Katalog

Artur Mikulski, 2014-04-24
Potworów

Lekcja wychowawcza, Ankiety

"System oceny zachowania" - ankieta dla uczniów.

- n +

Ankieta dla uczniów
„System oceny zachowania”
Poniższa ankieta jest anonimowa, a jej celem jest uzyskanie Waszej opinii na temat systemu oceny zachowania. W każdym punkcie prosimy zaznaczyć jedną wybrana odpowiedź. Dziękujemy za pomoc i zrozumienie.

1. Znam kryteria oceny zachowania.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
2. Na początku roku szkolnego zostałem(-am) zapoznany(-a) z nowym systemem oceny zachowania.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
3. Kryteria oceny zachowania są dla mnie zrozumiałe.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
4. Znam skalę punktową oceny zachowania.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
5. Punktowy system oceny zachowania uważam za sprawiedliwy.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
6. Obecny system zachowania daje możliwość uzyskania oceny wzorowej.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.

7. Obecny system daje możliwość poprawienia swojej oceny zachowania.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
8. Punktacja systemu jest surowa.
e) zdecydowanie tak
f) raczej tak
g) raczej nie
h) zdecydowanie nie.
9. Chciałbym być nadal oceniany (-a) takim systemem.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
10. Obecny system oceny zachowania jest bardziej obiektywny niż poprzedni.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
11. Punktowy system oceniania motywuje ucznia do odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
12. Punktowy system oceniania daje uczniom poczucie bezpieczeństwa w naszej szkole.
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie.
Wyświetleń: 523


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.