Katalog

Katarzyna Poraj, 2014-02-17
Świecie

Chemia, Ćwiczenia

Stężenie procentowe - zadania

- n +

Stężenie procentowe - zadania

1. W 250 g roztworu znajduje się 50 g soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
2. Oblicz masę cukru, która znajduje się w 300 g roztworu o stężeniu 20 %.
3. Oblicz masę soli i masę wody, które znajdują się w 250 g roztworu o stężeniu 40%.
4. Ile wynosi stężenie procentowe po zmieszaniu 5 g cukru i 45 g wody.
5. Woda morska zawiera rozpuszczone sole. Stopień zasolenia wody morskiej i oceanicznej jest bardzo różny, np. Morze Bałtyckie zawiera do 1,1% soli (w tym 0,8% chlorku sodu NaCl), oceany – do 3,5% (w tym 2,7% chlorku sodu
NaCl), Morze Martwe – 22% (w tym 12% chlorku magnezu MgCl2, 7% chlorku sodu NaCl, 2,2% chlorku wapnia CaCl2, 1,2% chlorku potasu KCl).
Oblicz, ile kilogramów chlorku sodu pozostanie po odparowaniu do sucha 50 kg wody z Morza Bałtyckiego.
6. Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 1,5 dm3 5-procentowego roztworu o gęstości1,115 g/cm3.
7. Z 500 g 10-procentowego roztworu odparowano 200 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Wyświetleń: 542


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.