Katalog

Katarzyna Poraj, 2014-02-17
Świecie

Chemia, Karty pracy

Stężenie procentowe - zadania (karta pracy)

- n +

Stężenie procentowe – zadania

Zadania do pracy na lekcji
1. Ile gramów soli kuchennej i ile gramów wody należy użyć, aby otrzymać 200 g roztworu 15 – procentowego?
2. do 80 g 15 – procentowego roztworu kwasu solnego dodano 20 g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
3. Zmieszano dwa roztwory kwasu octowego: 125 g 10% i 175 g 6%. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
4. Uczeń rozpuścił 50 g soli w 150 cm3 wody o gęstości 1 g/cm3. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5. Z 200 g 5-procentowego roztworu odparowano 75 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
6. Do 5 kg 5-procentowego roztworu cukru dodano 100g cukru. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?


Zadanie domowe
1. Wypisz główne źródła zanieczyszczenia wód.
2. Wymień i opisz trzy sposoby oczyszczania ścieków.
3. Ile gramów wody i ile gramów sody należy odważyć aby otrzymać 200 g roztworu o stężeniu 2%.
4. Uczeń posłodził herbatę, dodając 1 łyżeczkę (5 g) cukru do 150 g płynu. Następnie dodał jeszcze jedną łyżeczkę cukru. Oblicz stężenie procentowe cukru w herbacie po dodaniu pierwszej łyżeczki cukru i po dodaniu drugiej łyżeczki cukru.


Zadania dla chętnych:
1. Korzystając z wykresu rozpuszczalności oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku potasu KCl w temperaturze 30 °C.
2. Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300 g 20% wodnego roztworu soli kuchennej, aby otrzymać 3% roztwór tej soli. Gęstość wody wynosi 1 g/cm3.
3. Zmieszano ze sobą trzy roztwory tej samej substancji: I- 100 g 80% roztworu, II- 200 g 40% roztworu i III-300 g 10% roztworu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Wyświetleń: 764


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.