Katalog

Beata Ochmańska, 2014-05-08
Ostrów

Technika, Konspekty

Konspekt do lekcji techniki

- n +

KONSPEKT DO LEKCJI TECHNIKI


Uczestnicy: klasy gimnazjalne I-III dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
Czas trwania: 45 min.
Temat: ,,KWIATEK DLA MAMY”

Cele:
Główny: uświadomienie istoty Dnia Matki , wdrażanie do właściwego przeżywania tego Święta
Szczegółowe:
- utrwalenie daty Dnia Matki
- uświadomienie roli Matki w życiu każdego człowieka
- zapoznanie ze sposobami uroczystego obchodzenia Jej Święta
- wykonanie kwiatka dla Mamy
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy

Metody: pogadanka, burza mózgów, pokaz, praktycznego działania
Formy: indywidualna, grupowa

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie
2. Wprowadzenie do tematu. Uczniowie podzieleni na dwie grupy układają puzzle26 MAJA DZIEŃ MATKI(utrwalają w ten sposób datę święta, którą nauczyciel zapisuje na tablicy).Nauczyciel określa temat zajęć.
3. Pogadanka na temat roli Matki. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Matka jest taka ważna?
4. Za co kocham swoją Mamę?- burza mózgów. Uczniowie udzielają odpowiedzi i umieszczają napisy w sercu przygotowanym na tablicy (za to, że jestem na świecie, za to, że mnie kocha, opiekuje się mną, czuwa gdy jestem chory, pomaga w lekcjach, dba o mnie, jest uśmiechnięta)
5. Jak mogę uczcić Jej Święto?- pytanie zapisane jest w środku kwiatka, odpowiedzi na to pytanie umieszczane są na jego płatkach – wręczyć prezent, złożyć życzenia, zorganizować poczęstunek, pomóc Jej w obowiązkach (kwiatek przymocowany jest do tablicy).
6. Wykonanie przez uczniów pracy
-zapoznanie z zadaniami
-zaprezentowanie przykładowej pracy
- dokładny instruktaż odnoszący się do sposobu wykonania pracy( jedna grupa uczniów wykonuje tulipana zszywając przygotowane elementy, druga laurkę wykorzystując metodę wydzieranki- wypełnia kontury kwiatka)
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa
- rozdanie materiałów
- praca indywidualna
7. Ocena pracy uczniów.
8. Porządkowanie pracowni.
9. Pożegnanie.

Wyświetleń: 1545


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.