Katalog

Ewa Mizera, 2014-02-12
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Konspekty

„Mała Syrenka” – tajemniczy podwodny świat.

- n +


Czas trwania: 55 minut.

Cele: uczeń:
- rozwiązuje test dotyczący wiadomości baśni „Mała Syrenka”,
- wyraża emocje za pomocą ekspresji plastycznej.

Metody pracy:
- poszukująca,
- ekspresja plastyczna.

Formy pracy:
- indywidualna, zbiorowa.

Przebieg zajęć:

1. Sprawdzenie znajomości treści baśni „Mała Syrenka” – test.
Test zawiera bardzo szczegółowe pytania, które pozwalają stwierdzić zrozumienie wysłuchanego – długiego tekstu oraz wykonanie zadanej uczniom pracy domowej – Załącznik.

2. Omówienie poprawności wykonania testu.
Nauczyciel czyta pytania – uczniowie odpowiadają i korygują ewentualne błędy.

3. Przygotowanie materiałów plastycznych do wykonania pracy.

4. Praca plastyczna – podwodny świat.

5. Ocena i pochwała wykonanego zadania.
Wywieszenie powstałych prac na klasowej gazetce.

„Mała Syrenka” H.Ch Andersena – sprawdzenie znajomości treści wysłuchanej baśni.

Przeczytaj uważnie pytania dotyczące treści baśni „Mała Syrenka” H. Ch. Andersena i podkreśl prawidłową odpowiedź.

1.Kto mieszkał w pałacu w morskich głębinach?

•Stara wiedźma i Syreny;
•Królewicz z rodzicami;
•Król mórz z matką i córkami;
•Król mórz z żoną i córkami.

2.Ile córek miał król mórz?

•Jedną;
•Pięć;
•Dwanaście;
•Sześć.

3.Kto wychowywał Syrenkę, gdy była mała?

•Matka;
•Macocha;
•Czarownica;
•Babka.

4.Jakie ozdoby nosiła matka króla mórz?

•Osiem ostryg na ogonie;
•Dwanaście ostryg na ogonie;
•Sześć pereł na głowie;
•Dwanaście pereł na ogonie.

5.Jaką pamiątkę z rozbitego statku przechowywała Syrenka w głębinach morza?

•Marmurowy posąg chłopca;
•Fotografię Królewicza;
•Posrebrzany posąg Syrenki;
•Fotografię swojej matki.

6.Kiedy Syreny mogły wypływać na powierzchnię morza?

•Kiedy zgodził się na to ich ojciec;
•Kiedy zobaczyły po raz pierwszy człowieka;
•Kiedy ukończyły 18 lat;
•Kiedy ukończyły 15 lat.

7.Dlaczego Syreny nigdy nie płaczą?

•Bo nie znają smutku;
•Bo są zawsze szczęśliwe;
•Bo nie wolno im płakać;
•Bo nie mają łez.

8.Co zobaczyła najmłodsza Syrenka tego wieczoru, gdy po raz pierwszy wypłynęła na powierzchnię wody?

•Miasto i ludzi w oddali;
•Piękny trójmasztowiec, na którym odbywał się bal;
•Zachód słońca, o którym zawsze marzyła;
•Lodowe kry pływające po morzu.

9.Co zdarzyło się tego wieczoru, kiedy Syrenka obserwowała statek Królewicza?

•Królewicz zakochał się w innej kobiecie;
•Syrenie wyrosły nogi;
•Rozszalała się burza;
•Statek został napadnięty przez piratów.

10.Kto uratował Królewicza przed utonięciem?

•Najmłodsza Syrenka;
•Siostry małej Syrenki;
•Dziewczyna ze świątyni;
•Córka króla powietrza.

11.Jak długo żyją Syreny?

•Tyle lat, co ludzie;
•Dwieście lat;
•Trzysta lat;
•Pięćset lat.

12.Z jakiej okazji odbywał się bal na statku, kiedy Syrenka wynurzyła się z wody?

•Ślubu Królewicza;
•Imienin Królewicza;
•Urodzin Królewicza;
•Pokonania wrogów Królewicza.

13.W jaki sposób Syrena mogła zdobyć nieśmiertelną duszę?

•Wypijając czarodziejski napój;
•Ratując życie Królewicza;
•Poślubiając człowieka;
•Spełniając dobre uczynki.

14.Kto pomógł Syrenie zdobyć ludzką postać?

•Stara wiedźma;
•Siostry Syreny;
•Stara babka;
•Królewicz.

15.W jaki sposób Syrena pozbyła się ogona?

•Wypiła napój sporządzony przez wiedźmę;
•Zjadła ostrygi podane przez babkę;
•Uratowała życie Królewiczowi;
•Spełniając dobre uczynki.

16.W jaki sposób Syrena zapłaciła wiedźmie za pomoc w uzyskaniu ludzkiej postaci?

•Oddała jej swoje włosy;
•Oddała jej swój głos;
•Oddała jej swój ogon;
•Oddała jej swoją duszę.

17.Z kim ożenił się królewicz?

•Z Syrenką;
•Z dziewczyną, którą zobaczył, gdy odzyskał przytomność na plaży;
•Z córką władcy mórz;
•Z córką władcy powietrza.

18.Kto podał Syrenie nóż wieczorem tego dnia, kiedy Królewicz ożenił się?

•Stara wiedźma;
•Stara babka;
•Siostry Syrenki;
•Sama go znalazła.

19.Co miało stać się z Syreną następnego dnia po ślubie z inną kobietą?

•Miała zyskać nieśmiertelną duszę;
•Miała odzyskać rybi ogon;
•Miała umrzeć i zamienić się w pianę morską;
•Miała odzyskać głos.

20.Co stało się z włosami sióstr Syreny?

•Oddały wiedźmie w zamian za nóż dla siostry;
•Oddały w zamian za ludzką postać;
•Oddały w zamian za piękny głos;
•Oddały w zamian za nieśmiertelną duszę.

opracowała Ewa MizeraWyświetleń: 1043


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.