Katalog

Aneta Samborska, 2014-03-31
Piotrków Drugi

Pedagogika, Ankiety

Ankieta badająca stosunek ucznia do zadań szkolnych

- n +

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Proszę o jej wypełnienie ponieważ pragnę poznać Twój stosunek do zadań szkolnych. Nie ma w niej dobrych czy złych odpowiedzi. Bardzo Cię proszę o odpowiedzi szczere i wiarygodne.


Data badania :
Pseudonim :
Wiek :
Płeć : K M

Proszę zaznacz w skali od 1 do 5 Twoją odpowiedź, zakreślając wybraną cyfrę kółkiem (cyfra 1 oznacza „nie” bądź „nigdy”, cyfra 3 jest neutralna, cyfra 5 oznacza „tak” bądź „zawsze” ).


1. Oceń swoją punktualność w przychodzeniu na zajęcia szkolne :
1 2 3 4 5
2. Jak często zdarza Ci się opuszczać lekcje bez uzasadnionej przyczyny (np. choroba, sytuacje rodzinne)?
1 2 3 4 5
3. Czy nosisz materiały potrzebne na lekcje ?
tak nie
4. Oceń swoją aktywność na lekcjach :
1 2 3 4 5
5. Oceń swoją systematyczność w odrabianiu prac domowych:
a) pisemnych 1 2 3 4 5
b) ustnych 1 2 3 4 5
6. Jeśli dostaniesz złą ocenę, czy starasz się ją poprawić ?
1 2 3 4 5
7. Jak oceniasz swój stosunek do odrabiania prac domowych?
1 2 3 4 5
8. Jak oceniasz swoją samodzielną pracę domową ?
1 2 3 4 5
9. Jaka jest Twoja wytrwałość i systematyczność w uczeniu się ?
1 2 3 4 5
10. Jak oceniasz Twoją aktywność związaną ze wzbogacaniem swojej wiedzy ?
a) w zakresie przedmiotów szkolnych 1 2 3 4 5
b) w zakresie języków obcych 1 2 3 4 5
c) w zakresie innych zainteresowań 1 2 3 4 5
11. Oceń jak często czytasz książki i czasopisma :
1 2 3 4 5
12. Jak często uczestniczysz w pozaszkolnych spotkaniach edukacyjnych ?
1 2 3 4 5
13. Oceń swoją dbałość o mienie szkoły :
1 2 3 4 5
14. Jaki jest Twój udział w pracach na rzecz klasy i szkoły ?
1 2 3 4 5
15. Jaki jest Twój udział w imprezach organizowanych przez szkołę ?
1 2 3 4 5
16. Oceń na ile znasz tradycję swojej szkoły :
1 2 3 4 5
17. Jak często zdarza Ci się być inicjatorem prac na rzecz klasy ?
1 2 3 4 5
18. Jak często zdarza Ci się być inicjatorem prac na rzecz szkoły ?
1 2 3 4 5
19. Jaki jest Twój stosunek do wykonywania poleceń nauczycieli uczących :
1 2 3 4 5
20. Jaki jest Twój stosunek do wykonywania poleceń nauczycieli nie uczących Cię :
1 2 3 4 5
21. Jaki jest Twój stosunek do wykonywania poleceń personelu administracyjnego :
1 2 3 4 5
22.Oceń swoją dbałość o czystość swego ubrania :
1 2 3 4 5
23. Określ swój stosunek do zasad higieny osobistej ?
1 2 3 4 5
24. Oceń swoją troskę o estetykę wyglądu osobistego :
1 2 3 4 5
25. Określ swoją aktywność fizyczną :
1 2 3 4 5
26. Jak oceniasz racjonalność swojego trybu życia ?
1 2 3 4 5
27. Czy palisz papierosy ? Jeśli tak, to określ jak często :
tak 1 2 3 4 5
nie
28. Czy pijesz alkohol ? Jeśli tak, to określ jak często :
tak 1 2 3 4 5
nie
29. Czy bierzesz narkotyki ? Jeśli tak, to określ jak często sięgasz po narkotyki :
tak 1 2 3 4 5
nie


Wyświetleń: 467


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.