Katalog

Adam Gajdek, 2014-05-13
Radziejów

Technika, Konspekty

Konspekt lekcji techniki w klasie IV

- n +

PLAN METODYCZNY ZAJĘĆ TECHNICZNYCH


Czas trwania lekcji: 45 minut.
Klasa IV
Temat lekcji: Egzamin teoretyczny na kartę rowerową

1. Zoperacjonalizowane cele edukacyjne:
a. Wiadomości:
- uczeń zna procedury zdobywania karty rowerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- uczeń zna techniki rozwiązywania testów na kartę rowerową.
b. Umiejętności:
- uczeń umie rozwiązywać sytuacje problemowe w czasie prowadzonego testu,
- uczeń wie, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z ruchu miejskiego i drogowego.
c. Postawy:
- kształtowanie odpowiednich postaw w ruchu drogowym.
2. Metody nauczania:
- pogadanka,
- zadania praktyczne z użyciem komputera.

3. Formy pracy:
- praca indywidualna.

4. Środki dydaktyczne:
- komputer z systemem Windows,
- dostęp do Internetu.

5. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
1) Powitanie, sprawdzenie obecności;
2) Sformułowanie i podanie tematu lekcji;
3) Przypomnienie zasad egzaminu na kartę rowerową.
b) Faza realizacyjna
1) Włączanie komputera i wejście do sieci Internet;
2) Uruchomienie przeglądarki i otwarcie strony testami na kartę rowerową;
3) Uruchomienie wskazanego przez nauczyciela testu na kartę rowerową;
4) Wypełnienie testu jednokrotnego wyboru;
5) Sprawdzenie wyników testu.

c) Faza podsumowująca
1) Podanie wyników egzaminu;
2) Wyłączenie komputera.
6. Zadanie domowe:
Jeśli popełniłeś błędy, postaraj się rozwiązać test w domu bezbłędnie i ćwicz pozostałe testy.

Opracowanie: Adam Gajdek

Wyświetleń: 1276


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.