Katalog

Bartłomiej Jamuła, 2014-03-13
Wałbrzych

Informatyka, Konspekty

Budowa komputera – procesor i płyta główna – najważniejsze elementy komputera.

- n +

Konspekt

Imię i nazwisko:

Data:.

Przedmiot : Informatyka

Klasa: I

Semestr: I

Ilość godzin lekcyjnych: 1 (1 X 45 min.)Temat lekcji: Budowa komputera – procesor i płyta główna – najważniejsze elementy komputera.

Cel lekcji:
Poznawczy, kształcący:
– uczeń zna podstawowe wiadomości z obsługi komputera
- uczeń zna podstawowe elementy składowe komputera
- uczeń potrafi omówić przeznaczenie poszczególnych elementów komputera

Metoda nauczania: pogadanka, pokaz wnętrza komputera.

Formy organizacyjne: praca zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- elektroniczne – prezentacja sprzętu komputerowego, przedstawienie części składowych komputera (procesor, pamięć RAM, k. Grafiki)

Tok lekcji:

1. Faza początkowa lekcji:
- przywitanie uczniów.
- sprawdzenie obecności uczniów.
- wpisanie nowego tematu do dziennika.
- przeprowadzenie zapowiedzianej 10 – minutowej kartkówki z poprzednich lekcji.

2. Faza śródlekcyjna:
- wprowadzenie do nowego tematu
- prezentacja zestawu komputerowego składającego się z 5 urządzeń: jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszy i drukarki.
- zapoznanie uczniów z budową zewnętrzną: jednostki centralnej, klawiatury i myszy.
- budowa wewnętrzna jednostki centralnej. Prezentacja i wyjaśnienie funkcji: płyty głównej, dysku twardego, stacji dyskietek i napędu CD-ROM oraz zasilacza.
- szczegółowe omówienie budowy i funkcji płyty głównej oraz znajdującego się w niej procesora.

Płyta główna – jest to płyta z tworzywa sztucznego , na której znajdują się najważniejsze układy elektroniczne komputera, odpowiedzialne za jego właściwą pracą: procesor pamięci oraz karty rozszerzeń np. karta graficzna, dźwiękowa, sieciowa czy karta telewizyjna. Pomiędzy wszystkimi układami biegną zatopione w płycie głównej cienkie metalowe połączenia, tzw. ścieżki przewodzące.

Na płycie głównej znajdują się specjalne gniazda nazywane złączami krawędziowymi lub slotami, w których umieszczone są karty rozszerzające. Możemy spotkać kilka typów złącz, w których każde jest innego koloru, co ułatwia ich rozróżnianie. Są to:
- ISA – Industry Standard Architecture – najstarszy typ złącza, rzadko dziś używany ze względu na wolny przepływ informacji (gniazdo czarne).
- PCI – Peripheral Components Interconnect – nowszy, szybki typ złącza, obecnie najczęściej wykorzystywany (gniazdo białe).
- AGP – Accelerated Graphic Port – bardzo szybkie złącze, przeznaczone wyłącznie do montowania kart graficznych (gniazdo białe).

Innym rozwiązaniem są zintegrowane płyty główne. W przeciwieństwie do tradycyjnego układu – płyta główna i karty rozszerzające – większość elementów zamontowana jest na stałe na płycie (układ ten często nazywany jest „all-in-one”, czyli „wszystko w jednym”).

Procesor – to układ elektroniczny będący najważniejszą częścią komputera, nazywany często jego mózgiem. Zarządza on pozostałymi elementami komputera, wykonuje wszystkie obliczenia i podejmuje najważniejsze decyzje. Szybkość działania procesora wpływa na szybkość pracy całego zestawu. Wyraża się ją w megahercach (1Hz – 1 operacja na sekundę, 1MHz – milion operacji na sekundę).

Aby procesor mógł pracować, musi mieć źródło, z którego pobiera polecenia i dane do obliczeń oraz miejsce, gdzie będzie umieszczał wyniki swojej pracy. Do tego procesor potrzebuje pamięci.

- pogadanka z uczniami. Zachęcenie uczniów do wspólnej rozmowy – zadawanie pytań dla lepszego zrozumienia tematu.

3. Faza końcowa lekcji:
- podsumowanie lekcji
- zadanie pracy domowej – utrwalenie materiału i przybliżenie nowych pojęć.
- Pożegnanie uczniów.
Wyświetleń: 1163


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.