Katalog

Ewa Mizera, 2014-02-12
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Dłuższe wypowiedzi uczniów na temat postaci i wydarzeń w baśni "Brzydkie kaczątko". Ocena zachowania zwierząt w stosunku do bohatera baśni.

- n +

Czas trwania zajęć: 2x45 minut.

Cele: uczeń:
- układa plan wydarzeń,
- wypowiada się logicznie na temat treści utworu,
- uczy się empatii – wczuwania w sytuacje bohatera,
- wyraża swoją opinię na dany temat,
- umie wskazać rzeczywiste zalety bohatera,
- krytycznie ocenia zachowania postaci drugoplanowych,
- aktywnie uczestniczy w zabawie,
- umie współpracować w grupie.

Metody pracy:
- opowieść ruchowa,
- drama,
- słowne – rozmowa, praca z tekstem,
- działań praktycznych.

Formy pracy:
- zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Magnetofon, nagranie CD, zdania – plan wydarzeń dla trzech grup, duże kolorowe kartki, zdania – zalety Brzydkiego Kaczątka, zdania – mówiące o prześladowaniu przez inne zwierzęta.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć – opowieść ruchowa nawiązująca do poznanej baśni.

„Jesteś kaczątkiem, skul się na ziemi, bo dopiero się wykluwasz, jesteś coraz większe i silniejsze, powoli się prostujesz.... Ale jest ci smutno, bo wszyscy cię wyśmiewają, poszturchują, musisz uciekać, żeby cię nie zadręczyli, wciąż cię dziobią i wyśmiewają. Jesteś jeszcze małe i przerażone, chowasz się w kącie, całe drżysz... Jesteś bardzo smutne i samotne. O! Popatrz! Tam są łabędzie! Zobaczyłeś je, są takie piękne... Marzysz, by pofrunąć za nimi, ale nie możesz. Wyciągasz szyję
i skrzydła, ale nie potrafisz za nimi polecieć. Robi ci się jeszcze smutniej. Pada śnieg, jest ci zimno, marzniesz, marzysz o wiośnie, znów musisz się chować się przed mrozem i tymi, którzy chcą cię schwytać. Chowasz się w kąciku
i czekasz na wiosnę.... Wreszcie przyszła, robi się coraz cieplej, wychodzisz z kryjówki, rozprostowujesz skrzydła
i wyciągasz szyję, jest tak ciepło i przyjemnie. Idziesz nad jezioro popatrzeć na łabędzie, popływać. Unosisz się na wodzie, patrzysz na swoje odbicie... Spójrz, jaki jesteś piękny! Jesteś najpiękniejszym łabędziem ze wszystkich! Wszyscy cię podziwiają! Troszkę ci wstyd, bo do tego nie przywykłeś, ale jesteś bardzo, bardzo szczęśliwy! Pływasz po wodzie, jest ciepło i radośnie, dookoła ciebie najpiękniejsze ptaki na świecie, łabędzie, twoja rodzina. Nareszcie jesteś w domu! Możesz frunąć aż do nieba!”

2. Porządkowanie wydarzeń przedstawionych w baśni .
Praca w zespołach. Uczniowie na paskach papieru mają napisane wydarzenia, a ich zadaniem jest ułożenie wg wydarzeń z baśni.
• Wykluwanie się kaczych piskląt.
• Brzydkie Kaczątko pośmiewiskiem podwórka.
• Kłopoty kaczki z największym jajem.
• Ucieczka Kaczątka z wiejskiego podwórka.
• Pobyt nad stawem wśród dzikich kaczek i gęsi.
• W domu staruszki.
• Zimowe kłopoty pisklęcia.
• Uratowanie Kaczątka przed zamarznięciem przez wieśniaka.
• Ucieczka z chaty i zobaczenie odlatujących łabędzi.
• Radość z przeobrażenia Brzydkiego Kaczątka w pięknego łabędzia.
• Wiosna i powtórne spotkanie białych łabędzi.

3. Odczytanie uporządkowanych losów Brzydkiego Kaczątka przez poszczególne zespoły. Korekta ewentualnych błędów. Zespoły pracują z wykorzystaniem dużych kartek kolorowego papieru, gdzie naklejają poszczególne punkty planu. Plansze zostają powieszone w klasie.

4. Opowiadanie odtwórcze losów Brzydkiego Kaczątka
z wykorzystaniem ułożonego planu.

5. Porządkowanie (przygotowanych przez nauczyciela) zdań.

> Podział uczniów na dwie grupy
I grupa – uczniowie, którzy gromadzą zdania wypowiedziane przez zwierzęta, na temat zalet Brzydkiego Kaczątka.
II grupa – uczniowie, którzy gromadzą zdania na temat prześladowań bohatera przez inne zwierzęta.

> Odczytywanie zdań przez chętne dzieci i porządkowanie ich do poszczególnych grup.

I grupa. .

- ,, Nie jest wprawdzie ładne, ale ma dobre serduszko
i umie świetnie pływać”.
- ,,Przypuszczam, że wyrośnie z brzydoty, albo może
z wiekiem zmaleje”.
- ,, Spójrz tylko jak ładnie porusza nogami, jak prosto się trzyma. To moje dziecko.”.
- ,, W gruncie rzeczy, kiedy mu się dobrze przyjrzeć jest zupełnie ładne”.
- ,, Zostaw je w spokoju- Nie robi nikomu nic złego”.
- ,,Skubnęła je w kark i pogładziła po piórkach”.
- ,,To zresztą jest kaczor! -dodała i dlatego uroda nie będzie miała dla niego takiego znaczenia. Myślę, że będzie silny i że jakoś da sobie radę”.

II grupa

- ,, Fe, jak wygląda tamto kaczątko! Nie chcemy go tu mieć pomiędzy nami! – I zaraz potem jedna z kaczek podfrunęła dziobnęła kaczątko w kark.”
- ,, Wszystkie są śliczne oprócz tego jednego, które się nie udało. Byłoby dobrze, gdybyś je mogła odmienić”.
- ,,Ale zarówno kaczki jak kury dziobały, potrącały, kopały i wyśmiewały biedne kaczątko, które ostatnie wykluło się
z jajka i było takie brzydkie. – Za duże!”.
- ,, Apotem działo się coraz gorzej. Wszyscy prześladowali biedne kaczątko, nawet rodzeństwo było bardzo niedobre dla niego – żeby cię kot porwał, ty wstrętny potworze!- mówiły kaczęta. A matka dodawała; -byłoby lepiej, żebyś sobie poszedł gdzieś daleko!”
- ,,Jesteś strasznie brzydki!- mówiły kaczki”.

Grupy kilkakrotnie czytają swoje zdania i starają się je zapamiętać. (Owe zwroty będą potrzebne w dalszej części zajęć).

6. Przeprowadzenie gry dramowej.

> Dzieci stoją w kole, do środka wchodzi grupa uczniów, którzy gromadzili zdania na temat zalet Kaczątka – stają się Kaczątkiem.
- Dzieci z obwodu koła mówią Kaczątku , jakie jest brzydkie – wykorzystują zachowanie i słowa ze zgromadzonych zdań, dodają własne.

> Po zabawie, na podstawie przeżyć, dzieci odpowiadają na pytania:
- Jak czuły się zwierzęta będąc niemiłe dla Kaczątko
i odganiając go?
- Co Kaczątko czuło, gdy zostało wygnane z podwórka?

7. Zabawa w komplementy.

> Dzieci stoją w kole, do środka wchodzi grupa uczniów, którzy gromadzili zdania na temat prześladowań bohatera – stają się Kaczątkiem.
- Dzieci z obwodu koła prawią Kaczątku komplementy, wychwalają jego zachowanie.

> Po zabawie, na podstawie przeżyć dzieci odpowiadają na pytania:
- Co czuło Kaczątko, gdy było wychwalane?
- Co czuły zwierzęta prawiąc Kaczątku komplementy?

8. Zadanie pracy domowej – wyjaśnienie wykonania Kart pracy.
• „Wyrazy bliskoznaczne” – Brzydkie Kaczątko było bardzo smutne, bo nikt go nie akceptował. Na karcie pracy znajdziesz wiele słów, które są określeniami słowa SMUTNIE – uzupełnij je o brakujące samogłoski. ( Karta 1).
• „Rodzina wyrazów” – pokoloruj na żółto wszystkie pola,
w których znajdują się słowa z tej samej rodziny wyrazów. Czy umiejętność rozpoznawania rodziny wyrazów pomoże Wam
w jakiś sposób w ich poprawnym pisaniu?

opracowała Ewa Mizera
Wyświetleń: 3863


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.