Katalog

Ewa Mizera, 2014-02-12
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Ocena postępowania bohaterów baśni „Stokrotka”. Stosunek ludzi do najbliższego środowiska.

- n +


Czas trwania: 2x45 minut
Cele uczeń:
- potrafi oskarżać i bronić bohaterów baśni,
- uważnie słucha wypowiedzi kolegów,
- uczy się wartości moralnych – zamienia negatywne postępowanie w pozytywne,
- wyodrębnia najważniejsze wydarzenia w baśni,
- przeczyta zdania i uporządkuje je według wydarzeń,
- rozumie pojęcie: empatia,

Metody pracy:
- podające (słowne): objaśnienia, quiz, rozmowa,
- czynne: zadań stawianych do wykonania; samodzielnych doświadczeń;,
- oglądowe: pokaz, prezentacja,


Formy pracy:
- zabawowa,
- praca z całą grupą,
- praca w zespołach,

Środki dydaktyczne:
Baśń, papierowe stokrotki, rysunek stokrotki i tulipana, kosz, walizka, zdania z tytułami wydarzeń,

Przebieg zajęć:

1. Powitanie w kręgu – każde dziecko wita się ze swoim sąsiadem z prawej i z lewej strony,
w wymyślony przez siebie sposób.

2. Ćwiczenia oddechowe „Wąchanie stokrotek”.

Każde dziecko otrzymuje papierową stokrotkę, powoli wciąga powietrze nosem, aby jak najlepiej zapamiętać jej zapach Następnie również powoli robią wydech (powtórzyć 2/3 razy).

3. „Stokrotki w ogrodzie”, zabawa ruchowo – muzyczna.

Na dywanie leżą papierowe stokrotki. Dzieci – motylki biegają pomiędzy nimi przy muzyce. Na pauzę, każdy motylek, szuka dla siebie kwiatka.

4. Czytanie baśni przez nauczyciela, lub ucznia dobrze czytającego.

5. Praca indywidualna – przeczytaj zdanie wpisz odpowiednią cyfrę porządkując wydarzenia.
• Pewnego ranka zakwitła stokrotka
• Stokrotka słucha śpiewu skowronka.
• Skowronek w klatce.
• Smutny śpiew skowronka.
• Chłopcy w ogrodzie.
• Wspomnienia skowronka o wolności.
• Rozmowa skowronka ze stokrotką.
• Brak wody.
• Martwy ptak.
• Płacz chłopców.
• Wspaniały pogrzeb.
Głośne odczytanie przyporządkowanych zdań.

6. Burza mózgów:
> Jaka była stokrotka?
(pomocna, współczująca, wiedziała co przeżywa słowik, skromna, wstydliwa, )
> Jakie były tulipany?
( zazdrosne, ordynarne, dumne, pyszałkowate, nie myślały
o innych, samolubne, egoistyczne) – praca w grupach.

7. Kosz i walizeczka - próba określenia siebie.
Dzieci otrzymują rysunek stokrotki i tulipana. Na stokrotce piszą swoją cechę pozytywną, a na tulipanie negatywną. Następnie przyklejają swoje kwiatki w odpowiednim miejscu – do kosza cechy negatywne, do walizeczki pozytywne. Tylko chętne dzieci prezentują swoje określenia.

8. Odpowiedź na pytanie:
„Czego uczy nas ta baśń?” ( tutaj wyjaśniamy dzieciom pojęcie - empatia)

9. Zapisanie wniosku:
Postaram się zrozumieć uczucia koleżanek i kolegów.

10. Scenki pantomimiczne.
Każde dziecko losuje zdanie, które wskazuje mu postać, jaką będzie odgrywać w zabawie:
• Jesteś ogrodniczką.
• Jesteś tulipanem (może być kilka tych samych kwiatów).
• Jesteś piwonią.
• Jesteś różą.
• Jesteś stokrotką.
• Jesteś skowronkiem.
• Jesteś chłopcem (może być kilku chłopców).

11. Określanie przez dzieci uczuć odgrywanych scen pantomimicznych.
(Można ułatwić dziecku określenie uczuć prezentując różne stany emocjonalne na obrazkach, zdjęciach czy też ilustracjach – dziecko wybiera ten obrazek, który najlepiej obrazuje jego uczucia).

12. Wykonanie pracy plastycznej dotyczącej baśni – kolaż.

13. Podsumowanie zajęcia, ocena pracy uczniów.

opracowała Ewa Mizera

Wyświetleń: 881


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.