Katalog

Iza Litwos, 2014-02-13
Łodź

Technika, Scenariusze

Scenariusz lekcji techniki 2012

- n +

Scenariusz lekcji techniki
Nauczyciel: mgr Izabela Litwa
Klasa: IV ab
Ilość godzin w tygodniu-1
Podręcznik: Technika w Szkole Podstawowej klasy IV-VI
Zakres tematyczny: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Temat lekcji: Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, udzielanie pierwszej pomocy-utrwalenie wiadomości
Data przeprowadzenia zajęć:

Cel przeprowadzonej obserwacji zajęć:
-Sprawdzenie wiadomości uczniów niezbędnych do rozumienia zasad świadomego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym .
-Wykazanie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami się jej przekazania w praktyce.

Podstawa programowa
Cel edukacyjny
Rozwijanie zdolności, zainteresowań i umiejętności związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach publicznych.
Treści nauczania
Bezpieczne poruszanie się uczniów w ruchu drogowym jako pieszych, pasażerów i rowerzystów.


Cel szczegółowy
Uczeń zna zasady poruszania się po drodze jako pieszy i rowerzysta.
Cele ogólne
Uczeń:
-zna znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzysty,
- zna zasady udzielania pierwszej pomocy,
- wie czego nie wolno pieszemu i rowerzyście,
-rozumie konieczność noszenia elementów odblaskowych,
-potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami ,
-potrafi bezpiecznie korzystać z dróg publicznych.

Metody i formy:
-pokaz
-pogadanka
-inscenizacja

Materiały dydaktyczne:
Komputer-prezentacja multimedialna pt: ,,Utrwalenie wiadomości z wychowania komunikacyjnego w klasie IV”Przebieg lekcji
1.Wprowadzenie do tematu lekcji- zagadki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
2.Uświadomienie uczniom celów i zadań lekcji.
3.Wykonanie zadania( uczniowie oglądają poszczególne slajdy prezentacji, analizują przykłady, rozwiązują zadania przygotowane w prezentacji).
4.Utrwalenie wiedzy uczniów w formie pytań-odpowiedź udzielana jest ustnie.
5.Inscenizacja- scenka dotycząca wypadku z udziałem pieszych.
6.Przypomnienie działań, które należy podjąć ,gdy nastąpi wypadek(telefony alarmowe).
7.Podsumowanie pracy na lekcji. Nauczyciel w formie ustnej ocenia zaangażowanie, postawę i wiadomości uczniów.

Ewaluacja
Ankieta (uczniowie przez pokazanie koła w kolorze zielonym-TAK i czerwonym-NIE odpowiadają na pytania)
1. Czy podobała wam się lekcja?
2. Czy zajęcia te pozwoliły wam lepiej utrwalić wiadomości z bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
3. Czy chcielibyście więcej lekcji z wykorzystaniem komputera?
Wyświetleń: 1229


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.