Katalog

Anna Skwara, 2014-05-19
Mordy

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspekt lekcji z edukacji czytelniczej - opis bibliograficzny

- n +

Konspekt lekcji z edukacji czytelniczej
TEMAT: „Im bliżej źródła, tym wiedza pewniejsza”* - redagujemy opis bibliograficzny.
*Parafraza przysłowia: „Im bliżej źródła, tym woda jaśniejsza”.
Czas przeznaczony na realizację tematu: 45 min
CELE
Uczeń:
• wie, co nazywamy opisem bibliograficznym;
• wskazuje elementy książki potrzebne do zredagowania opisu bibliograficznego;
• wskazuje na przydatność opisu, bibliografii;
• dostrzega różnicę między odpowiedzialnością główną a drugorzędną;
• rozszyfrowuje skrótowiec ISBN;
• zna schemat opisu bibliograficznego, umie się nim posługiwać w praktyce;
• wie, co oznacza ©.
Formy pracy: indywidualna (metodą heurezy) i grupowa (metodą praktyczną).
Środki dydaktyczne: gotowe karty pracy ze schematem opisu bibliograficznego
Przebieg lekcji:
1. Zapisanie tematu lekcji – wyjaśnienie przenośni zawartej w temacie.
2. Wprowadzenie w zagadnienie – przypomnienie tekstów, które zawierały informację dotyczącą ich źródła, np. fragment „Koncertu Jankiela” z „Pana Tadeusza”.
Pytania do uczniów:
• Jakie informacje zawierały wskazane „dopiski”? (imię i nazwisko autora, tytuł książki, miejsce wydania, rok wydania, nr strony itp.)
• Dlaczego powinno się podawać takie informacje? (Przewidywane odpowiedzi uczniów: aby być wiarygodnym, mieć możliwość odnalezienia fragmentu w książce i np. uzupełnienia wiadomości na dany temat, uniknąć zarzutu o plagiat.)

3. Próba zdefiniowania pojęć „opis bibliograficzny” i „bibliografia”.
opis biblograficzny – zespół informacji niezbędnych do identyfikacji opisywanego dokumentu (książki).
bibliografia – chronologiczny bądź alfabetyczny spis dokumentów (książek).
4. Rozdanie uczniom schematu opisu bibliograficznego.
Odpowiedzialność główna: Tytuł. Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz). Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość. Seria. Uwagi. ISBN.

5. Wspólna analiza schematu. Wyjaśnienie poszczególnych elementów. Zwrócenie uwagi na znaki interpunkcyjne i konsekwentność stosowania określonego schematu.
6. Wyjaśnienie skrótowca – ISBN (International Standard Book Number) i zwrócenie uwagi na znak © - prawo autorskie.
7. Praca w dwuosobowych grupach - redagowanie opisów bibliograficznych książek z odpowiedzialnością główną i drugorzędną.
Ze względu na charakter zajęć – zajęcia dodatkowe z edukacji czytelniczej, praca domowa nie została uwzględniona. Planuje się lekcje powtórzeniowe i uzupełniające podany temat w klasie II i III gimnazjum.
Wyświetleń: 584


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.