Katalog

Beata Ochmańska, 2014-05-08
Ostrów

Technika, Konspekty

Konspekt do lekcji techniki

- n +

Konspekt do lekcji techniki w oddziale gimnazjalnym.


Czas trwania: 45 minut
Klasa: Oddział gimnazjalny
Temat: Nasi skrzydlaci przyjaciele
Cele:
Główny: Uczeń nazywa i wykonuje ptaki zimujące w naszym kraju.
Operacyjne:
• Uczeń nazywa obecna porę roku oraz opisuje przyrodę
• Nazywa zbliżającą się porę roku
• Określa jak zwierzęta przygotowują się do zimy
• Wie jak człowiek może pomóc przetrwać zwierzętom ten trudny czas
• Nazywa ptaki zimujące w naszym kraju
• Obrysowuje szablon
• Wycina po linii narysowane kształty
• Łączy wybrane elementy w całość
• Okleja wycięte elementy
• Przestrzega zasad BHP
Metody: pogadanka, pokaz, praktycznego działania, instruktaż
Formy: indywidualna, grupowa
Materiały: szablony, kolorowy blok techniczny, ołówki, nożyczki, klej, bibuła, ilustracje z ptakami, ilustracja karmnika, podkładki


Tok lekcji
1. Powitanie.
2. Wprowadzenie do tematu.
Nauczyciel objaśnia uczniom czego dotyczyć będą zajęcia i prezentuje temat lekcji (ok. 3min.).
3. Pogadanka dotycząca tematu lekcji (przykładowe pytania – ok. 4min.)
 Jaka obecne mamy porę roku?
 Jak wygląda teraz przyroda?
 Jaka pora roku niedługo do nas zawita?
 Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
 Jak my możemy pomoc im przetrwać ten trudny czas?
4. Nauczyciel prezentuje uczniom ilustracje przedstawiające różne ptaki. Uczniowie rozpoznają i nazywają te które zostają u nas na zimę (ok. 4 min.).
5. Zapoznanie uczniów z zadaniami. Uczniowie wykonują ptaki (gil i sikorka). Nauczyciel prezentuje przykładowe prace, określa jakie materiały będą potrzebne do ich wykonania, przypomina o przestrzeganiu zasad BHP oraz właściwym gospodarowaniu materiałami (ok. 3min.).
6. Dokładny instruktaż odnoszący się do sposobu wykonania pracy.
7. Rozdanie materiałów (ok. 2 min.).
8. Praca indywidualna (ok. 25min.). Uczniowie zostają podzielni na dwie grupy. Pierwsza grupa będzie oklejać bibuła wycięte elementy oraz łączyć je ze sobą (gil). Druga grupa wykona sikorkę. Uczniowie samodzielnie będą obrysowywać szablony, wycinać obrysowane kształty i łączy je ze sobą.
9. Po skończonej pracy nauczyciel przypina wykonane ptaki we wcześniej przygotowanym karmniku.
10. Pochwala dla wszystkich uczniów.
11. Porządkowanie pracowni.
12. Pożegnanie (ok. 4min).
Wyświetleń: 2269


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.