Katalog

Ewa Mizera, 2014-02-12
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Baśń H. Ch. Andersena „Pięć ziarenek grochu”. Układanie kolejności zdarzeń. Wyodrębnianie morału baśni - szczęscie, radość, nadzieja.

- n +

Czas trwania: 2x45 minut.
Cele uczeń:
- uważnie słucha czytanego tekstu,
- uczy się porządkować informacje,
- układa kolejność wydarzeń
- potrafi współpracować w grupie, jest aktywny,
- rozumie pojęcia: szczęście, radość, nadzieja,
Metody pracy:
- praca z tekstem,
- rozmowa, opowiadanie,
- ćwiczenia – graffiti,
- działań praktycznych,

Formy pracy:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
Baśń dla każdego ucznia, kartki z tytułami kolejnych wydarzeń, załącznik, karty pracy, środki plastyczne.

Przebieg zajęć:

1. Czytanie tekstu.
Wzorowe czytanie utworu przez nauczyciela.

2. Opowiadanie kolejnych fragmentów przez chętne dzieci.

3. Podział uczniów na 3 – osobowe grupy

4. Rozdanie grupom kartek z tytułami wydarzeń. Załącznik 1
• Chłopiec strzela ziarenkami z procy.
• Dziewczynka wyzdrowiała.
• Ziarenka i strączek robią się żółte.
• Ziarenka grochu mieszkają w zielonym strączku.
• Matka podpiera kijkiem kiełkujący groszek.
• Chłopiec zrywa strączek.
• Szczęśliwa dziewczynka obserwuje rosnący groszek.
• Chora dziewczynka dostrzega rosnący zielony groszek.

5. Uczniowie wpisują odpowiednią cyfrę porządkując wydarzenia.

6. Wspólne ustalanie kolejnych wydarzeń– przedstawiciele grup występują na środek klasy.

7. Uczniowie otrzymują kartę pracy, której zadaniem jest: uszeregowanie obrazków według kolejności zdarzeń, opowiedzenie fragmentu baśni przedstawionej na rysunku oraz pokolorowanie obrazków. Karta pracy 1.

8. Próba odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego dziewczynka wyzdrowiała?”

9. Graffiti — chętne dzieci dokańczają zdanie:
„Gdybym był takim groszkiem, to..........................”.

10. Formułowanie wniosku:
„Będę pomocnym „groszkiem” dla potrzebujących ludzi”

11. Wykonanie pracy plastycznej dotyczącej sformułowanego wniosku, a przedstawiająca sytuacje w których dzieci mogą pomóc potrzebującym.

12. Podsumowanie zajęcia, ocena pracy uczniów.

13. Podanie tematu pracy domowej, omówienie wykonania zadania – Karty pracy
• „Różnice” - znajdź 10 brakujących elementów na obrazku po prawej stronie, a następnie dorysuj je, by oba obrazki wyglądały tak samo.
• „Który groszek” – które ziarno grochu trafiło do chorej dziewczynki? Pociągnij kredką po właściwym śladzie.

opracowała Ewa Mizera
Wyświetleń: 2001


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.