Katalog

Ewa Mizera, 2014-02-12
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Dłuższe wypowiedzi uczniów na temat: "Co to znaczy być szczęsliwym?" na podstawie wysłuchanej baśni Andersena "Imbryk"

- n +


Czas trwania: 2x45 minut.
Cele uczeń:
- uważnie słucha czytanego tekstu,
- uzupełnia zdania związane z tekstem,
- udziela odpowiedzi na stawiane pytania,
- próbuje dokonać oceny postaci,

Metody pracy:
- metoda niedokończonych zdań,
- burza mózgów,
- słowna – rozmowa, dyskusja,
- działań praktycznych,

Formy pracy:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
Baśń, kartki z niedokończonymi zdaniami dotyczącymi treści baśni, napis na tablicy „SZCZĘŚCIE”, karteczki samoprzylepne dla każdego ucznia, kredki pastelowe, bloki,

Przebieg zajęć:

1. Czytanie tekstu.
Wzorowe czytanie utworu przez nauczyciela.

2. Rozdanie parom uczniów kartek z niedokończonymi zdaniami – dopisanie prawidłowych zakończeń (załącznik1):
Imbryk był zrobiony z ........... . Imbryk nazywał siebie ...............stołu. Imbryk miał ucho, szyjkę, ale pokrywka była.............. . Pewnego razu niezręczna rączka................imbryk. Po wypadku oddano imbryk.............. . Do imbryka włożono............... . Imbryk cieszył się i był szczęśliwy, bo................. .

3. Odczytanie zdań jako sprawdzenie zrozumienia treści baśni.

4. Burza mózgów — próba odpowiedzi na pytanie:
„Co to znaczy być szczęśliwym?
– uczniowie w parach piszą krótkie określenia – przyczepiają je na tablicy

5. Odczytanie określeń przez nauczyciela — dyskusja nad poprawnością określeń.

6. Udzielenie przez uczniów odpowiedź na pytanie:
Czy imbryk był szczęśliwy i dlaczego?

7. Formułowanie wniosku „Jesteśmy szczęśliwi, gdy możemy pomóc innym”

8. Wykonanie pastelami ilustracji do baśni.

opracowała Ewa Mizera
Wyświetleń: 928


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.