Katalog

Ewa Mizera, 2014-01-20
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Jak możemy pomóc współczesnej dziewczynce z zapałkami?

- n +

Temat: Jak możemy pomóc współczesnej dziewczynce
z zapałkami?

Czas trwania zajęć: 2x45 minut

Cele : uczeń:
- utrwala wiadomości dotyczące poznanej baśni,
- czyta ze zrozumieniem fragmenty baśni dotyczące pragnień dziewczynki,
- bogaci słownictwo o wyrazy związane z niesieniem pomocy,
- redaguje zdania na temat pomocy osobom potrzebującym,
- odczuwa wrażliwość, empatię i współczucie dla ludzi pokrzywdzonych, zwłaszcza dzieci,
- odczuwa potrzebę niesienia pomocy innym,
- zna morał zawarty w baśni, interpretuje przytoczone przysłowia,

Metody pracy:
- praca z tekstem,
- pogadanka,
- ćwiczenia – kalambury,
- praktyczne działanie.

Formy pracy:
- indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
Książki – baśń „Dziewczynka z zapałkami”, kartki ze słownictwem, karty pracy, serduszka dla dzieci, duże serce, hasło, ankieta.

Przebieg zajęć:

1. Utrwalenie znajomości baśni pt. ‘Dziewczynka
z zapałkami” poprzez grupowe, a następnie zbiorowe układanie zdań z rozsypani wyrazowej i indywidualne zapisanie w karcie pracy – Załącznik nr1.

2. Przypomnienie pragnień, marzeń dziewczynki
z jednoczesnym odszukaniem i odczytaniem odpowiednich fragmentów przez chętne dzieci.

3.Udzielenie dłuższej wypowiedzi na pytanie nauczyciela:
Dlaczego dziewczynka umarła?

4. Wspólne ustalenie celowości zmiany zakończenia baśni na inne, bardziej optymistyczne.
> Praca w grupach – Jak możemy pomóc współczesnej dziewczynce z zapałkami?
> Opracowanie pomocy z wykorzystaniem podanego słownictwa (rzeczowniki i czasowniki) – Załącznik nr2.

5.Odczytanie zaproponowanych form pomocy osobom potrzebującym.

6. Uzupełnianie karty pracy „Uczymy się pomagać” – Karta pracy nr1.

7. Czytanie przez nauczyciela i interpretacja przysłów przez uczniów.
• „ŻAL, GDY DOBRYM SERCEM RZĄDZI LICHA GŁOWA”
• „BEZ SERCA WIECIE TRUDNO ŻYĆ NA ŚWIECIE”
• „GDZIE SERCE, TAM I SZCZĘŚCIE”
• „MIEJ SERCE I PATRZ W SERCE”
• „CZYTAĆ KOMUŚ W SERCU”
• MIEĆ SERCE NA DŁONI:

8. Zabawa Kalambury.
Zastanówcie się i zapiszcie na serduszkach, które leżą na Waszych stolikach, w jaki sposób ty , jako kilkuletni uczeń mógłbyś pomóc potrzebującym pomocy.
Wasze propozycje nakleimy na dużym sercu pod hasłem: POMAGAM.

9.Podsumowanie zajęć.
• Czego uczy nas baśń „Dziewczynka z zapałkami”?
NALEŻY POMAGAĆ LUDZIOM W NIESZCZĘŚCIU
• Ocena aktywności.
• Rozdanie ankiety i wypełnienie w domu.


Opracowała Ewa Mizera
Wyświetleń: 1711


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.