Katalog

Izabela Kałuska, 2014-05-06
Zbąszyń

Chemia, Konkursy

Konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach Jana Czochralskiego

- n +

KONKURS
„JAN CZOCHRALSKI“


„Ojczyzna ponad wszystko – była to myśl przewodnia Ojca. O Niej myślał, dla Niej pracował, dla Niej zdobywał sławę i dla Niej tyle cierpiał.”
Córka J. Czochralskiego
1. Jan Czochralski urodził się:
a) 23 października 1880 r. c) 23 października 1885 r.
b) 23 października 1985 r. d) 23 października 1890 r.

2. Rodzice Czochralskiego to:
a) Franciszek i Marta c) Franciszek i Marianna
b) Marian i Franciszka d) Franciszek i Maria

3. Jego miasto rodzinne to:
a) Krotoszyn c) Kurnik
b) Kcynia d) Kwidzyń

4. Jaką szkołę ukończył Jan Czochralski?
a) Seminarium Duchowne c) Szkołę Techniczną
b) Seminarium Nauczycielskie d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

5. Czochralski nie odebrał świadectwa maturalnego ponieważ:
a) nie zdał matury
b) nie zgadzał się z uzyskanymi ocenami
c) nie podszedł w ogóle do matury
d) był chory

6. Pierwszą pracę podjął w :
a) zakładzie stolarskim c) aptece
b) szpitalu d) sklepie konfekcyjnym

7. Pod koniec 1904 r. Czochralski wyjechał do:
a) Londynu c) Nowego Jorku
b) Berlina d) Paryża
8. Wówczas rozpoczął pracę u dr. Herbranda, u którego prowadził analizy:
a) rud c) smarów i metali
b) olejów d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

9. Po kilu latach pracy w AEG (Allgemeine Elektrizitaets – Gesellschaft) objął stanowisko kierownika laboratorium badania:
a) stali i żelaza c) stopów metali
b) rud magnezu d) rud cynku

10. Swoją przyszłą żonę poznał na:
a) Politechnice w Charlottenburgu
b) Wydziale Sztuki Uniwersytetu Berlińskiego
c) Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu
d) Uniwersytecie Londyńskim

11. Żona Czochralskiego z zawodu była:
a) skrzypaczką c) artystką
b) wiolonczelistką d) pianistką

12. Tytuł zawodowy inżyniera chemika zdobył w:
a) 1905 r. c) 1910 r.
b) 1908 r. d) 1920 r.

13. Będąc asystentem W. von Moellendorffa zajmował się:
a) metalami i metalografią c) destylacją alkoholi
b) towaroznawstwem d) alotropią węgla

14. Odkrycia szybkości krystalizacji metali Czochralski dokonał przypadkowo przez zanurzenie w tyglu z cyną:
a) papierosa c) długopisu
b) pióra d) cygara

15. We Frankfurcie nad Menem jako kierownik laboratorium przemysłowego opatentował:
a) metal B c) metal C
b) metal A d) metal D

16. Powyższy patent znalazł rozległe zastosowanie w:
a) budownictwie c) lotnictwie
b) przemyśle samochodowym d) kolejnictwie

17. W 1919 r. wraz z kolegami założył:
a) Niemieckie Towarzystwo Metaloznawcze
b) Austriackie Towarzystwo Metaloznawcze
c) Ogólnonarodowe Towarzystwo Metaloznawcze
d) Polskie Towarzystwo Metaloznawcze

18. W 1924 r. na słynnej wystawie technicznej oprowadzając niemieckiego prezydenta Hindenburga rozmawiał z nim w języku:
a) niemieckim c) polskim
b) angielskim d) rosyjskim

19. Henry Ford, słynny amerykański przemysłowiec zaproponował Czochralskiemu pracę w swojej firmie. Nasz uczony:
a) przyjął ofertę na krótki czas c) pracował u Forda kilka lat
b) nie skorzystał z oferty d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

20. Czochralski wrócił do Polski w 1929 r. ponieważ:
a) sprawy rodzinne wymagały tego
b) otrzymał zaproszenie od chemika Ignacego Mościckiego
c) został wydalony z Niemiec
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

21. Po powrocie do kraju objął posadę profesora na Wydziale Chemii:
a) Politechniki Poznańskiej c) Politechniki Krakowskiej
b) Politechniki Wrocławskiej d) Politechniki Warszawskiej

22. Wybudowaną willę w rodzinnym mieście nazwał Margowo na cześć swojej:
a) matki c) wnuczki
b) córki d) żony

23. Współpracując z Ministerstwem Spraw Wojskowym zorganizował:
a) Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa
b) Dział Metalurgiczny w Chemicznym Instytucie Badawczym
c) Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

24. Podczas II wojny światowej Czochralski:
a) stanął po stronie okupanta c) nie opowiedział się po żadnej stronie
b) nie podjął współpracy z okupantem d) współpracował z obiema stronami

25. Zorganizowany przez niego w 1939 r. Zakład Badań Materiałów:
a) pomagał żołnierzom Armii Krajowej (AK)
b) sabotował Niemców
c) pracował tylko i wyłącznie dla okupanta
d) prawidłowe odpowiedzi a i b

26. W którym roku po raz pierwszy aresztowano Czochralskiego pod zarzutem współpracy w okupantem?
a) 1945 r. c) 1949 r.
b) 1948 r. d) 1952 r.

27. Jak nazywały się Zakłady Chemiczne, które założył wraz z rodziną zaraz po wojnie?
a) BIONET c) BIONIKA
b) BION d) BIOTYKA

28. Jan Czochralski zmarł na serce:
a) 22 kwietnia 1949 r. c) 22 kwietnia 1950 r.
b) 22 kwietnia 1989 r. d) 22 kwietnia 1953 r.

29. Który rok Sejm RP ustanowił Rokiem Jana Czochralskiego?
a) 2011 r. c) 2012 r.
b) 2013 r. d) 2010 r.

30. Metoda Czochralskiego to najstarsza i najpowszechniej stosowana na świecie metoda produkcji monokryształów:
a) metali c) stopów
b) półmetali d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wyświetleń: 392


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.