Katalog

Karolina Dobosz, 2014-03-11
Łochów

Technika, Konspekty

Konspekt lekcji techniki w szkole podstawowej

- n +

Temat dnia: Kartki okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet.
Czas trwania lekcji: 1 godz

Cele ogólne:
-Zapoznanie z wieloma różnymi technikami wykonania kartek na różne okazje
-kształtowanie wrażliwości estetycznej,
-doskonalenie sprawności manualnych

Cele operacyjne:
Uczeń:
-wykorzystuje zdobytą wiedzę i poznane techniki plastyczne w zadaniach praktycznych,
-aktywnie uczestniczy w zajęciach i doskonali sprawność manualną,
-potrafi wykonać pracę plastyczną, dbając o estetykę wykonania i odpowiedni dobór barw,
-zachowuje ład i porządek w swoim miejscu pracy.

Metody:
podające- pogadanka, rozmowa kierowana, prezentacja,
działalność praktyczna pod kierunkiem nauczyciela.

Formy: indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne: kartki kolorowe techniczne, wstążki, kokardki, dziurkacze, zszywacze, szablony, nożyczki, klej, taśma klejąca (zwykła i dwustronna), materiały, bibuła, kolorowy papier, brokat, cekiny.
Przebieg lekcji:

I. Część wstępna

1. Powitanie, czynności porządkowe.
Uświadomienie celu lekcji: pokazanie przykładowych kart z okazji Dnia Kobiet, omówienie przeznaczenia i okoliczności wręczania kart oraz doboru barw do nastroju i kompozycji.
2. Podanie tematu lekcji.
3. Wyjaśnienie zadania plastycznego i ustalenie kolejności etapów pracy:
-Pokaz wzorcowych kart okolicznościowych, ozdób i elementów dekoracyjnych, materiałów plastycznych,
-indywidualny wybór materiałów i opakowań dekoracyjnych (w zależności od zdolności i możliwości uczniów).

II. Część główna.
4.Praca indywidualna uczniów. Przygotowanie kart według wzoru oraz własnej inwencji twórczej, ozdabianie. Nauczyciel nadzoruje pracę i pomaga słabszym uczniom.

III. Część końcowa.
5.Ocena prac uczniów.
Urządzenie wystawy prac i omówienie ich.
- estetyka wykonania,
- prawidłowy dobór ozdób,
- właściwe rozplanowanie wzoru i poszczególnych
elementów dekoracyjnych,
- wyróżnienie dodatkowych indywidualnych pomysłów
wykorzystanych w pracy,
- nagradzanie zaangażowania, samodzielności w pracy,
- zapowiedź pracy na kolejną lekcję.
6.Porządkowanie miejsc pracy.

7.Pożegnanie z uczniami.
Wyświetleń: 2145


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.