Katalog

Barbara Rakowska, 2014-01-30
koszalin

Pedagogika, Program nauczania

PROGRAM KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ KSZTAŁTUJĄCEGO SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ ,,SPRAWNE RĄCZKI”

- n +

Program kółka zainteresowań kształtującego sprawność manualną
,,SPRAWNE RĄCZKI”
Treści przekazywane podczas spotkań w ramach kółka zainteresowań usprawniającego sprawność manualną w roku szkolnym zawarte są w programie
,,Sprawne rączki.”
Zajęcia kółka usprawniającego małą motorykę ,,Sprawne rączki” realizowane są raz w tygodniu przez 30 minut, odbywają się w grupie dzieci pięcioletnich.
CELEM spotkań w ramach kółka jest:
- rozwijanie sprawności manualnej;
- rozwijanie koordynacji ruchowej i wzrokowo – ruchowej;
- podwyższenie precyzji i szybkości ruchów docelowych;
- utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych;
- stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
CELE SZCZEGÓŁOWE:
-przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała podczas pisania;
- prawidłowe trzymanie przyboru do pisania;
- przestrzeganie właściwego kierunku kreślenia i łączenia wzorów;
- poprawne i staranne rysowanie podanego wzoru;
- wyrobienie w sobie nawyku stałej kontroli estetyki pisma;
- wyzwalanie ruchów płynnych, powolnych;
- usprawnianie małych ruchów rąk: dłoni, nadgarstka, palców;
- likwidowanie napięcia mięśniowego;
- wyrabianie płynności i precyzji ruchów;
Metody:
-werbalne
-pozawerbalne
Formy:
-indywidualna
Program zawiera ćwiczenia:
- swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru kredkami, mazakami;
- zamalowywanie dużych powierzchni farbami dużym pędzlem w pozycji stojącej i siedzącej
(arkusz papieru zawieszony na odpowiedniej wysokości do wzrostu dziecka);
- kalkowanie obrazków, kolorowanie, wypełnianie konturów wg wzoru (kredki, farby,
wycinanki);
- łączenie linią ciągłą wykropkowanych konturów;
- rysowanie linii ciągłej szablonów na ograniczonym polu – labirynty;
-rysowanie lub malowanie dwoma rękoma jednocześnie np. od środka kartki;
-rysowanie szyn, śladów kół samochodu;
- obrysowywanie szablonów zewnętrznych i wewnętrznych
-rysowane wierszyki;
-malowanie;
- cięcie nożyczkami po narysowanych liniach prostych i falistych, wykorzystanie gazet, papierów ,folii;
- wycinanie i wydzieranie najpierw prostych później nieco bardziej skomplikowanych
kształtów z papieru dowolne i po śladzie;
-wycinanie frędzli, ząbków, tworzenie kompozycji;
-stemplowanie;
-lepienie z plasteliny i masy solnej, gliny;
- wydzieranie z kolorowego papieru;
- składanie papieru (sztuka orgiami);
- rysowanie i dokańczanie szlaczków, znaków graficznych dowolne lub po śladzie;
- zgniatanie kartki papieru jedną ręką w jak najmniejszą kulkę; rzut do kosza;
- nawlekanie koralików, guzików, makaronu na nitkę-tworzenie korali;
- nawijanie i zwijanie włóczki, przewlekanie przez otwory- tworzenie pomponów
- układanie dowolne i według wzoru z patyczków, zapałek, sznurka;
- zabawy: strząsanie wody z palców, odtwarzanie rytmu deszczu, zabawy „idzie rak”,
„kominiarz”;
- zabawy z piłką: rzuty i chwyty piłki, kozłowanie, przerzucanie piłki z jednej ręki do
drugiej, podrzucanie raz prawa raz lewą ręką;
- podbijanie balonika palcami ręki prawej i lewej;
-zabawa ,,jeżykami”;
Harmonogram spotkań:
Listopad:
*nawlekanie kolorowych makaronów na sznurek-tworzenie korali
*wycinanie nożyczkami po wzorze kamizelki, przewlekanie tasiemki w otworki
*Jesienny krajobraz- malowanie na podkładzie kaszy mannej
*stemplowanie wzorów w układzie pasowym-serwetka, wycinanie frędzli nożyczkami
Grudzień:
*malowanie na podkładzie z gazy
*lepienie aniołków z masy solnej
*wydzieranka –bombka
Styczeń:
*karnawałowe maski-obrysowujemy ręce na kolorowym kartonie (to zarys maski),
wycinamy, robimy dziurki na oczy, ozdabiamy dowolnie: brokatem, konfetti,
cekinami, można przykleić piórka), mocujemy zszywaczem gumkę lub
przymocowujemy patyczek, za który będzie można maskę
*Za oknem zima-malowanie na granatowym papierze białą farbą
*Karmnik-wydzieranka
*Zimowy krajobraz- przyklejanie białego sznurka na kolorowej kartce
*Lepienie z gliny
Luty:
*Łączenie kropek –zimowy pejzaż- ćwiczenie grafomotoryczne
*Zabawa w domalowywanie- dorysowanie ołówkiem drugich części obrazka
Marzec:
*Hiacynt- stemplowanie gąbką
*Wyklejanka z kulek-Hiacynt
*Żabka-wycinanie kół, uformowanie z kółek postaci żabki
*Kalkowanie –rysowanie po śladzie ilustracji
Kwiecień:
*Już niedługo zakwitną jabłonie - formułowanie papierowych kul ,umieszczenie na rolce od papieru przyklejanie kulek z bibuły
*Układanie z patyczków obrazków , przyklejanie na papier
*rysowanie po śladzie wg Tymichowej
*wykonanie szlaczków w liniaturach
Przed każdymi zajęciami z zakresu form plastycznych, wykonywane będą następujące ćwiczenia manualne, zabawy paluszkowe:
 Mocne zaciskanie dłoni (wzmacnia chwyt, poprawia napięcie mięśniowe)
 Dziecko zaciska dłonie w pięści, kciuki pozostają na zewnątrz. Następnie – rozluźnia dłonie, prostuje palce. Powtarzać 10 razy (powoli i silnie).
 Krążenia dłoni: wyciągniętych w bok, stykających się, ułożonych równolegle (młynek)
 Dociskanie złożonych dłoni do siebie (ręce zgięte w łokciach) – policzyć do 3 i rozluźnić (powtórzyć 10 razy)
 Wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy itp.)
 Robienie kul z makulatury, rzucanie kulami do celu
 Ściskanie w dłoni kulek z gazet, piłeczek różnej wielkości i twardości, przedmiotów
 Nawijanie włóczki, sznurka na kłębki
 Obrysowywanie figur geometrycznych, wypełnianie konturów kreskami: poziomymi, pionowymi, skośnymi
 Rozciąganie palców (zahaczonych o siebie, na zewnątrz)
 Przypinanie i zdejmowanie klipsów bieliźnianych np. na brzegu zeszytu (z przeciwstawnością kciuka wobec palca wskazującego i środkowego), po 10 klipsów na każdą rękę
 „Prowadzenie” korali po labiryncie z drutu (kształt labiryntu należy zmieniać)
 Przewlekanie sznurowadeł
 „Ukłony palców” – nakładamy na kolejne palce np. włóczkowe pacynki, palec z pacynką „kłania się” i prostuje kilka razy
 Wzmacnianie chwytu pisarskiego. Dziecko silnie przyciska do siebie trzy palce (kciuk, wskazujący i środkowy), odlicza do 3 i rozluźnia z szerokim rozpostarciem dłoni. Powtórzyć 10 razy.
 Spacery palcami po stole – w różnych ich zestawieniach np. wskazujący i serdeczny, kciuk i mały itp.
 Naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie
 Odtwarzanie rytmu deszczu
 Ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej i orientacji przestrzennej
 Chodzenie po narysowanej linii
 Chodzenie po krawężniku
 Pokonywanie krótkich dystansów z zamkniętymi oczami
 Ruchy naprzemienne np. : dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie
 Leniwa ósemka” P. Dennisona
 Dziecko rysuje po śladzie wolnym, płynnym ruchem ósemkę. Czynność powtarza 5 – 7 razy, każdą ręką (najpierw wiodącą). Na końcu rysuje „ósemkę” dwoma rękami równocześnie
 Zmiana kierunku biegu na sygnał, zgodnie z wydanym poleceniem.
 Zwroty w określonym kierunku – w prawo, w lewo, w tył
 „Dyktanda” ruchowe np. chodzenie z zamkniętymi oczami zgodnie z poleceniami prowadzącego
 rzucanie i łapanie piłki, woreczka, kozłowanie
 Przerzucanie piłek, woreczków z ręki prawej do lewej, podrzucanie raz prawą raz lewa ręką
 Rzucanie woreczka (piłki) prawą ręką pod lewym kolanem i lewą ręką pod prawym
 Rzucanie przedmiotów do celu
 Rzucanie na odległość
 Toczenie piłki do celu
 Utrwalanie różnicowania prawej i lewej strony ciała.
 Układanie różnych przedmiotów np. zabawek, w różnych miejscach w stosunku np. do stołu. Prosimy dziecko, żeby określiło położenie przedmiotu: po lewej stronie stołu, po prawej, nad, pod, przed pomiędzy.
 Rysowanie figur pod dyktando: rysunek zaczynamy od kolorowej kropki. Prowadź połówek np. 3 kratki wyżej, 1 kratkę w lewo itd.
 Kreślenie kształtów graficznych w powietrzu. Kreślimy w powietrzu proste figury geometryczne, prosimy dziecko o naśladowanie tych ruchów. Kreślimy w powietrzu kształtu wybranych liter, dziecko odtwarza je, mówiąc: zaczynam od lewej strony.
 Rysowanie z zachowaniem kierunku od lewej do prawej. Pomocą dla dziecka może być zaznaczenie lewej strony kartki L, prawej P.

 Dotykanie lewej i prawej strony ciała dziecka z użyciem określeń: lewa, prawa strona.
Wyrabianie i utrwalanie orientacji w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw.
1) Ćwiczenia przed lustrem w celu pokazania dziecku zmiany stron u osoby stojącej naprzeciw- czuje inną niż widzi stronę. Np. wskaż lewe oko, wskaż tył głowy.
a) osoba wymienia swoje części ciała i dziecko to obserwuje
b) dziecko wskazuje samo na osobie te same czynności
c) osoba i dziecko wykonują te same czynności
d) osoba i dziecko współdziałają ze sobą, np. podnieś lewą rękę kolegi swoja prawą ręką
Ćwiczenia orientacji w przestrzeni
a) wykonywanie poleceń, zadań, ćwiczeń wg pokazu, instrukcji słownej, np. marsz w lewo, w prawo, półobroty i obroty wokół własnej osi.
Przykłady zabaw:
1. Czy znam części ciała?
Dzieci stoją zwrócone twarzą do środka koła, odległość między nimi na odległość wyciągniętych ramion. Prowadzący wymienia najpierw pojedynczo nazwy części ciała i różnych, organów, a dzieci je wskazują, Następnie podaje polecenie o charakterze złożonym, angażujące współ¬działanie różnych części i ich kojarzenie np. wskaż prawą ręka lewe oko, chwyć prawą ręką lewą kostkę, podnieść lewą rękę i prawą nogę itd.
2. Jestem Twoim odbiciem
Dzieci dobrane parami, W każdej parze oznaczone są jedynki i dwójki, "Jedynki" wykonują różnego rodzaju ruchy, które starają się naśladować „dwójki”. Ruchy musza być płynne i urozmaicone . Przebieg zabawy może być dwojaki:
- pary zwrócone twarzą do siebie, stykają się lekko dłońmi, jedynki są inicjatorkami ruchów, a dwójki starają się tylko nadążyć za ruchami pary zwróconej twarzą do siebie, dłonie oddalone od siebie, ruchy wykonywane są jedynie poprzez obserwację partnera.
W jednym i drugim przypadku ruchy powinny być równoczesne.
3. Kapryśny kolega
Dwaj grający siedzą zwróceni do siebie twarzami. Każdy z nich ma kapelusz. Prowadzący grę oznajmia, że gracz siedzący naprzeciwko niego, ma starać się jak najszybciej wykonać ruch przeciwny do tego, jaki on robił.
4. Aktorzy
Dzieci stoją na obwodzie koła, twarzą zwrócone do środka. Jedno dziecko wykonuje szereg różnych ruchów, naśladujących różne znane czynności lub sytuacje. Dzieci najpierw dokładnie obserwują prowadzącego zabawę, a potem starają się odtworzyć jak najlepiej demonstrowane czynności. Pomysłodawca ocenia kto dobrze wykonuje zadania i nagradza wybraną osobę przez powierzenie jej swojej funkcj
5. Ja tak – a wy tak
Dzieci stoją w półkolu. Prowadzący zapowiada: jeśli podniosę ramiona w górę, -wszyscy podnoszą ręce do góry. Jeśli rozłożę w bok- wszyscy zginają ręce w łokciach. Jeśli jednak wyciągnę ręce w przód- wszyscy robią to samo.
6. Próba na kierowcę
Na sygnał prowadzącego każdy ma równocześnie czubkiem buta prawej nogi rysować na podłodze koło, poruszając nogą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, prawą ręką wykonać ruch kolisty (rysować w powietrzu koło) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
7. Kipiący czajnik
Wszyscy uczestnicy zabawy stają w szerokim kręgu. Każdy z nich kładzie lewą dłoń na piersi w okolicy żołądka, prawą na czubku głowy. Na sygnał prowadzącego zabawę każdy zaczyna lewą dłonią gładzić się po piersi powolnym ruchem kolistym, a prawą- równocześnie- szybko, lekko poklepuje się po głowie.
Kto potrafi to wykonać ma doskonale rozwiniętą zdolność koordynacji ruchów.
8. Wędrująca pięść
Polega na tym, że dziecko stara się dotknąć pięścią poszczególnych partii ciała. Może zaczynać od nóg albo od głowy i przechodzi do dalszych części, przy muzyce lekkiej i wesołej.
9. Tańczy głowa, tańczą same ręce, tańczą same nogi, tańczy całe ciało.
Ćwiczenie wykonywane z towarzyszeniem na przemian: raz muzyki żywej, raz wolnej. Dzieci ćwicząc, próbują różnych możliwości rozwijania ruchów w stawach: barkowym, łokciowym, nadgarstkowym, biodrowym, kolankowym i skokowym, kontrolują ruchy klatki piersiowej i kręgosłupa.
10. Ence pence
Ćwiczenie wraz z pokazywaniem części ciała. Przypominamy tekst rymowanki oraz podajemy jej części wymyślone przez dzieci.
Ence pence w której ręce?
W lewej ręce w prawej ręce?
Ence pence, ence pence
Ence roga, ence roga
Która noga, która noga?
Lewa noga prawa noga?
Ence roga, ence roga
Ence moko, ence moko
Które oko, które oko?
Lewe oko prawe oko?
Ence moko, ence moko
Ence puszko, ence puszko
Które uszko które uszko?
Lewe uszko prawe uszko?
Zabawa ruchowa przyniosła odprężenie. Jednocześnie stanowi okazję do praktycznego rozróżnienia systematycznych kierunków.
11. Przekładamy piłkę
Przed zabawą dzieci ustawiają się w rozsypce, stoją w małym rozkroku, ręce unoszą nad głową i przekładają piłkę z lewej do prawej ręki. W Czesie ćwiczenia ciężar ciała przenosimy z lewej nogi na prawą wykonują skłon w bok.
12. Na plaży
Leżenie przodem ze wsparciem na przedramieniach. Piłki po podłodze z ręki lewej do prawej i na odwrót.
13. Kotki bawią się piłeczkami
Dzieci w przysiadzie podpartym, przed każdym leży piłeczka. Dzieci popychają piłeczkę raz ręką raz głowa przed sobą i idą za nią na czworakach. Na polecenie nauczycielki prostują się.
14. Kto potrafi
W staniu swobodne rzuty piłką w górę i chwyt oburącz. Ćwiczyć należy stojąc na lewej, raz na prawej nodze.
15. Tańczące piłka
Dzieci ustawione w rozkroku, piłeczka na ziemi przy lewej stopie. Toczymy piłkę kilkakrotnie obydwiema rękami dookoła stopy lewej, a potem to samo przy stopie prawej.
16. Samolot
Siad skrzyżny, ręce w bok, pięści lekko zwinięte. Dzieci naśladują warkot samolotu, wykonując jednocześnie ramionami ruchy w górę i w dół lub ruchy okrężne.
17. Kto zręczniejszy
Kółka leża na ziemi, przed każdym stoi dziecko. Wskakiwanie i wyskakiwanie z kółka obunóż przodem i bokiem
EWALUACJĄ spotkań będzie ,,Album sprawnej rączki”, w którym będą zawarte prace uczestników spotkań.

Barbara Rakowska
Wyświetleń: 1441


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.