Katalog

Bartłomiej Jamuła, 2014-03-13
Wałbrzych

Informatyka, Konkursy

Test z Informatyki- budowa komputera, sprzęt, oprogramowanie, jednostki

- n +

Test z Informatyki

Zestaw pytań:

Obsługa komputera

1. Pojemność to:
a. Podstawowy parametr użytkowy pamięci,
b. Ilość informacji, którą można zapisać w pamięci,
c. Ilość informacji przetwarzanych przez mikroprocesor,

2. Rozdzielczość to:
a. Parametr charakteryzujący kartę graficzną,
b. Ilość komórek w pamięci,
c. Ilość punktów wyświetlanych na ekranie,

3. Pamięcią zewnętrzną jest najczęściej:
a. Dysk magnetyczny,
b. Pamięć operacyjna,
c. Napęd dysków,

4. Urządzenia wejścia to:
a. Klawiatura, monitor,
b. Modem, ploter,
c. Klawiatura, skaner,

Podstawowe pojęcia stosowane w informatyce

1. Nazwa HARDWARE to:
a. Sprzęt – zestaw części tworzących komputer, każdą z nich można dotknąć i zobaczyć,
b. Oprogramowanie – Ciągi rozkazów oraz danych zapisane w pamięci komputera. Dzięki tym rozkazom komputer działa i przetwarza dane,
c. Rodzaj twardych dysków zewnętrznych,

2. Algorytm zapisany tak, że komputer potrafi go wykonać to:
a. Interpreter,
b. Schemat przetwarzania informacji,
c. Program,

3. Kompilowanie to:
a. Przetwarzanie kodu źródłowego na kod maszynowy (program),
b. Kojarzenie przez system konkretnego pliku z programem,
c. Porządkowanie miejsca na dysku,

4. Składnia języka to:
a. Poprawność napisanego tekstu w danym języku, w edytorze tekstu Word – poleceniem Pisownia,
b. Zestaw reguł definiujący sposób działania instrukcji,
c. Zdanie złożone przy wpisywaniu tekstu,


Budowa komputera

1. Na płycie głównej znajduje się:
a. BIOS, pamięć ROM, twardy dysk,
b. BIOS, procesor, pamięć operacyjna,
c. BIOS, twardy dysk, pamięć RAM,

2. W pamięci operacyjnej komputer:
a. Przechowuje wszystkie programy z którymi pracował,
b. Umieszcza programy i dane, z którymi w danej chwili pracuje,
c. Zapisuje wyniki pracy z danym programem,

3. Pierwszy komputer nazywał się:
a. Eniac,
b. IBM,
c. Atari,

4. Jednostka logiczna dysku twardego organizująca znajdujące się na niej pliki to:
a. klaster,
b. sektor,
c. ścieżka,

Korzystanie z Internetu

1. Oprogramowanie pozwalające łączyć się z odległymi serwerami poprzez sieć Internetu, umożliwia przeglądanie informacji zgromadzonych w postaci stron hipertekstowych to:
a. Klient poczty (np. Outlook),
b. Przeglądarka (np. Internet Explorer),
c. Sterowniki karty sieciowej,

2. Jak się nazywa szyfrowana wersja protokołu HTTP:
a. httpp,
b. https,
c. httpo,

3. Unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych to adres:
a. DHCP,
b. DNS,
c. IP,

4. Serwer poczty przychodzącej oraz wychodzącej to (przy konfiguracji klienta poczty elektronicznej):
a. SMTP ; POP3,
b. TTL ; SSL,
c. FTP ; PPoE,

5. 40 bitów to:
a. 4 Bajty [B],
b. 5 Bajtów [B],
c. 6 Bajtów [B],

Rozróżnianie typów plików

1. Plikami dźwiękowymi nie są:
a. MP3, RMI, MID,
b. WMA, OGG, WAV,
c. PDF, VOB, EXE

2. Plik wykonywalny to plik:
a. CRD,
b. DOC,
c. BAT,

3. Plikami graficznymi są pliki:
a. TIFF, GIF, PNG,
b. JPG, EXE, COM,
c. BMP, UFO, CRD,

4. Standardowy konwerter video systemu Windows to:
a. AVI,
b. WMV,
c. MPEG,

Znajomość systemu operacyjnego Windows

1. System operacyjny to:
a. Program, za pomocą którego można przetwarzać grafikę,
b. Program komputerowy, bądź zbiór programów, który zarządza sprzętem oraz aplikacjami komputera,
c. Program zawarty w pamięci ROM,

2. Za pomocą polecenia „ping” możemy:
a. Sprawdzić poprawność połączenia TCP/IP,
b. Wysłać wiadomość do klientów w sieci,
c. Wyłączyć komputer,

3. Rodzaj bazy danych, która zawiera informacje o zainstalowanych w komputerze urządzeniach, ustawienia wszystkich uruchamianych programów itp. steruje pracą systemu i ukazuje aplikacjom w jaki sposób mają działać, w systemie operacyjnym Windows jest to:
a. Rejestr,
b. Konsola,
c. Usługi,

4. Za pomocą polecenia „regedit” w polu „uruchom” wejdziemy:
a. W okno zarządzania komputerem.
b. W konsolę odzyskiwania systemu Windows,
c. W edytor rejestru systemu operacyjnego Windows,

5. Za pomocą polecenia „shutdown –i” w polu „uruchom”:
a. Wywołamy okno dialogowe zdalnego zamykania systemu Windows, w którym mamy możliwość ustawienia pewnych parametrów,
b. Zamkniemy system zaraz po uruchomieniu tego polecenia,
c. Nic się nie stanie, ponieważ nie jest to poprawna składnia polecenia,
6. Do jakiego katalogu domyślnie w systemie Windows instalują się programy (aplikacje)?:
a. c:Windows,
b. c:Documents and Settings,
c. c:Program Files,

7. Struktura hierarchiczna dysku pozwala otworzyć zbiór „plik1” ścieżką dostępu:
a. c:plik2,plik1,
b. c:kat1plik1,
c. c:plik1kat1,

8. Program z dysku można bezpośrednio uruchomić przy pomocy:
a. Zbioru tekstowego .txt,
b. Folderu głównego
c. Zbioru .exe,

Znajomość programów użytkowych typu: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych

1. Formatowanie dokumentu wiąże się z:
a. Założeniem katalogów na dysku,
b. Wprowadzeniem tekstu do dokumentu,
c. Ustawieniem parametrów programu dla wyglądu dokumentu,

2. Co to jest akapit?
a. Wcięcie w pierwszym wierszu tekstu,
b. Ciąg znaków między dwoma „enterami”,
c. Ciąg znaków z przynajmniej dwoma wierszami,

3. Jak tworzy się sztywną spację (spację nierozdzielającą):
a. ALT + SHIFT + spacja,
b. SHIFT + CTRL + spacja,
c. ALT + CTRL + spacja,

4. Masz tabelę pracowników w programie MS Excel, potrzebujesz dane pracowników z Krakowa:
a. Użyjesz polecenia Filtr Autofiltr z menu Dane, aby je wyciągnąć,
b. Użyjesz polecenia Znajdź z menu Edycja,
c. Użyjesz Sumy Pośrednie z menu Dane,

5. Który typ wykresu nie nadaje się do wielu serii?
a. Kolumnowy,
b. Słupkowy,
c. Kołowy,

6. Za pomocą jakiej formuły nie zsumujesz danych w komórkach D1, D2, D3:
a. =SUMA(D1:D3),
b. =D1+D2+D3,
c. =SUMA D1:D3,

7. Podstawowe obiekty w MS Access to:
a. Tabele, kwerendy, formuły,
b. Formuły, raporty, makra,
c. Strony, makra, moduły,

Znajomość programów graficznych

1. Nazwa RGB oznacza:
a. Red Green Blue,
b. Rom Good Bold,
c. Random Geil Balance,

2. Za pomocą programu graficznego nie można:
a. Zmienić format obrazu z BMP na JPG,
b. Zmienić format obrazu z JPG na PNG,
c. Zmienić format obrazu z TIFF na BAT,

3. Rodzajem grafiki nie jest grafika:
a. Obiektowa,
b. Wektorowa,
c. Rastrowa,

4. Format pliku graficznego, powszechnie stosowany na stronach WWW ze względu na możliwość tworzenia animacji z paletą 256 kolorów i dwustronną przezroczystością to:
a. JPEG,
b. GIF,
c. BMP,

Znajomość pojęć z zakresu multimediów

1. Z jakich elementów składa się adres e-mail – podaj odpowiednią kolejność od lewej do prawej strony:
a. Nazwa konta pocztowego, @, adres internetowy serwera pocztowego,
b. Adres internetowy serwera pocztowego, @, nazwa konta pocztowego,
c. @, adres internetowy serwera pocztowego, nazwa konta pocztowego,

2. Co oznacza skrót WWW?
a. Word Wan Warior,
b. Word Wide Web,
c. Works Wentary Web,

3. Jaką pojemność najczęściej posiada płyta DVD-R?
a. 4 GB,
b. 4,7 GB,
c. 4,6 GB,

4. Mając taki adres IP 192.168.0.103 – komputer w sieci ma numer:
a. 192,
b. 168,
c. 103,

5. Lokalna sieć komputerowa to:
a. WAN,
b. LAN,
c. DSL,
Przeliczanie jednostek i układów

1. Mając łącze internetowe o prędkości 2 Mb/s jak szybko możemy pobierać informacje z sieci (nie wliczając strat, zakłóceń itd.) podając wynik w KB?2. W domowej sieci znajdują się dwa komputery – sieć zbudowana jest na sieci Fast Ethernet – 100Mb/s. Jak długo będzie się przegrywał film o wielkości 700MB z jednego komputera na drugi? (nie wliczając strat, zakłóceń itd.)3. Skonwertuj liczbę 67 w systemie dziesiętnym na system binarny
(napisz obliczenia):

Dzielimy liczbę na dwa (system dwójkowy)
Jeśli jest reszta oznaczmy „1” jeśli nie ma reszty „0”. Odczytujemy wynik od dołu

67:2 |1
33:2 |1
16:2 |0
8:2 |0
4:2 |0
2:2 |0
1:2 |1

100001
wynik: ................

4. Skonwertuj liczbę 110101 w systemie dwójkowym na system dziesiętny
(napisz obliczenia):

Od prawej strony spisujemy kolejno mnożąc przez 2 i podnosząc do potęgi począwszy od zero aż do ostatniej (podnosząc cały czas o jedną) zaczynając od prawej strony (od tyłu):

1100101
1*20+0*21+1*22+0*23+1*24+1*25 = 1+0+4+0+16+32 = 53

53
wynik: .......
Wyświetleń: 813


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.