Katalog

Beata Ochmańska, 2014-05-08
Ostrów

Technika, Konspekty

Konspekt do lekcji techniki

- n +

Konspekt do lekcji techniki


Czas trwania: 45minut

Klasa: klasy gimnazjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym

Temat: Baranek Wielkanocny

Cele:

Główny: uczeń wykonuje element dekoracji świątecznej- baranka wielkanocnego

Szczegółowe:
- uczeń poprawnie rozwiązuje krzyżówkę
- zna symbole Świąt Wielkiej Noc
-dokładnie obrysowuje i wycina szablony
- łączy wycięte elementy w całość
- ozdabia wyciętego baranka
- przestrzega zasad bhp

Metody: pogadanka, pokaz, praktycznego działania, instruktaż

Formy: indywidualna, grupowa

Materiały i narzędzia: szablony baranka, biała krepina, włókno sizalowe, nożyczki, ołówki, klej, plansza
z krzyżówką, podkładki.

Tok lekcji:
- Powitanie
- Wprowadzenie do tematu
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę (nauczyciel odczytuje zagadki, uczniowie odgadują ich treść, wpisują rozwiązanie w oznaczone pola krzyżówki). Jej hasło stanowi temat lekcji. (ok. 6 min).

B A Z I E
P I S A N K I
K U R C Z Ę
M A R Z E C
W I O S N A
K W I E C I E Ń
J A J K A

1. Srebrne futra mają wiosną i na każdej wierzbie rosną (bazie)
2. Malowane, kraszone ozdabiają święcone (pisanki)
3. Mam czerwone nóżki, jestem żółtą kulką, a kiedy dorosnę to zostanę kurką (kurczę)
4. Mówią, że w nim jak w garncu, nieustanna zmiana. Słońce grzeje w południe , mrozek szczypie z rana, a do tego jeszcze pochlapują deszcze (marzec)
5. Gdy śnieg zginie kwiaty rosną to tę porę zwiemy … (wiosną)
6. Wesoło na świecie, gdy króluje miesiąc … (kwiecień)
7. Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała (jajka)

- Nauczyciel umieszcza na tablicy ilustrację baranka obrazującego rozwiązanie krzyżówki.

- Krótka pogadanka na temat symboliki Świąt Wielkiej Nocy (ok. 5 min).

- Zapoznanie uczniów z zadaniami.
Zaprezentowanie przykładowych prac, uczniowie określają jakie materiały i narzędzia będą potrzebne do ich wykonania (ok. 3min).

- Dokładny instruktaż nauczyciela odnoszący się do sposobu wykonania pracy (ok. 3 min).

- Rozdanie materiałów do pracy (ok. 2 min).

- Praca indywidualna.
Każdy uczeń otrzymuje materiały i narzędzia . Jego zadaniem jest wykonanie wielkanocnego baranka zgodnie z instruktażem nauczyciela(ok.20 min.)

- Ocena pracy uczniów.

- Porządkowanie pracowni.

- Pożegnanie (ok. 6 min).
Wyświetleń: 1336


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.