Katalog

Marta Olczak, 2014-02-05
Staszów

Zawodowe, Scenariusze

Cykl obsługi gościa indywidualnego

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI

PRZEDMIOT: Działalność recepcji

TEMAT: Cykl obsługi gościa indywidualnego.

KLASA: II „b”

ILOŚĆ JEDNOSTEK LEKCYJNYCH: 2

CELE OGÓLNE:
- przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ,
- motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji,
- wdrażanie do pracy w grupach, negocjacji.

WIADOMOŚĆI I UMIEJĘTNOŚCI OPAOWANE PRZEZ UCZNIA:

a) w zakresie wiadomości uczeń zna i rozumie:
• pojęcia gość indywidualny, grupowy, specjalny,
• standardy obsługi w zależności od typu gościa,
• procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

b) w zakresie umiejętności uczeń potrafi:
• wyodrębnić różnice występujące w obsłudze gości różnego typu,
• wyodrębnić założenia z zamówienia złożonego przez gościa i oferty hotelu,
• opracować działania związane z cyklem obsługi gościa indywidualnego,
• opracować procedury „check in” i „check out” dla gościa indywidualnego,
• zameldować i wymeldować gościa indywidualnego,
• zredagować pisma i wypełnić dokumenty występujące na poszczególnych etapach obsługi gościa.

FORMA NAUCZANIA:
Lekcja w klasie.

FORMA ORGANIZACYJNA:
• praca zbiorowa,
• praca indywidualna,
• praca w grupach.

METODY NAUCZANIA:
A – słowna
• pogadanka,
• dyskusja,
• „burza mózgów”,
• praca z arkuszem egzaminacyjnym,
• praca z dokumentacją hotelową.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA:
• arkusz egzaminacyjny,
• dokumenty przygotowane przez nauczyciela,
• karta pracy.

PRZEBIEG LEKCJI

FAZA PRZYGOTOWAWCZA:
• sprawy organizacyjne,
• powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji,
• podanie tematu lekcji,
• uświadomienie celu lekcji.

FAZA REALIZACYJNA:
• uczniowie metodą „burzy mózgów” wymieniają różnice występujące w obsłudze gościa indywidualnego, specjalnego, grupowego – ćwiczenie 1,
• uczniowie metodą „burzy mózgów”, pracując w zespołach 2 osobowych wymieniają założenia konieczne do opracowania zadania a wynikające z zamówienia, a następnie z oferty hotelu,
• uczniowie w formie ćwiczenia 2 opracowują „Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gościa indywidualnego”,
• uczniowie wspólnie pod kierunkiem nauczyciela wypełniają dokumenty związane z przyjęciem zamówienia,
• uczniowie „burzą mózgów” opracowują propozycje procedur „check In” gościa indywidualnego,
• uczniowie przygotowują i prezentują scenkę dotyczącą zameldowania gościa,
• uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują scenki,
• uczniowie przygotowują komplet dokumentów zawiązanych z zameldowaniem,
• uczniowie „burzą mózgów” opracowują propozycje procedur „check out” gościa indywidualnego,
• uczniowie przygotowują i prezentują scenkę dotyczącą wymeldowania gościa,
• uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują scenki,
• uczniowie przygotowują komplet dokumenty związane z pobytem gości w obiekcie,


FAZA PODSUMOWUJĄCA:
• zebranie i podsumowanie wiadomości w formie krótkich pytań,
• zadanie pracy domowej.

PRACA DOMOWA
Napisz zaproszenie dla Pani Barbary Henrykowskiej.

KARTA PRACY

1. Różnice występujących w obsłudze gościa indywidualnego, specjalnego, grupowego

a) Gość indywidualny
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

b) Gość VIP
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

c) Grupa
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gościa - uporządkuj działania

A. Działania hotelu związane z pobytem gości
B. Działania recepcjonisty związane z przyjęciem gości
C. Działania recepcjonisty związane z przyjęciem zamówienia
D. Działania recepcjonisty związane z wymeldowaniem gości

codzienne czynności służby pięter
doliczanie na bieżąco należności do ogólnego rachunku gości
odebranie kluczy
otwarcie rachunku
pobranie należności gotówką od gościa
poinformowanie o usługach świadczonych przez pensjonat
potwierdzenie szczegółów rezerwacji
przedstawienie wstępnego rachunku do akceptacji (komu?)
przekazywanie informacji i korespondencji
przygotowanie i wysłanie potwierdzenia rezerwacji do gościa
przygotowanie i wysłanie zaproszenia na adres pani B.Henrykowskiej
spełnianie życzeń gości
sprawdzenie możliwości zarezerwowania pokoi
sprawdzenie rezerwacji w grafiku
świadczenie usług nie objętych zamówieniem (jakich?)
świadczenie zamówionych usług dodatkowych (jakich?)
świadczenie zamówionych usług podstawowych (jakich?)
ustalenie zakresu usług, z jakich goście korzystali w celu wyliczenia należności
wpisanie rezerwacji w grafik
wręczenie kluczy i kart pobytu
wypełnienie formularza rezerwacji
wystawienie i wręczenie faktury
zameldowanie gości
zamkniecie rachunku
zapoznanie się z treścią zamówienia
zarezerwowanie usług dodatkowych

Wyświetleń: 1945


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.