzica wstępującego / Agnieszka Szanecka // Nowa Szkoła. – 2011, nr 9, s. 45-48
52. SZYMAŃSKI Mirosław. 100 lat polskiego harcerstwa / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 3
53. ŚLIWERSKI Bogusław. Harcerstwo – fundamentem mojego pedagogicznego zaangażowania / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 18-21
54. TATAROWICZ Jan. O sile harcerstwa... / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 33-36
55. TRACZYK Katarzyna, CZARKOWSKI Jakub J. Muzeum Harcerstwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Katarzyna Traczyk, Jakub J. Czarkowski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 39-44
56. WALCZAK Mieczysław. Młodzież niedostosowana społecznie na obozie harcerskim / Mieczysław Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1975, nr 5, s. 17-18
57. WOJTYCZA Janusz. Nieprzemijająca wartość metody harcerskiej / Janusz Wojtycza // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 28-33
58. WOJTYCZA Janusz. „Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczypospolitej” (konferencja naukowa, Kraków, 18-19 sierpnia 2010) / Janusz Wojtycza // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 28-33
59. ZAJĄC Wanda. Być w harcerstwie od zucha / Wanda Zając // Życie Szkoły. – 1979, nr 2, s. 24-27
60. ZIARKO Zofia. Udział grup harcerskich w rozwijaniu zajęć pozalekcyjnych w szkole / Zofia Ziarko // Życie Szkoły. – 1979, nr 2, s. 19-24
61. ZIARKO Zofia. Udział harcerstwa w pracy wychowawczej szkoły w zakresie preorientacji zawodowej / Zofia Ziarko // Życie Szkoły. – 1977, nr 1, s. 16-22
Wyświetleń: 1146


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.