Katalog

Ewa Mizera, 2014-01-20
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Dania ojczyzna Hansa Christiana Andersena

- n +

Temat: Dania ojczyzna Hansa Christiana Andersena.

Czas trwania zajęć: 55 minut

Cele: uczeń:
- wykazuje zainteresowania inną kulturą i obyczajami;
- potrafi wskazać przy pomocy nauczyciela położenie Danii i Polski na dużej mapie Europy,
a następnie potrafi zaznaczyć oba kraje na karcie pracy;
- przedstawia najbardziej charakterystyczne elementy duńskiej kultury;
- wie, kim byli i jak wyglądali wikingowie;
- koloruje flagę Danii i wie czym jest flaga.

Metody pracy:
- eksponująca,
- poglądowa,
- praktycznego działania,

Formy pracy:
- zbiorowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne:
Mapa Europy, atlas geograficzny dla dzieci; symbole narodowe Polski i Danii (flaga, godło); wiadomości o Danii – pendrive – komputer; ilustracje: polskiej i kopenhaskiej Syrenki, wikingów, łodzi wikingów; piosenka „Dania”; karty pracy dla uczniów: pomniejszona mapa Europy, flaga Danii, ilustracje Wikingów, tekst z lukami.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć:

a) przypomnienie symboli narodowych Polski (barwy, godło, hymn), stolica – Warszawa, herb – Syrenka nad Wisłą,
b) wskazanie na mapie Europy: Polski, Warszawy.

2. Zaproszenie na wyprawę do Danii:
- wykreśl nazwy miast polskich i ułóż hasło (napis na tablicy):

WARSZAWADKRAKÓWABIAŁYSTOKNGDAŃSKIGNI
(DANIA)
3. Wysłuchanie piosenki „Dania’ (wg. Śpiewające brzdące” wyd. 1, cz. 8).

4. Zapoznanie z wybranymi cechami charakterystycznymi Danii – prezentacja przygotowanego materiału na komputerze szkolnym:
a) wskazanie na mapie Europy Danii, Kopenhagi i Odense,
b) określenie położenia i warunków geograficznych (porównywanie wielkości z Polską i innymi państwami),
c) kolorowanie na mapie europy Polski i Danii,
d) słuchanie opowiadania nauczyciela: ustrój polityczny, zajęcia Duńczyków, przedstawienie flagi, godła Danii,
e) kolorowanie flagi Danii,
f) czytanie przez chętne dziecko tekstu o Danii i wspólne wyodrębnianie pięciu charakterystycznych cech Danii:
> Wikingowie – demonstracja postaci Wikingów,
> Kopenhaga – Syrenka,
> klocki LEGO, miasto lego land w Billund,
> zajęcia i pasje Duńczyków: jazda rowerem, piłka nożna,
> baśniopisarz – Hans Christian Andersen,
> „głowa” państwa Danii – królowa,
g) zabawa: „Wikingowie wyruszają na podbój mórz”
Dzieci usadowione są w łodzi parami (na krzesełkach), pokazanie sposobu wiosłowania i przy muzyce wyruszają na podbój mórz – na hasło:
o „na prawo” – uczniowie przechylają się na prawo,
o „cała na przód” – wiosłują i pochylają się do przodu,
o „na rufę” – oznacza odchylenie się do tyłu,
o „sztorm” – łapią się za ręce.

5. Rozwiązywanie zagadek dotyczących znanych dzieciom baśni Andersena.

Kto to jest? Chociaż mróz i ziąb na dworze,
ona bosa wśród tłumu stoi i zziębniętym głosem woła:
„Kup zapałki bardzo proszę!” („Dziewczynka z zapałkami”)


Na podwórku je tępiono. Kto powie, dlaczego?
Gdy podrosło, łabędzie przyjęły go, jak swego
(„Brzydkie kaczątko”)

W jakiej bajce spotkacie dziewczynkę noclegu szukającą
i przez całą noc na twardym ziarenku śpiącą?

(„Księżniczka na ziarnku grochu”)

Jaka to królowa odgadnijcie sami,
zimą patrzy na świat i jeździ wielkimi saniami?

(„Królowa Śniegu”)

Wyskoczyła raz z kwiateczka,
mała, śliczna panieneczka.
Ropuch, chrabąszcz oraz kret
żenić się z nią chcieli wnet.
Inny koniec ma bajeczka ...
Elfa woli ...
(„Calineczka”)

6. Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami – karta pracy,
- sprawdzenie wykonania zadania,
- porównywanie Polski i Danii – cechy wspólne,
- swobodne wypowiedzi dzieci na temat zrealizowanego zajęcia.

Wyświetleń: 1335


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.