AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Proch, 2014-04-07
Kościan

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz zajęć dla klasy II "Tylko na zielonym" z wykorzystaniem cyklu "Wesoła szkoła i przyjaciele"

- n +Scenariusz zajęć
klasa II


Temat bloku: Bezpiecznie na drodze .
Temat dnia: Tylko na zielonym .
Czas: 3 godziny dydaktyczne


Cele ogólne:
- wdrażanie dzieci do uważnego słuchania nauczyciela i wypowiedzi rówieśników;
- rozbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poprzez zabawy, zagadki i ilustracje,
- utrwalanie słownictwa związanego z bezpieczeństwem;
- doskonalenie umiejętności porównywania liczb w zakresie 10;
- wdrażanie do dbałości o staranność kart pracy i wykonywanych prac;
- doskonalenie umiejętności współdziałania z grupą;
- utrwalenie wiadomości związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym;
- wdrażanie do zgodnej zabawy i dbałości o wzajemne bezpieczeństwo;

Cele szczegółowe:

Uczeń:
- wyodrębnia postacie i zdarzenia, ustala kolejność zdarzeń;
- umie dokonać oceny postępowania postaci;
- dokonuje analizy i syntezy słuchowo - wzrokowej wyrazów;
- czyta tekst ze zrozumieniem;
- porównuje liczby w zakresie 10;
- rozumie, że należy pomagać młodszym i słabszym w różnych sytuacjach życiowych;
- rozpoznaje sygnalizację dźwiękową dla niewidomych;
- zna dźwięki pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym;
- z zaangażowaniem i uwagą uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych;

Odniesienia do podstawy programowej:

Uczeń w klasie II:
1.1.a – uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
1.1.b – czyta i rozumie proste teksty przeznaczone dla dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym;
1.2.b – w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów;
1.2.e – pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
1.3.c – uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa;
3.1.a. – realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje);
5.1. – odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych, pomaga potrzebującym;
5.9. – zna zagrożenia ze strony ludzi, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112;
7.1. – liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1;
7.3. - porównuje dwie dowolne liczby w zakresie 10 (słownie i z użyciem znaków <, > =);
9.3. – wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków komunikacji;
10.4.e. – przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych;
10.4.f. – potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;


Metody pracy:

oparte na słowie: rozmowa nauczyciela z uczniami, układanie pytań , praca z tekstem

oparte na oglądzie: pokaz znaków drogowych, obserwacja prezentacji, pokaz sposobu wykonania zadania (multibook),

oparte na działaniu: przyczepianie zdjęć i napisów do tablicy, układanie zasad z puzzli, uczestnictwo w zabawach ruchowych i pląsach,

Formy pracy:

zbiorowa, grupowa, indywidualna jednolita i zróżnicowana;

Środki dydaktyczne:
koła w 4 kolorach, multibook, laptop, rzutnik, prezentacja z odgłosami ruchu drogowego, podręcznik, karty pracy, karty do pracy indywidualnej, płyty CD z muzyką do zabaw ruchowych, magnetofon, ilustracje z pojazdami i znakami drogowymi, puzzle z zasadami ruchu drogowego, „puszka Pandory” z opisanymi zachowaniami dzieci

Przebieg zajęć:

1. Część wstępna – wprowadzenie do tematu.
- wejście do sali, wylosowanie przez każde z dzieci koła w jednym z czterech kolorów, zajęcie miejsca przy stoliku zielonym, czerwonym, żółtym lub niebieskim, ustalenie, z czym kojarzą się dzieciom te kolory;
- poinformowanie, że dzisiaj w dalszym ciągu będziemy zajmować się bezpieczeństwem podczas poruszania się po drogach, trenować prawidłowe przechodzenie przez ulicę, dowiemy się, co robić, aby pomóc innym w byciu bezpiecznym;
- przypomnienie wrażeń z wczorajszej wycieczki; nazwanie pojazdów, które mogły obserwować dzieci; ustalenie, że „grupa czerwona” to samochody ciężarowe, „grupa żółta” to samochody osobowe (dwuślady), „grupa zielona” – rowerzyści (jednoślady), „grupa niebieska” – piesi; przedstawiciele grup przyczepiają do tablicy odpowiednie rysunki, grupy proponują, jaki ruch i dźwięk będzie je charakteryzował.

2. Zabawa śródlekcyjna „Obserwujemy ruch drogowy”.
- nauczyciel czyta opowiadanie (opowiadanie tworzymy indywidualnie w zależności od potrzeb), jeżeli dzieci usłyszą swój kolor albo pojazd, wstają, wydają dźwięki i naśladują ruchy kierowcy, rowerzysty, pieszego.

3. Praca z tekstem.
- uważne słuchanie tekstu „Tylko na zielonym” (P. s. 12, 13); - dzieci siedzą w kręgu na dywanie;
- wyjaśnienie tytułu opowiadania;
- wyodrębnienie postaci występujących w opowiadaniu,
- ustalenie kolejności zdarzeń,
- próby dokończenia tej historii,
- scenki dramowe – przedstawienie w zespołach 3-osobowych przygody głównej bohaterki, Kasi.

4. Omówienie treści obrazów historyjki (K.P. s. 15)
- uczniowie omawiają poszczególne obrazki, a następnie, korzystając z multibooka, dobierają do nich podpisy;
- wycinanie i przyklejanie podpisów na karcie pracy.


5. Ruchowa zabawa „Jeśli znasz przepisy”
- do znanej melodii „Kiedy mi wesoło” uczniowie śpiewając:
„Jeśli znasz przepisy
i znaki koniecznie,
to po każdej drodze
wędrujesz bezpiecznie.
Każdy jest bezpieczny tak,
ze światłami za pan brat,
maszeruje raz i dwa,
kto zasady dobrze zna.”
wykonują układ choreograficzny.

6. Układanie z puzzli wybranych zasad ruchu drogowego
- grupy przy stolikach otrzymują pocięte na kawałki rymowane zasady ruchu drogowego (zał.),
- układają je i przyczepiają do tablicy,
- dobierają do zasad właściwe, ich zdaniem, znaki drogowe.

7. Rozmowa na temat pomocy młodszym koleżankom i kolegom, uzupełnianie ostrzeżenia dla koleżanek i kolegów (K.P. s.16).
Dzieci analizują sytuacje przedstawione na ilustracji w kartach pracy - s.31, układają do nich zadania i ustalają, w jaki sposób zostały zapisane wykonane czynności matematyczne.

8. „Co powiesz koledze?” – zabawa ruchowa do melodii piosenki „To znaki drogowe”(uczniowie ustawieni w kręgu podają sobie w rytm muzyki puszkę z pytaniami. Kiedy muzyka milknie, dziecko, które trzyma puszkę, losuje pytanie i odpowiada na nie).
„Co powiesz koledze, który:
- przechodzi przez jezdnię w niedozwolonym miejscu;
- chce przejść przez jezdnię;
- chce przejść na czerwonym świetle,
- przebiega przez jezdnię;
- bawi się w pobliżu jezdni;
- wychodzi na jezdnię zza autobusu;
- idzie drogą, gdzie nie ma chodnika;
- gra w piłkę na ulicy;
- przechodzi przez jezdnię na zielonym świetle;
- zatrzymuje się na chodniku przed wejściem na pasy;
- idzie prawą stroną drogi w miejscu, gdzie nie ma chodnika.

9. Rozpoznawanie odgłosów drogowych, w szczególności sygnalizacji na przejściu dla niewidomych
– wykorzystując laptop i rzutnik nauczyciel odtwarza różne dźwięki związane z ruchem drogowym; po podaniu odpowiedzi przez dzieci pojawia się obraz z rozwiązaniem, umożliwiający sprawdzenie poprawności odpowiedzi.

10. Porównywanie liczb w zakresie 10
– wspomagani przez nauczyciela uczniowie wykonują zadanie 1 i 2 na K.PM. s.10,
- dzieci, które zakończą wykonywanie zadań, otrzymują zróżnicowane pod względem stopnia trudności karty pracy.

11. Praca domowa – uczniowie wykonują ćw. 5 ze s.15 K.P. i zad. 4 ze s.11 K.PM., dla chętnych zadanie z kangurkiem ze s. 11

12. Podsumowanie pracy
– obejrzenie krótkiego filmu podsumowującego zasady zachowania się w ruchu drogowym
- uczniowie, zapisują na kolorowych kółkach, które otrzymali na początku zajęć, co w ciągu dzisiejszego dnia było dla nich najbardziej interesujące, co najlepiej zapamiętają.

Katarzyna ProchZgłoś błąd    Wyświetleń: 975


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.