Katalog

Agata Flaga, 2014-03-31
Wadowice

Różne, Konkursy

Scenariusz konkursu profilaktycznego

- n +

SCENARIUSZ KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
„MĄDRYM BYĆ – DOBRZE ŻYĆ”
DLA KLAS PIERWSZYCH GMINAZJUM

KONKURENCJA I
Udzielenie odpowiedzi na pytania. Każda drużyna odpowiada na 4 losowo wybrane pytania.
1. Co oznacza pojęcie „dopalacze”?
- grupa substancji o działaniu psychoaktywnym
- sprytne substancje, usprawniające pamięć i koncentrację
2. Wymień 3 powody sięgania przez nastolatki po dopalcze/narkotyki.
- ucieczka od problemów
- nuda
- poszukiwanie pobudzenia
- dodawanie odwagi
- chęć przystosowania się do grupy
- ciekawość
3. Wymień 3 zagrożenia płynące z korzystania z sieci.
- treści nielegalne i szkodliwe
- niebezpieczeństwo w prawdziwym świecie
- nękanie w Internecie
- łamanie prawa
- uzależnienie o surfowania po sieci
4. Co oznacza skrót IAD?
zespół uzależnienia od Internetu
5. Podaj 2 skutki używania dopalaczy.
- problemy zdrowotne
- uzależnienie psychiczne
6. Scharakteryzuj RASTAFARJAN.
7. Scharakteryzuj CHULIGANÓW.
8. Kto jest rzecznikiem praw dziecka?
Marek Michalak
9. Wymień najważniejsze akty prawne w Polsce, które gwarantują prawa dziecka.
- Konstytucja RP
- Konwencja o Prawach Dziecka
- Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
10. Wymień 5 praw dziecka.
- prawo do wychowywania się w rodzinie
- adopcji
- oświaty i nauki
- kultury, wypoczynku, rozrywki
- ochrony zdrowia i opieki medycznej
- rozwoju osobowości, swobody wyznania
- dostępu do informacji
- nietykalności osobistej
- prywatności
- równości
11. Co to jest Konwencja o Prawach Dziecka?
umowa międzynarodowa, która zawiera zbiór praw; zawiera 41 artykułów zawierających prawa osobiste, socjalne, polityczne, specjalne
12. Od którego roku w Polsce zaczęła obowiązywać Konwencja Praw Dziecka? 1991

KONKURENCJA II
Oceń, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Każda grupa otrzymuje 3 zdania.
1. Uzależniają się tylko słabi. Odp. fałsz
2. Jeśli biorę tylko dla przyjemności to się nie uzależnię. Odp. fałsz
3. Dopalacze są bezpieczną alternatywą dla substancji nielegalnych. Odp. fałsz
4. Wszystkie dzieci i młodzież do 18 r.ż.mają prawo do nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej. Odp. prawda
5. Subkultura skinheadzi charakteryzuje się pozytywnym stosunkiem do innych narodów. Odp. fałsz
6. Internet jest źródłem dobrej i wartościowej rozrywki. Odp. prawda
7. Hipisi to subkultura, która przestrzegała „święte normy społeczne”. Odp fałsz
8. Anonimowość na internecie jest złudna. Odp. prawda
9. ONZ obchodzi Dzień Dziecka 20 listopada. Odp. prawdaKONKURENCJA III
Scenki.
Waszym zadaniem jest odegranie scenek. Macie w umiejętny sposób stanowczo odmówić, nie urażając uczuć drugiej osoby.
Scenka 1
Twój najlepszy przyjaciel, z którym znasz się od przedszkola od jakiegoś czasu zachowuje się inaczej- mienił styl ubierania się, słucha dziwnej muzyki… Namawia Ciebie, abyś zrobił to samo. Przekonaj go, że Ty nie skorzystasz z jego propozycji.

Scenka 2
Przed Tobą trudny sprawdzian z całego półrocza. W I semestrze zbytnio nie przykładałeś się do tego przedmiotu i masz spore zaległości. Kolega proponuje Ci dopalcza, po którym będziesz mógł całą noc wkuwać i wogóle nie czuć zmęczenia… Odmów!

Scenka 3
Kolega z wielkim przejęciem opowiada Ci o swoim wczorajszym 5 godzinnym pobycie w wirtualnym świecie- poznał wiele ciekawych ludzi, dowiedział się zadziwiających rzeczy…Dzisiaj zamiast pójść do szkoły moglibyście posiedzieć u niego w domu, jego rodzice są w pracy i poserfować troszkę… Odmów!

KONKURENCJA IV
Ulotka informacyjna o dopalaczach.
Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie ulotki informacyjnej o dopalaczach, w której mają się znaleźć zagadnienia:
- co to są dopalacze?
- zagrożenia płynące z ich używania
- przestrogi

KONKURENCJA V
Krzyżówka
Zadanie dolega na rozwiązaniu krzyżówki.


1.Jedno z praw dziecka. Odp: opieka medyczna
2.Dopalacze w postaci tabletek są substancją. Odp:syntetyczną
3.Człowiek ogolony na łyso, ubrany na czarno, noszący glany. Odp:skinhed
4.Inaczej „uzależnienie od Internetu”. Odp:internetoholizm
5.Grupy społeczne wyodrębnione według jakiegoś kryterium.Odp: subkultury
6.Subkultura rdzennie polska , poczatek lat 70, inni to frajerzy. Odp:gitowcy
7.Sieć internetowa jest niezależna i ……… Odp:dynamiczna
8.Inaczej szalikowcy.Odp: pseudokibice
9.Może być zły, inaczej samopoczucie.Odp: nastrój
10. …………. socjalne dziecka . Odp: prawa

KONKURENCJA VI
Przedstaw w formie graficznej sylwetkę charakterystyczną dla wylosowanej subkultury.Wyświetleń: 539


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.