Katalog

Katarzyna Głogowska, 2014-02-14
Opole Lubelskie

Zajęcia przedszkolne, Ankiety

KARTA OBSERWACJI POZIOMU ROZWOJU DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO W POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCIACH

- n +


WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA TAK NIE CZASAMI
WYPOWIADA SIĘ WYRAZAMI
WYPOWIADA SIĘ PROSTYMI ZDANIAMI
WYPOWIADA SIĘ ROZWINIĘTYMI ZDANIAMI
ODPOWIADA NA PYTANIA WYRAZAMI
ODPOWIADA NA PYTANIA ZDANIAMI
OPERUJE BOGATYM SŁOWNICTWEM
PISANIE I SPRAWNOŚĆ MANUALNA
POPRAWNIE KREŚLI ZNAKI LITEROPODOBNE
KREŚLI ZNAKI LITEROPODOBNE I POPEŁNIA BŁĘDY
MA PROBLEMY Z UTRZYMANIEM SIĘ W LINIATURZE
PISZE LITERY , KTÓRE ZNA
INTERESOWANIE SIĘ TECHNIKĄ CZYTANIA
DOKONUJE ANALIZY SŁUCHOWEJ WYRAZÓW – SYLABY
DOKONUJE ANALIZY SŁUCHOWEJ WYRAZÓW - GŁOSKI 5 I WIĘCEJ
DOKONUJE ANALIZY SŁUCHOWEJ WYRAZÓW GŁOSKI – 3 , 4
CZYTA WYRAZY O PROSTEJ BUDOWIE FONETYCZNEJ
PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE
PRAWIDŁOWO OKREŚLA POŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW NA PŁASZCZYŹNIE
ORIENTUJE SIĘ W SCHEMACIE WŁASNEGO CIAŁA, POPRAWNIE OKREŚLA STRONY LEWA, PRAWA
PRAWIDŁOWO PORÓWNUJE PRZEDMIOTY POD WZGLĘDEM WYRÓŻNIONEJ CECHY
ROZPOZNAJE FIGURY GEOMETRYCZNE I NAZYWA JE
PROJEKTUJE PROSTE KOMPOZYCJE Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH
POPRAWNIE UŻYWA OKREŚLEŃ – TYLE SAMO, WIĘCEJ, MNIEJ
LICZY W ZAKRESIE 10
DODAJE NA KONKRETACH IODEJMUJE NA KONKRETACH
UMIEJĘTNOŚCI PRZYRODNICZE
ZNA ZASADY PRZECHODZENA PRZEZ ULICĘ
NAZYWA POPULARNE OWOCE I WARZYWA
WYMIENIA ZWIERZĘTA Z BLISKIEGO OTOCZENIA I ZNA ICH ZWYCZAJE
WYMIENIA NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ZACHODZĄCE W PRZYRODZIE PODCZAS RÓŻNYCH PÓR ROKU
ROZRÓŻNIA DRZEWA IGLASTE I LIŚCIASTE
ROZWÓJ FIZYCZNY
CHĘTNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH I GRACH ZESPOŁOWYCH
SPRAWNIE WYKONUJE ĆWICZENIA GIMNASTYCZE
PRZESTRZEGA ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W ZABAWACH I GRACH SPORTOWYCH
SPRAWNIE POSŁUGUJE SIĘ PRZYBORAMI SPORTOWYMI
ROZWÓJ ARTYSTYCZNY
SPRAWNIE POSŁUGUJE SIĘ PRZYBORAMI PLASTYCZNYMI
ZAPEŁNIA CAŁĄ PŁASZCZYZNĘ NA KTÓREJ RYSYJE
WYKONUJE PRACE ESTETYCZNIE
CHĘTNIE ŚPIEWA PIOSENKI
CHĘTNIE TAŃCZY
POPRAWNIE ODTWARZA PROSTE RYTMY
WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE ORGANIZACJA PRACY ORAZ ZACHOWANIE
ZGODNIE BAWI SIĘ W GRUPIE
CHĘTNIE UDZIELA POMOCY INNYM
UTRZYMUJE PORZĄDEKW MIEJSCU PRACY, ZABAWY
NA OGÓŁ POSIADA POTRZEBNE PRZYBORY
REAGUJE NA PROŚBY I POLECENIA NAUCZYCIELAOpracowała:
Katarzyna Głogowska
Nauczycielka w grupie 6-latków Oddziału Przedszkolnego- Szkoła Podstawowa Kamień
Wyświetleń: 485


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.