Katalog

Olga Karczmarek, 2014-01-30
Krasnystaw

Różne, Konspekty

Konspekt zajęć "Zima w lesie"

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJTEMAT : Zima w lesie.

KLASA : II-III PDP – uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

CEL OGÓLNY :
-bogacenie słownictwa poprzez wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych

CELE :
-uczeń obsługuje komputer w dostępnym mu zakresie
-uczeń dokonuje świadomie zmian na ekranie interaktywnym za pomocą manipulacji myszką lub korzystając z klawiatury komputerowej
-uczeń rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta
-uczeń zna cechy charakterystyczne dla aktualnej pory roku
-uczeń wie w jaki sposób pomagać zwierzętom w zimie
-uczeń łączy nazwę zwierzęcia z odpowiednim obrazem graficznymCELE REWALIDACYJNE :
- rozszerzanie słownictwa czynnego i biernego
- usprawnianie motoryki małej
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej
- doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego
- rozwijanie pamięci


METODY:

- słowna, zadaniowa, ćwiczeń praktycznych

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- komputer, edukacyjne programy komputerowe „Wspomaganie rozwoju”, „Wehikuł czasu”, płyta Audio CD „Cztery pory roku. Zima”, etykiety z pytaniami

FORMA PRACY :
-indywidualna,
-zbiorowa jednolita


TOK ZAJĘĆ :

1. Zajęcia wstępne
- powitanie
- określanie pogody za oknem
- podanie tematu zajęć
- włączenie komputera

2. Układanie puzzli na komputerze o tematyce „Zima w lesie”
- opisywanie otrzymanego obrazka z wykorzystaniem podanych rzeczowników ( śnieg, mróz, szron, drzewa, sarny, lis, sikorka) oraz czasowników ( pada, szukają, chronią się, jest, trzyma)


3. Wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem programu edukacyjnego „Wspomaganie rozwoju. Cz. Zima”
- uruchomienie programu z pomocą nauczyciela
- tworzenie obrazka „Mieszkańcy zimowego lasu” – rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
- odpowiadanie na pytania dotyczące utworzonych obrazków np. „ Jaka pora roku jest przedstawiona na obrazku?”
„Dlaczego uważasz, że na obrazku jest zima?”
„ Jakie leśne zwierzęta zapadają w sen zimowy?”
„ Jak dzieci pomagają zwierzętom w zimie?”
- zamknięcie programu

4.PRZERWA ŚRÓLEKCYJNA – ćwiczenia motoryki małej przy muzyce A. Vivaldi „Cztery pory roku. Zima”

5. Praca z programem edukacyjnym „ Wehikuł czasu”
a) uruchomienie programu
b) wybór poziomu gry i zapisanie danych osobowych
c) włączenie części programu pt. „W lesie”
- rozpoznawanie zwierząt leśnych
- dobieranie do odpowiedniej ilustracji zwierzęcia etykiety z jego nazwą
- dopasowywanie do ilustracji zwierzęcia pokarmu , którym się odżywia
- gra interaktywna „Pomóżmy zwierzakom w lesie”- uczeń pokonując przeszkody w lesie zbiera dukaty, które może wymienić na pokarm dla głodnych zwierząt
- wyłączenie programu

6. Zakończenie zajęć – ocena pracy uczniów
7. Pożegnanie.

Olga KarczmarekWyświetleń: 909


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.