Katalog

Urszula Pielużek, 2014-05-12
Piotrków Trybunalski

Język polski, Bibliografie

Opis bibliograficzny

- n +
Opis bibliograficzny- zespół informacji wymienionych w ustalonej kolejności,
niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu (książki,
rozdziału, artykułu z czasopisma, dokumentu
elektronicznego).Bibliografia- uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, książek,
artykułów, obrazów i innych materiałów.


Bibliografia
↓ ↓
literatura podmiotu literatura przedmiotu


Literatura podmiotu- to podstawowe dzieła (książki, filmy, obrazy itp.), które
poddajemy analizie w prezentacji.
Literatura przedmiotu- spis opracowań, z których korzystaliśmy przy
konstruowaniu prezentacji np. słowniki, encyklopedie,
opracowania monograficzne.


Temat: Technika sporządzania opisu bibliograficznego różnego typu
dokumentów.
Cele operacyjne:
 Zapoznanie z techniką opracowania bibliograficznego;
 Kształcenie umiejętności sporządzania opisu bibliograficznego książki, fragmentu książki, artykułu, rozprawy z pracy zbiorowej , recenzji;
 Doskonaleie umiejętności selekcjonowania i gromadzenia materiału literackiego na wewnętrzną część egzaminu z języka polskiego.


Opis bibliograficzny- zespół informacji wymienionych w ustalonej kolejności,
niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu (książki,
rozdziału, artykułu z czasopisma, dokumentu
elektronicznego).

Bibliografia- uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, książek,
artykułów, obrazów i innych materiałów.


Bibliografia
↓ ↓
literatura podmiotu literatura przedmiotu


Literatura podmiotu- to podstawowe dzieła (książki, filmy, obrazy itp.), które
poddajemy analizie w prezentacji.


Literatura przedmiotu- spis opracowań, z których korzystaliśmy przy
konstruowaniu prezentacji np. słowniki, encyklopedie,
opracowania monograficzne.


I . LITERATURA PODMIOTU

1.Opis bibliograficzny książki

Niezbędne elementy opisu bibliograficznego książki:
 nazwisko i imię autora, pseudonim,
 tytuł dzieła,
 nazwa wydawnictwa,
 miejsce i rok wydania

Przykłady:
• Słowacki Juliusz, Kordian, Warszawa 1994
• Camus Albert, Dżuma, Warszawa 1983

2. Opis bibliograficzny fragmentu książki, wybranego utworu literackiego

Przykłady:

• Król Franciszek, Rozwijanie techniki intensywnego czytania, [w:] Sztuka czytania, Warszawa 1982, s. 45-108
• Mickiewicz Adam, Romantyczność, [w:] Wybór wierszy, Warszawa 1980, s. 23

W przypadku, gdy nieznany jest autor dzieła, rozpoczynamy opis bibliograficzny od tyłu utworu:

• Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, cz.1, Warszawa 2003, s. 144-148
• Księga Mojżeszowa, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1980, s. 479

3. Opis bibliograficzny dzieła malarskiego

• Malczewski Jacek, Śmierć, [w:] Galeria sztuki 2005, nr 18, s. 8
• Cleasz Pieter, Martwa natura, [w:] Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, cz.1, Warszawa 2003, s. 103
• Matejko Jan, Kazanie Skargi, [w:] Stefania Krzysztoficz-Kozakowska, Franciszek Stolot, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000, s. 194
4. Opis bibliograficzny filmu

Elementy opisu filmu:
- reżyser filmu,
- tytuł filmu,
- rok produkcji

• Zaorski Janusz, Matka królów, 1987
• Konwicki Tadeusz, Lawa, 1988


5. Opis bibliograficzny reklamy

1) Tytuł reklamy w cudzysłowie
2) Rodzaj reklamy (np. prasowa, telewizyjna, radiowa, internetowa)
3) W zależności od rodzaju reklamy podajemy:

a) dla reklamy prasowej podajemy:
- tytuł czasopisma,
- numer i rok wydania,
- numer strony,

• Szampon Fructis, reklama prasowa, [w:] Claudia 2006, nr 2, s. 107
• Herbata Lipton, reklama prasowa, [w:] Jestem 2006, nr 7, s. 91

b) dla reklamy telewizyjnej, radiowej podajemy:

- nazwę stacji, programu

Przykłady:
• Olej kujawski, reklama telewizyjna, program TVP1
• Plus GSM, reklama telewizyjna, program TVN

• Biedronka, reklama radiowa, Radio ZET
• Pralka Whirpool, reklama radiowa, Radio Plus

c) dla reklamy internetowej

- adres strony internetowej

• Pepsi, www.pepsi.pl


II LITERATURA PRZEDMIOTU

1. Opis bibliograficzny czasopisma:

Elementy opisu:
1) tytuł czasopisma (w cudzysłowie),
2) rok wydania,
3) numer wydania

Przykład:
Mówią Wieki 2004, nr 4

2. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

Elementy opisu:
1) autor artykułu (podajemy nazwisko i imię autora),
2) tytuł artykułu,
3) tytuł czasopisma (w cudzysłowie),
4) rok wydania,
5) numer wydania,
6) strona

Przykłady:
• Marks Piotr, Lekcja masy krytycznej,[w:] Świat wiedzy 2005, nr 8, s. 101-105
3. Opis bibliograficzny wywiadu

• Kreślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn, Polityka 1998, nr 32, s. 12

4. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (np. słowników, encyklopedii)

Elementy opisu:
1) tytuł dzieła,
2) imię i nazwisko redaktora wydania zbiorowego,
3) nazwa wydawnictwa,
4) miejsce wydania,
5) rok wydania,
6) strona• Słownik języka polskiego, pod red. Mieczysława Szymczaka, Warszawa 1981
• Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. Bogusława Dunaja, Warszawa 1996
• Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. Barbary Tylickiej i
Grzegorza Leszczyńskiego, Warszawa 2002

a) Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej:

• Poezja polska 1914-1939. Antologia, wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, t.l, Warszawa 1984


5.Opis bibliograficzny opracowań lektur szkolnych, motywów literackich, zagadnień literacko-językowych:

Np.:
• Zaworska Helena, „Granica” Zofii Nałkowskiej, Biblioteka Analiz Literackich, Warszawa 1987
• Makowski Stanisław, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, Biblioteka Analiz Literackich, Warszawa 1987
• Gruszczyńska Ewa, Język reklamy, [w:] Ćwiczymy swój język. Wiadomości i zadania- klasa III liceum i technikum, Warszawa 2004, s. 40-42
• Mrowcewicz Krzysztof, Śmierć i zaświaty, [w:] Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś, cz. I, Warszawa 2003, s. 143-155
OPIS ELEMENTU ELEKTRONICZNEGO

Uwagi ogólne:
Dane do opisu należy czerpać z ekranów, dokumentów towarzyszących itp.
Elementy, które nie występują w dokumencie pomija się.

1.Wydawnictwa zwarte dostępne w internecie

Elementy obowiązkowe:
- autor,
- tytuł,
- typ nośnika- podany w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [online], [dyskietka],
- wydanie,
- miejsce wydania,
- wydawca,
- data wydania,
- data aktualizacji,
- data dostępu- podana w nawiasie kwadratowym, dla dokumentów online,
- warunki dostępu [np.: dostępny w internecie…]

Przykład:

Galarski Wojciech, Dajman Jerzy, Etykieta działalności finansowej, [online], Warszawa 2001 [dostęp 17 stycznia 2004], dostępny w World Wide Web:
http://bibliotekawirtualna/231_pozycja.html

2. Wydawnictwa zwarte na płytach CD-ROM

Elementy obowiązkowe:
- autor,
- tytuł,
- typ nośnika- podany w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [online], [dyskietka],
- wydanie,
- miejsce wydania,
- wydawca,
- data wydania,
- data aktualizacji

Przykład:
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, [CD-ROM], Łódź 1998
3. Artykuły w elektronicznych wydawnictwa zwartych

a) Artykuł w wydawnictwie zwartym dostępnym w internecie

Elementy obowiązkowe:
- autor artykułu,
- tytuł artykułu,
- redaktor naukowy wyd. zwartego,
- tytuł wyd. zwartego,
- typ nośnika- podany w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [online], [dyskietka],
- wydanie,
- miejsce wydania,
- wydawca,
- data wydania,
- data aktualizacji,
- data dostępu

Przykład:
Naczelny Komitet Narodowy, [w:] Wielka Encyklopedia Multimedialna [online], [dostęp 19 kwietnia 2005], dostępny w World Wide Web:
http://portalwiedzy.onet.pl/3967.haslo.html


Wyświetleń: 401


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.