Katalog

Ewa Mizera, 2014-02-12
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Czego uczy nas baśń: „Brzydkie Kaczątko” H. Ch. Andersena?

- n +


Czas trwania zajęć: 55 minut.

Cele: uczeń:
- wyodrębnia morał płynący z baśni „Brzydkie Kaczątko”,
- rozumie czym jest tolerancja,
- tworzy listę cech przyjaciela,
- aktywnie bierze udział w zabawie,
- umie współpracować w grupie.

Metody pracy:
- rozmowa, pogadanka,
- zabawa integracyjna,
- działań praktycznych.

Formy pracy:
- zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Gazety, magnetofon, piosenka „Najlepiej razem”, kartki ze słowem: PRZYJACIEL JAKI? dla grup, niedokończone zdania, Karty pracy 1 i 2.


Przebieg zajęć:

1. Ustalenie głównej myśli baśni.
• Dlaczego smutny był los Brzydkiego Kaczątka?
• Jak było traktowane Kaczątko przez rodzeństwo, inne kaczki, swoją matkę, mieszkańców starej chaty?
• Jak zachowało się kaczątko, gdy zauważyło odlot łabędzi?

2. Nawiązanie do przeżyć dzieci.
• Czy cieszy Was takie zakończenie baśni?
• Czego można się z niej nauczyć?

3. Przeniesienie wydarzeń z baśni na stosunki międzyludzkie: (uprzedzenie i złe traktowanie ludzi pozbawionych urody, majątku, stanowiska, mniej zdolnych itp.)
Baśń zawiera pouczenie, aby nie osądzać nikogo po wyglądzie i na pierwszy rzut oka. W miarę upływu czasu ludzie się zmieniają i z „brzydkiego kaczątka” przekształcają
w pięknych i atrakcyjnych. Trzeba tylko czekać cierpliwie jakiś czas, dać szansę na zmianę, być wyrozumiałym. Nie należy w żadnym wypadku wyśmiewać się czy dokuczać komuś, kto może nie jest najładniejszy. Nie trzeba też załamywać się tym, że jest się brzydkim i niezgrabnym w młodości. Przychodzi taki czas, że się dorasta, dojrzewa, pięknieje.

4. Przykłady nietolerancji w czasach współczesnych są bardzo liczne. Ludzie, którzy mają inny kolor skóry, są biedniejsi, gorzej ubrani, niepełnosprawni, koledzy
w szkole, którzy gorzej się uczą lub mają inne trudności, nie zawsze są dobrze traktowani w swoim środowisku, czasami są odrzucani i odpychani, traktowani jak wrogowie.

5. Analogia losów Brzydkiego Kaczątka z losami autora.
Andersen był chłopcem nieśmiałym, niezręcznym, i do tego ubogim. Koledzy nie żałowali mu szyderstw, kpin
i szturchańców, co spowodowało odsunięcie się poety od ludzi. Podobnie wyglądają dzieje małego kaczątka.

6. Zabawa integracyjna „Kładka".
Przebieg zabawy: na środku sali rozłożone jest są gazety - kładka. Dzieci mają tak przejść, aby nikt nie wpadł do rzeki. Po pewnym czasie gazety składam na połowę i jeszcze mniejsze. Dzieci powinny sobie pomagać, aby nikt nie wpadł do rzeki.
Wniosek: Musimy sobie wzajemnie pomagać, dbać nie tylko
o siebie . Jak nazywa się osoba, która tak postępuje? To PRZYJACIEL.

7. Śpiew piosenki „Najlepiej razem”, połączony z ruchem przy muzyce.

8. Podział uczniów na trzy grupy.
Grupowe tworzenie listy skojarzeń:
PRZYJACIEL JAKI?
Grupy otrzymują kartki z napisem PRZYJACIEL JAKI?, wokół którego rozchodzą się promienie przy których uczniowie zapisują skojarzenia. Po zakończeniu pracy reprezentacje grup odczytują wypisane cechy przyjaciela, nauczyciel zapisuje je na tablicy.

9.Uzupełnianie rozpoczętych wypowiedzi.
Uczniowie otrzymują kartki z rozpoczętymi zdaniami. Zadaniem uczniów jest indywidualne dokończenie rozpoczętych zdań. Dzieci mogą korzystać ze słownictwa zapisanego na tablicy.
Przyjaciel to ........................................................................................................................
Przyjaciel pomaga kiedy ........................................................................................................................
Z przyjacielem najlepiej ........................................................................................................................

10. Podsumowanie zajęcia, ocena pracy uczniów.

11. Podanie tematu pracy domowej, omówienie wykonania zadania – Karty pracy
• „Porównania i powiedzonka” – ptaki występujące w bajce pojawiają się w naszym języku w różnych powiedzeniach. Wybierz potrzebne wyrazy z ramki i wstaw je
w zdaniach w odpowiedniej formie. Uwaga: nie wszystkie słowa z ramki zostaną wykorzystane.
• „Słowa i wyrażenia bliskoznaczne” – Jak można zastąpić podkreślone wyrażenia? Napisz te same zdania inaczej, wykorzystując słowa i wyrażenia podane pod ćwiczeniem.

opracowała Ewa Mizera
Wyświetleń: 4136


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.