Katalog

Karolina Olczak, 2014-05-05
Częstochowa

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Sprawdzian - java funkcje

- n +

1. Instrukcje wykonywane w ramach funkcji są ujęte w:
a) ( ) (nawiasy zwykłe)
b) { } (nawiasy klamrowe)
c) [ ] (nawiasy prostokątne)

2. Poprzez wykonanie jakiej instrukcji funkcja zwraca wynik działania?
a) continue
b) while
c) return

3. Poszczególne elementy listy parametrów funkcji oddzielone są od siebie:
a) ; (średnikiem)
b) _ (podkreśleniem)
c) , (przecinkiem)

4. Funkcja wszystkie potrzebne dane do wykonania powinna otrzymywać:
a) ze zmiennych globalnych
b) przez listę parametrów
c) przez deklaracje zmiennych lokalnych

5. W jaki sposób można przekazać parametry do funkcji?
a) przez wartość
b) przez adres
c) obie odpowiedzi są prawidłowe

6. Funkcja może modyfikować wartości zmiennych przekazywanych jako parametry.
a) prawda
b) fałsz

7. Funkcje rekurencyjne są funkcjami:
a) które w swoim ciele wywołują samą siebie
b) które w swoim ciele wywołują inne funkcje
c) które w swoim ciele wywołują określoną funkcję

8. Funkcje rekurencyjne charakteryzują się:
a) duża szybkość wykonywania
b) może nastąpić przepełnienie stosu
c) obie odpowiedzi są prawidłowe

9. W języku C++ jest możliwość deklarowania funkcji które posiadają takie same nazwy ale mają
różne interfejsy. Są to:
a) funkcje przeciążone
b) funkcje przeładowane
c) obie odpowiedzi są prawidłowe10. Co wyświetli się na ekranie po wykonaniu poniższego fragmentu
programu?

int funkcja(int a, int b)
{
int s=0;
s=a+b;
return s;
}
main()
{
int x;
x=funkcja(3,5);
cout< getchar();
}

11. Określ, czy poprawne są definicje funkcji. Jeśli zauważysz błąd popraw go.
a)
void usmieszek()
{
cout<<”: )”;
}
b)
int dodaj (int a, int b)
{
return a/b;
}

12. Podaj przykład funkcji, która pobiera dwa argumenty typu float, a przyjmuje wartość typu integer.

13. Czym różnią się parametry formalne funkcji od parametrów aktualnych?.

14. Czy najczęściej grozi niepoprawny warunek zakończenia wywołań funkcji rekurencyjnych?

15. Poniżej zdefiniowana jest rekurencyjnie funkcja wyznaczająca wartość dowolnego n-tego wyrazu ciągu:

int ciag (int i)
{
if (i= =1 || i= = 2) return 3;
else return ciag(i-1) +3*ciag(i-2);
}
Na jej podstawie oblicz wartość czwartego wyrazu ciągu.
Wyświetleń: 698


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.